Wenceslao González Manteiga

Professor of Statistics
University of Santiago de Compostela - USC

Project

REALIZACIÓN DE ESTUDOS DIRIXIDOS Á ANÁLISE E COÑECEMENTO DA EVOLUCIÓN DA ECONOMÍA GALEGA

Reference: Ref. (Sin especificar)
Lines: Not available
Financial entity: Fundación Caixa Galicia
Participant entities: Universidad de Santiago de Compostela
From: 27-02-2008
To: 30-09-2009
Web page: Not available
Members:  
Alberto Meixide Vecino (IP)
Wenceslao González Manteiga (Part.)

s