Wenceslao González Manteiga

Professor of Statistics
University of Santiago de Compostela - USC

Project

MODELIZACIÓN ESTATÍSTICA E APLICACIÓNS

Reference: USC/GI1914
Lines: Not available
Financial entity: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Participant entities: Universidade de Santiago de Compostela
From: 13-12-2006
To: 13-12-2009
Web page: http://eio.usc.es/pub/gi1914
Members:  
Wenceslao González Manteiga (IP)
José María Alonso Meijide (Part.)
Carmen María Cadarso Suárez (Part.)
María del Carmen Carollo Limeres (Part.)
Mª de los Ángeles Casares de Cal (Part.)
Luis Coladas Uria (Part.)
José Manuel Colmenero Álvarez (Part.)
Rosa María Crujeiras Casais (Part.)
Pedro Faraldo Roca (Part.)
Manuel Febrero Bande (Part.)
María Ángeles Fernández Fernández (Part.)
María Ángeles Fernández Sotelo (Part.)
Carlos Luis Iglesias Patiño (Part.)
Xosé Luis Otero Cepeda (Part.)
José Manuel Prada Sánchez (Part.)
Luis Alberto Ramil Novo (Part.)
Alberto Rodríguez Casal (Part.)
Antonio Sampayo Flores (Part.)
César Andrés Sánchez Sellero (Part.)
Mikel Álvarez Mozos (Bolseiro)
Abelardo Enrique Monsalve Cobis (Bolseiro)
Silvia Suárez Crespo (Bolseiro)
Pedro Galeano San Miguel (Part.)
María Luisa Carpente Rodríguez (Col. Externo)
María Gloria Fiestras Janeiro (Col. Externo)
María Estela Sánchez Rodríguez (Col. Externo)
Silvia María Lorenzo Freire (Col. Externo)
Jacobo de Uña Álvarez (Col. Externo)
Juan Carlos Pardo Fernández (Col. Externo)
Winfried Stute (Col. Externo)
Ingrid Van Keilegom (Col. Externo)
Serge Guillas (Col. Externo)
Geert Molenberghs (Col. Externo)
Julio González Díaz (Col. Externo)
Beatriz Pateiro López (Part.)
María José Ginzo Villamayor (Part.)
Mónica López Ratón (Part.)
Adela Martínez Calvo (Part.)
Roberto Domínguez Gómez (Part.)
María Leyenda Rodríguez (Part.)
Isabel María Martínez Silva (Part.)
Manuel Oviedo de la Fuente (Part.)
Mar Rodríguez Girondo (Part.)
Carlos Matías Hisgen (Part.)
Anaderli Torres Ortiz (Part.)

s