Se han encontrado 427 registros.

1) Novo Pérez, M.A.; Rodríguez-Barreiro, M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2024).Mapas de riesgo de incendio en R (Comunicación oral). VIII International Seminar on Statistics with R. Brasil.

2) Rodríguez-Barreiro, M.; Novo Pérez, M.A. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2024).Planificación óptima de medios de extinción de incendios forestales (Comunicación oral). VIII International Seminar on Statistics with R. Brasil.

3) Ginzo-Villamayor, M.J.; Molina-Valero, J.A.; Martínez Calvo, Adela; Novo Pérez, M.A.; Álvarez-González, J.G.; Montes-Pita, F. and Pérez-Cruzado, C. (2024).Operationalizing tls in forest inventories: the R package FORTLS (Comunicación oral). VIII International Seminar on Statistics with R. Brasil.

4) Ginzo-Villamayor, M.J. (2024).Software libre nas matemáticas e noutros eidos científicos (Comunicación oral). Software Libre Científico Edición 2024. Lugo (España).

5) Cholaquidis, A.; Fraiman, R.; Moreno, L. and Pateiro-López, B. (2023).Statistical analysis of non-convexity measures (Ponencia invitada). Libro de actas: 2023 IMS International Conference on Statistics and Data Science (ICSDS). (pp: 34). IMS International Conference on Statistics and Data Science (ICSDS). Lisboa (Portugal).

6) Crujeiras, R.M.; Meilán-Vila, A. and Francisco-Fernández, M. (2023).A functional-circular analysis of temperature curves (Oral-Invitada). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

7) Ameijeiras-Alonso, J. (2023).On a plug-in smoothing parameter for circular data (Ponencia invitada). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

8) Conde Amboage M. and Sánchez Sellero, C. (2023).Nonparametric estimation of the sparsity function (Oral-Invitada). Libro de actas: Libro de Actas del XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

9) Bolon, D.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2023).Un test de razón de verosimilitudes para contrastar multimodalidad (Comunicación oral). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

10) González-Manteiga, W.; Borrajo, M.I. and Fuentes-Santos, I. (2023).Statistical Inference with synthetic functional data derived from point processes with applications (Oral-Invitada). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

11) Alonso-Pena, M. and Crujeiras, R.M. (2023).Modal regression estimation for circular variables (Comunicación oral). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

12) Fuentes-Santos, I.; González-Manteiga, W. and Mateu, J. (2023).Selección de ventana bootstrap para el estimador núcleo de la función de correlación par de procesos puntuales inhomogéneos (Comunicación oral). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

13) Febrero-Bande, M.; González-Manteiga, W.; Colubi, A. and Gil González-Rodríguez (2023).El problema de dos muestras en datos funcionales (Comunicación oral). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

14) Ginzo-Villamayor, M.J.; Saavedra-Nieves, P.; Royé, D. and Caamaño-Isorna, F. (2023).A retrospective analysis of alcohol-related emergency calls to the ambulance service in Galicia (Oral-Invitada). Libro de actas: Libro de actas.. (pp: 98-98). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

15) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2023).Significance tests using conditional distance covariance for the general formulation of asynchronous functional concurrent models (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas (https://drive.google.com/file/d/1bSfagLrlYWUOa-Pjyj-8b-OiTTOQnUut/view). (pp: 43). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

16) Fanjul Hevia, A.; Pardo Fernández, Juan Carlos and González-Manteiga, W. (2023).Contrastes no paramétricos para la curva ROC ajustada (Comunicación oral). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

17) Vidal García, M.; Crujeiras, R.M. and González-Manteiga, W. (2023).Energy distance-based goodness-of-fit test for randomly right censored data (Comunicación oral). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

18) Vidal García, M.; Crujeiras, R.M. and González-Manteiga, W. (2023).Avances en contrastes de bondade de axuste baseados en estatísticos de enerxía para datos censurados (Advances in energy distance-based goodness-of-fit tests for censored data) (Comunicación oral). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

19) Borrajo, M.I.; González-Pérez, I. and González-Manteiga, W. (2023).Contrastes de comparación de procesos puntuais sobre grafos lineares (Comunicación oral). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

20) Conde Amboage M. and Sánchez Sellero, C. (2023).Nonparametric estimation of the sparsity function (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Actas do XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. (pp: 223). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

21) Pérez González, Ana; Cotos-Yáñez, T.R. and Crujeiras, R.M. (2023).Regresión con Datos Faltantes (Poster). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

22) Bolon, D.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2023).Estimación non paramétrica de rexións de alta densidade para datos direccionais (Comunicación oral). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

23) Alonso-Pena, M.; Claeskens, G. and I. Gijbels (2023).Helping spherical nonparametric density estimation with a parametric hint (Comunicación oral). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

24) Ginzo-Villamayor, M.J. and Saavedra Nieves, A. (2023).Ferramentas para traballar a estatística e investigación de operacións na aula (Curso invitado). Libro de actas: Libro de actas. ISBN: 978-84-09-50202-8 . (pp: 19-19). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

25) Rodríguez-Barreiro, M.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Pérez-Porras, F.; Carpente, L. and Lorenzo-Freire, S. (2023).Asignación óptima de medios aéreos na extinción dun gran incendio forestal: modelo e heurística. (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas. ISBN: 978-84-09-50202-8 . (pp: 114-120). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

26) Ameijeiras-Alonso, J. and Davila-Pena, L. (2023).Conectando R con outras linguaxes (Curso invitado). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

27) Ginzo-Villamayor, M.J.; Saavedra-Nieves, P.; Royé, D. and Caamaño-Isorna, F. (2023).A retrospective analysis of alcohol-related emergency calls to the ambulance service in Galicia (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas. ISBN: 978-84-09-50202-8 . (pp: 140-141). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

28) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2023).SELECCIÓN GENÓMICA EN ALTA DIMENSIÓN: CUANDO HAY MÁS COVARIABLES QUE MUESTRAS (Comunicación oral). Libro de actas: Libro Actas (ISBN: 978-84-09-50202-8): http://xvicongreso.sgapeio.es/informacion/Libro_actas_XVI_congreso_SGAPEIO.pdf. (pp: 46-57). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

29) Ginzo-Villamayor, M.J. (2023).Dez anos celebrando a Xornada de Usuarios de R en Galicia (Moderadora). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 978-84-09-55129-3. (pp: 40-41). Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

30) Rodríguez-Barreiro, M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2023).Unha introdución ó paquete meteospain (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 978-84-09-55129-3. (pp: 63-66). Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

31) Saavedra-Nieves, P. and López-López, L. (2023).Sistemas de recomendación a partir de técnicas de clústering basadas en la estimación tipo núcleo de la densidad (Comunicación oral). Libro de actas: LIBRO DE RESUMOS X Xornada de Usuarios de R en Galicia. (pp: 46). Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

32) Ginzo-Villamayor, M.J.; Saavedra-Nieves, P.; Royé, D. and Caamaño-Isorna, F. (2023).A retrospective analysis of alcohol-related emergency calls to the ambulance service in Galicia (Oral-Invitada). Libro de actas: PROGRAMA E LIVRO DE RESUMOS. ISBN 978-072-8890-49-0. Depósito Legal 521068/23. (pp: 28-28). XXVI Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE 2023). Guimarães (Portugal).

33) Rodríguez-Barreiro, M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2023).Coordinando os helicópteros nun incendio forestal (Comunicación oral). Noite Europea das Persoas Investigadoras. Santiago de Compostela (España).

34) Ameijeiras-Alonso, J. (2023).Data-driven smoothing parameter selection for circular data analysis (Ponencia invitada). CLAssification and Data Analysis Group (CLADAG) 2023. Salerno (Italia).

35) Castro-Prado, F.; González-Manteiga, W.; Costas Costas, J and Edelmann, D. (2023).Testing for associations in genomic data with distances and kernels: From unconditional to conditional settings (Comunicación oral). 5th Conference of the Central European Network of the International Biometric society (CEN-IBS 2023) & 69th German Biometric Colloquium (IBS-DR 2023) . Basilea (Suiza).

36) Castro-Prado, F.; González-Manteiga, W.; Costas Costas, J and Edelmann, D. (2023).Pearson’s chi-squared meets distance and kernel tests: An application to complex disease genetics (Comunicación oral). 44th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics. Milán (Italia).

37) González-Manteiga, W.; Borrajo, M.I. and González-Pérez, I. (2023).Spatial structure comparison of point processes on linear networks with applications (Comunicación oral). Workshop on Goodness-Of-Fit, Change-Point and Related Problems. Kruger Park (South Africa).

38) Martínez-Miranda, M.D.; Gámiz,, M.L.; Mammen, E. and Nielsen, J.P. (2023).Monitoring a developing pandemic with available data (Oral-Invitada). Workshop on Goodness-Of-Fit, Change-Point and Related Problems. Kruger Park (South Africa).

39) Castro-Prado, F.; Costas Costas, J; Edelmann, D.; Goeman, J.J.; González-Manteiga, W. and R Penas, David (2023).Testing independence in 2023: Metric spaces and beyond (Comunicación oral). 18th German Conference of PhD Students in Statistics (DTS 2023). Heidelberg (Alemania).

40) Rodríguez-Barreiro, M.; Novo Pérez, M.A.; Buide Carballosa, A. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2023).Support for the aerial resource scheduling during the suppression of large wildfires (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de abstracts, talleres y mesas redondas. (pp: 79-79). EDUCAR PARA CONVIVIR CON EL FUEGO - EDUCATION TO LIVE WITH FIRE. Santiago de Compostela (España).

41) Novo Pérez, M.A.; Rodríguez-Barreiro, M.; Buide Carballosa, A. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2023).Automatic detection of fire-fighting aerial resources's circuits and water pickup zones (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de abstracts, talleres y mesas redondas. (pp: 78-78). EDUCAR PARA CONVIVIR CON EL FUEGO - EDUCATION TO LIVE WITH FIRE. Santiago de Compostela (España).

42) Buide Carballosa, A.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Novo Pérez, M.A. and Rodríguez-Barreiro, M. (2023).Experiences in the development of algorithms in forest firefighting (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de abstracts, talleres y mesas redondas. (pp: 77-77). EDUCAR PARA CONVIVIR CON EL FUEGO - EDUCATION TO LIVE WITH FIRE. Santiago de Compostela (España).

43) González-Díaz, J.; González-Rodríguez, B.; Gómez-Casares, Ignacio and Pateiro-López, B. (2023).RAPOSa: A freely available global solver for polynomial MINLP problems (Oral-Invitada). 23rd Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS). Santiago de Chile (Chile).

44) González-Díaz, J.; Ghaddar, B.; Gómez-Casares, Ignacio; González-Rodríguez, B.; Pateiro-López, B. and Rodríguez Ballesteros, S. (2023).Algorithm Selection: Learning for Spatial Branching (Oral-Invitada). 23rd Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS). Santiago de Chile (Chile).

45) Conde Amboage M. and Sánchez Sellero, C. (2023).An asymptotic lack-of-fit test for multiple quantile regression (Comunicación oral). XIX Conferencia Española de Biometría (CEB) y VIII Encuentro Iberoamericano de Biometría (EIB). Vigo (España).

46) Ginzo-Villamayor, M.J.; Saavedra-Nieves, P.; Royé, D. and Caamaño-Isorna, F. (2023).A retrospective analysis of alcohol-related emergency calls to the ambulance service in Galicia (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Resúmenes: XIX Conferencia Española y VIII Encuentro Iberoamericano de Biometría (CEB-EIB 2023). ISBN 978-84-8158-974-0. (pp: 97-97). XIX Conferencia Española de Biometría (CEB) y VIII Encuentro Iberoamericano de Biometría (EIB). Vigo (España).

47) Saavedra-Nieves, P. and Fernández Pérez, M. (2023).Directional density-based clustering (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Resúmenes: XIX Conferencia Española y VIII Encuentro Iberoamericano de Biometría. ISBN 978-84-8158-974-0. (pp: 129). XIX Conferencia Española de Biometría (CEB) y VIII Encuentro Iberoamericano de Biometría (EIB). Vigo (España).

48) Ferrás-Sexto, C.; Ginzo-Villamayor, M.J. and García-Vázquez, Y. (2023).Mapa de localización de las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género (Póster - invitada). Libro de actas: Libro de Actas: Epistemoloxías feministas en acción. (pp: 175-184). Epistemoloxías feministas en acción - XUGeX - Xornada Universitaria Galega en Xénero. Vigo (España).

49) Borrajo, M.I. (2023).Addressing the population comparison problem for point processes on linear networks (Oral-Invitada). Libro de actas: Proceedings of the I Joint Workshop on Functional Data Analysis and Nonparametric Statistics. (pp: 5). I Joint Workshop on Functional Data Analysis and Nonparametric Statistics. Madrid (España).

50) Febrero-Bande, M. (2023).Functional regression models with functional response: New approaches and a comparative study (Oral-Invitada). I Joint Workshop on Functional Data Analysis and Nonparametric Statistics. Madrid (España).

51) Crujeiras, R.M. (2023).An overview on regression methods for circular variables (Conferencia plenaria). I Joint Workshop on Functional Data Analysis and Nonparametric Statistics. Madrid (España).

52) Ameijeiras-Alonso, J. (2023).Miembro del comité Organizador (Organizador/a y moderador/a de sesión). I Joint Workshop on Functional Data Analysis and Nonparametric Statistics. Madrid (España).

53) Cholaquidis, A.; Fraiman, R.; Moreno, L. and Pateiro-López, B. (2023).Statistical analysis of non-convexity measures (Comunicación oral). I Joint Workshop on Functional Data Analysis and Nonparametric Statistics. Madrid (España).

54) Ginzo-Villamayor, M.J. (2023).Classification of Galician surnames with web-scraping (Comunicación oral). VII International Seminar on Statistics with R. Brasil.

55) Freijeiro González, L.; González-Manteiga, W. and Febrero-Bande, M. (2023).Procedimientos de selección de covariables para modelos de regresión en alta dimensión (Comunicación oral). Libro de actas: https://rsmejovenes23.unileon.es/wp-content/uploads/sites/12/2023/02/ProgramaDetallado.pdf. (pp: 5). VI Congreso de Jóvenes Investigadores de la Real Sociedad Matemática Española. León.

56) Fanjul Hevia, A.; González-Manteiga, W. and Pardo Fernández, Juan Carlos (2023).Métodos no paramétricos para comparar curvas ROC con covariables (Comunicación oral). (pp: 210). VI Congreso de Jóvenes Investigadores de la Real Sociedad Matemática Española. León.

57) Ameijeiras-Alonso, J. (2023).Inferencia estadística frecuentista y aplicaciones (Organizador/a y moderador/a de sesión). VI Congreso de Jóvenes Investigadores de la Real Sociedad Matemática Española. León.

58) Bolon, D.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2023).Un nuevo contraste de multimodalidad para datos circulares (Oral-Invitada). Libro de actas: Actas del VI Congreso de Jóvenes Investigadores de la RSME. (pp: 209). VI Congreso de Jóvenes Investigadores de la Real Sociedad Matemática Española. León.

59) Juan A. Arias; Baluja-González, A.; de Sousa, B.; de Uña Álvarez, Jacobo; Díaz-Louzao, C.; Duarte, E.; Gutiérrez-Botella, J.; Faes, C.; Garcia-Tahoces, Pablo; Ginzo-Villamayor, M.J.; Gude-Sampedro, F.; Jácome, M. A.; Kneib Thomas; Lado Baleato, O.; Lago-Balseiro, A.; Francisco de Asis L.A.; Meira-Machado, L.; Oviedo, M; Roca Pardiñas, Javier; MX Rodríguez-Álvarez and Rodríguez-Pastoriza, S. (2023).Galicia Node (Poster). Libro de actas: Libro de actas: BIOSTAT_NExT: advancing in the research of excellence in biostatistics at national and international level.. (pp: 19-20). 5ª Reunión General de BIOSTATNET. Santiago de Compostela (España).

60) Ginzo-Villamayor, M.J. and Crujeiras, R.M. (2023).Onomastic modelling for Galicia (Poster). Libro de actas: Libro de actas: BIOSTAT_NExT: advancing in the research of excellence in biostatistics at national and international level.. (pp: 46-47). 5ª Reunión General de BIOSTATNET. Santiago de Compostela (España).

61) Fanjul Hevia, A.; Pardo Fernández, Juan Carlos and González-Manteiga, W. (2022).Nonparametric methods for the comparison of ROC curves with covariate information (Oral-Invitada). Libro de actas: PROGRAMME AND ABSTRACTS 16th International Conference on Computational and Financial Econometrics and 15th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics ISBN 978-9925-7812-6-3. (pp: 57-58). 15th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics. (London (United Kingdom)).

62) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2022).Estimating the number of directional clusters from density-based methods (Oral-Invitada). Libro de actas: PROGRAMME AND ABSTRACTS: 15th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics. ISBN 978-9925-7812-6-3. (pp: 139). 15th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics. (London (United Kingdom)).

63) Alonso-Pena, M. and Crujeiras, R.M. (2022).Multimodal regression with circular data (Oral-Invitada). Libro de actas: PROGRAMME AND ABSTRACTS: 15th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics. ISBN 978-9925-7812-6-3. (pp: 10). 15th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics. (London (United Kingdom)).

64) Alonso-Pena, M. and Crujeiras, R.M. (2022).Joint modeling of conditional mean and dispersion with a circular predictor (Oral-Invitada). Libro de actas: PROGRAMME AND ABSTRACTS: 15th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics. ISBN 978-9925-7812-6-3. (pp: 99). 15th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics. (London (United Kingdom)).

65) Castro-Prado, F.; Costas Costas, J; Edelmann, D.; González-Manteiga, W. and R Penas, David (2022).Testing for genetic interaction with distance correlation (and kernels) (Comunicación oral). 2022 IMS International Conference on Statistics and Data Science (ICSDS). Firenze (Italia).

66) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).The intervention of algorithms in forest fires (Oral-Invitada). Libro de actas: BCAM Workshop on Wildfires: Mathematical, Physical and Statistical investigation. (pp: 9). BCAM Workshop on Wildfires: Mathematical, Physical and Statistical investigations. Bilbao (España).

67) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).OnomasticDiversity: un paquete para cuantificar regiones desde la onomástica (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de comunicaciones ISBN: 978-84-09-46015-1 . (pp: 21). I Congreso & XII Jornadas de Usuarios de R. Córdoba (España).

68) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).A transversalidade da Estatística e da Investigación de Operacións (Ponencia invitada). X Xornada De Formación SGAPEIO-AGAPEMA 2022. Santiago de Compostela (España).

69) Bolon, D.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2022).Un test de multimodalidade baseado na verosimilitude (Comunicación oral). III PhDay-EIO. Vigo (España).

70) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).Unha investigación atípica (Ponencia invitada). III PhDay-EIO. Vigo (España).

71) Gómez-Casares, Ignacio; Ghaddar, B.; González-Díaz, J.; González-Rodríguez, B.; Pateiro-López, B. and Rodríguez Ballesteros, S. (2022).Learning for Spatial Branching: An Algorithm Portfolio Approach (Comunicación oral). III PhDay-EIO. Vigo (España).

72) Ezquerro, A.; Aneiros Pérez, German and Oviedo, M (2022).New covariates selection method in dynamic regression models with a public implementation in R language (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. (pp: 27-30). IX XORNADA DE USUARIOS R EN GALICIA. Santiago de Compostela (España).

73) Gómez-Casares, Ignacio; Ghaddar, B.; González-Díaz, J.; González-Rodríguez, B.; Pateiro-López, B. and Rodríguez Ballesteros, S. (2022).Learning for Spatial Branching: An Algorithm Selection Approach (Comunicación oral). 2022 INFORMS Annual Meeting. Indianápolis (EE.UU.).

74) Ezquerro, A.; Aneiros Pérez, German and Oviedo, M (2022).Automatic covariates selection in dynamic regression models with application to COVID-19 evolution (Comunicación oral). Libro de actas: Proceedings of V XoveTIC Conference. XoveTIC 2022. (pp: 34-36). V Congreso XoveTIC. A Coruña (España).

75) González-Manteiga, W.; Borrajo, M.I. and Fuentes-Santos, I. (2022).STATISTICAL INFERENCE WITH SYNTHETIC FUNCTIONAL DATA DERIVED FROM POINT PROCESSES WITH APPLICATIONS (Conferencia plenaria). 8TH IBERIAN MATHEMATICAL MEETING. Sevilla (España).

76) Borrajo, M.I. (2022).Estatística e o azar nas probas da COVID-19 (Oral-Invitada). Noite Europea das Persoas Investigadoras. Santiago de Compostela (España).

77) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).As matemáticas unha ferramenta para a loita contra os incendios forestais (Comunicación oral). Noite Europea das Persoas Investigadoras. Santiago de Compostela (España).

78) Febrero-Bande, M.; Colubi, A.; González-Manteiga, W. and Gil González-Rodríguez (2022).The two sample problem for functional data (Comunicación oral). Libro de actas: http://www.cmstatistics.org/RegistrationsV2/COMPSTAT2022/viewSubmission.php?id=384&token=0p9or318r1219p7s8np4r59r1r233q41. 24th International Conference on COMPUTATIONAL STATISTICS (COMPSTAT 2022). Bolonia (Italia).

79) Alonso-Pena, M. and Crujeiras, R.M. (2022).Multimodal regression with circular data (Oral-Invitada). RSS International Conference 2022. Aberdeen (Reino Unido).

80) Crujeiras, R.M. and Alonso-Pena, M. (2022).Multimodal regression with circular data (Oral-Invitada). Royal Statistical Society International Conference 2022. Aberdeen (Reino Unido).

81) Conde Amboage M.; Van Keilegom, I. and González-Manteiga, W. (2022).Testing quantile regression models with censored data and high-dimensional covariates (Póster - invitada). Libro de actas: Book of Abstracts of the 5th International Workshop on Goodness-Of-Fit (GOF) and Change-Point (CP) Problems . (pp: 44). 5th International Workshop on Goodness-Of-Fit (GOF) and Change-Point (CP) Problems . Rennes (Francia).

82) González-Manteiga, W.; Freijeiro González, L.; López Pérez, A.M. and Febrero-Bande, M. (2022).Testing specification in some complex models using correlation distances (Comunicación oral). Libro de actas: https://ensai.fr/wp-content/uploads/2022/08/book.pdf. (pp: 23). 5th International Workshop on Goodness-Of-Fit (GOF) and Change-Point (CP) Problems . Rennes (Francia).

83) Alonso-Pena, M. and Crujeiras, R.M. (2022).Modelling zebrafish escape strategies with circular modal regression (Comunicación oral). Libro de actas: Proceedings of the 36th International Workshop on Statistical Modelling. (pp: 58-63). 36th International Workshop on Statistical Modellilng (IWSM 2022). Trieste (Italia).

84) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2022).Detection of relevant covariates involved in casual rentals in the Capital bikeshare program of Washington, D.C., by means of new nonparametric specification tests for additive concurrent models formulation (Comunicación oral). Libro de actas: https://www.iwsm2022.com/wp-content/uploads/2022/07/Proceedings_IWSM_36_Trieste_2022.pdf. (pp: 167-171). 36th International Workshop on Statistical Modellilng (IWSM 2022). Trieste (Italia).

85) Gómez-Casares, Ignacio; Ghaddar, B.; González-Díaz, J.; González-Rodríguez, B.; Pateiro-López, B. and Rodríguez Ballesteros, S. (2022).Learning for Spatial Branching: An Algorithm Selection Approach (Comunicación oral). 32nd European Conference on Operational Research (EURO 2022). Espoo (Finland).

86) Molina-Valero, J.A.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Novo Pérez, M.A.; Álvarez-González, J.G.; Montes-Pita, F.; Pérez-Cruzado, C. and Martínez Calvo, Adela (2022).FORTLS: un paquete de R para la estimación de variables dasométricas para su uso en inventario forestal (Poster). Libro de actas: Libro de actas: La Ciencia forestal y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ISBN 978-84-941695-6-4 . (pp: 1-19). 8º Congreso Forestal Español (8CFE). Lleida (España).

87) Bolon, D.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2022).A hybrid method for estimating highest density regions of directional data (Comunicación oral). Libro de actas: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NONPARAMETRIC STATISTICS. (pp: 92). International Symposium on NonParametric Statistics 2022. Pafos (Chipre).

88) Conde Amboage M.; Van Keilegom, I. and González-Manteiga, W. (2022).A new lack-of-fit test for censored quantile regression models when the covariate is high-dimensional (Oral-Invitada). Libro de actas: Conference Handbook of the International Symposium on Nonparametric Statistics. (pp: 83). International Symposium on NonParametric Statistics 2022. Pafos (Chipre).

89) Alonso-Pena, M. (2022).Nonparametric multimodal regression for a circular response (Comunicación oral). Libro de actas: Book of Abstracts ISNPS 2022. (pp: 92). International Symposium on NonParametric Statistics 2022. Pafos (Chipre).

90) Ameijeiras-Alonso, J. and I. Gijbels (2022).Kernel estimation of copulas for circular distributions (Oral-Invitada). Libro de actas: Book of Abstracts ISNPS 2022. (pp: 75). International Symposium on NonParametric Statistics 2022. Pafos (Chipre).

91) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2022).Novel nonparametric specification tests for additive concurrent model formulation (Comunicación oral). Libro de actas: http://cyprusconferences.org/isnps2022/wp-content/uploads/2022/06/14_06_second_simple111111.pdf. (pp: 68). International Symposium on NonParametric Statistics 2022. Pafos (Chipre).

92) Álvarez-Liébana, J.; López Pérez, A.M.; González-Manteiga, W. and Febrero-Bande, M. (2022).A goodness-of-fit test for functional time series with applications to diffusion processes (Ponencia invitada). International Symposium on NonParametric Statistics 2022. Pafos (Chipre).

93) Borrajo, M.I. (2022).Kernel estimation methods beyond planar point processes (Ponencia invitada). International Symposium on NonParametric Statistics 2022. Pafos (Chipre).

94) Alonso-Pena, M. and Crujeiras, R.M. (2022).Circular modal regression with applications to prey escaping strategies (Póster - invitada). Libro de actas: ADISTA22: Advances in Directional Statistics. (pp: 55-56). Advances in Directional Statistics (ADISTA 2022). Santiago de Compostela (España).

95) Ameijeiras-Alonso, J. and I. Gijbels (2022).On a Nonparametric Version of the Circulas (Oral-Invitada). Libro de actas: Book of Abstracts ADISTA22: Advances in Directional Statistics. (pp: 15). Advances in Directional Statistics (ADISTA 2022). Santiago de Compostela (España).

96) Ginzo-Villamayor, M.J. and Saavedra-Nieves, P. (2022).Nonparametric Plug-in Estimation of Spherical Highest Density Regions for Galician Surnames (Poster). Libro de actas: ADISTA22: Advances in Directional Statistics. (pp: 61). Advances in Directional Statistics (ADISTA 2022). Santiago de Compostela (España).

97) Fanjul Hevia, A.; González-Manteiga, W. and Pardo Fernández, Juan Carlos (2022).Métodos no paramétricos para la comparación de cruvas ROC con covariables (Comunicación oral). Libro de actas: ISBN: 978-84-09-41628-8. (pp: 223). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

98) Oviedo, M; Teodoro, V.; Escudero, C. and Febrero-Bande, M. (2022).Expert system for CO2 concentration level forecast in classrooms (Oral-Invitada). Libro de actas: https://www.ugr.es/~organizador.seio2022/Actas_SEIO2022.pdf. (pp: 231). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

99) Borrajo, M.I.; González-Manteiga, W. and Martínez-Miranda, M.D. (2022).Statistical inference on intensity funcións with applications (Ponencia invitada). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

100) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2022).Testing independence and selecting covariates in the concurrent model (Comunicación oral). Libro de actas: https://www.ugr.es/~organizador.seio2022/Actas_SEIO2022.pdf. (pp: 184). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

101) Conde Amboage M.; Van Keilegom, I. and González-Manteiga, W. (2022).Testing quantile regression models with censored data and high-dimensional covariates (Ponencia invitada). Libro de actas: Libro de Actas del XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y XIII Jornadas de Estadística Pública. ISBN: 978-84-09-41628-8.. (pp: 224). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

102) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2022).Estimating the number of directional clusters from density-based methods (Oral-Invitada). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

103) Alonso-Pena, M.; Crujeiras, R.M. and I. Gijbels (2022).Local likehood regression estimation for circular covariates (Oral-Invitada). Libro de actas: Libro de Actas XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. (pp: 260). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

104) Gómez-Casares, Ignacio; González-Díaz, J.; Ghaddar, B.; González-Rodríguez, B.; Pateiro-López, B. and Rodríguez Ballesteros, S. (2022).Aprendizaje en técnicas de ramificación y acotación (Comunicación oral). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

105) Algaba-Durán, E.; Saavedra Nieves, A. and Saavedra-Nieves, P. (2022).On centrality measures in graphs based on clustering (Oral-Invitada). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

106) Ameijeiras-Alonso, J. and I. Gijbels (2022).On a semiparametric circular regression model (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Actas XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. (pp: 261). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

107) Ginzo-Villamayor, M.J. and Rodríguez-Barreiro, M. (2022).La intervención de los algoritmos en incendios forestales (Oral-Invitada). Libro de actas: Libro de Actas del XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y XIII Jornadas de Estadística Pública. ISBN: 978-84-09-41628-8. (pp: 203). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

108) Bolon, D.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2022).Highest density region estimation for directional data under shape conditions (Comunicación oral). Libro de actas: XXXIX CONGRESO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA XIII JORNADAS DE ESTADÍSTICA PÚBLICA. (pp: 296). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

109) Rodríguez-Barreiro, M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).Gestión eficiente de recursos aéreos en la extinción de grandes incendios forestales (Oral-Invitada). Libro de actas: Libro de Actas del XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y XIII Jornadas de Estadística Pública. ISBN: 978-84-09-41628-8. (pp: 203). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

110) Fuentes-Santos, I.; González-Manteiga, W. and Marey Pérez, Manuel F. (2022).Datos georeferenciados y procesos puntuales en la lucha contra incendios forestales (Comunicación oral). Libro de actas: Isabel Fuentes-Santos, Wenceslao González-Manteiga, Manuel F. Marey-Pérez. XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública.. Granada (España).

111) Febrero-Bande, M.; Galeano, P.; García-Portugués, Eduardo and González-Manteiga, W. (2022).Goodness-of-fit tests for the functional linear model with scalar response with responses missing at random Libro de actas: https://www.ugr.es/~organizador.seio2022/Actas_SEIO2022.pdf. (pp: 183). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

112) Fuentes-Santos, I.; Borrajo, M.I. and González-Manteiga, W. (2022).Classification of intensity functions of inhomogeneous point processes (Comunicación oral). Libro de actas: Isabel Fuentes-Santos, María Isabel Borrajo and Wenceslao González-Manteiga. (pp: 97-101). METMA X. Lleida (España).

113) Oviedo, M (2022).Functional outlier detection (Comunicación oral). VI International Seminar on Statistics with R. Brasil.

114) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2022).HDiR: An R Package for Nonparametric Plug-in Estimation of Directional Highest Density Regions (Comunicación oral). VI International Seminar on Statistics with R. Brasil.

115) Febrero-Bande, M. (2022).Contrastes de hipótesis para datos funcionales con una o dos muestras (Oral-Invitada). VI International Seminar on Statistics with R. Brasil.

116) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).Geographic visualisation of onomastics data with R (Comunicación oral). VI International Seminar on Statistics with R. Brasil.

117) Ginzo-Villamayor, M.J.; Saavedra Nieves, A. and Saavedra-Nieves, P. (2022).Maxima (Comunicación oral). Software Libre Científico Edición 2022. Santiago de Compostela (España).

118) Oviedo, M (2022).New contributions for the analysis of complex functional data (Ponencia invitada). Congreso Internacional de Investigación Aplicada a Ciencia de Datos – II Congreso Nacional de R Users Group. Ecuador.

119) Crujeiras, R.M. (2022).Una mirada matemática al ODS5: igualdad de género (Ponencia invitada). Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española. Ciudad Real (España).

120) Ameijeiras-Alonso, J.; I. Gijbels and Verhasselt, A. (2021).Exploring the utility of a circular mode-based model (Oral-Invitada). Libro de actas: Book of Abstracts CFE-CMStatistics 2021. (pp: 88). 14th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2021). London (United Kingdom).

121) Alonso-Pena, M.; I. Gijbels and Crujeiras, R.M. (2021).A general approach for nonparametric regression with circular predictors (Oral-Invitada). 14th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2021). London (United Kingdom).

122) Borrajo, M.I. (2021).Kernel methods to cope with the analysis of point processes on road networks (Oral-Invitada). New Bridges between Mathematics and Data Science. Valladolid (España).

123) Pichel, Juan C. and Pateiro-López, B. (2021).Sparse Matrix Classification on Imbalanced Datasets Using Convolutional Neural Networks (Oral-Invitada). New Bridges between Mathematics and Data Science. Valladolid (España).

124) Álvarez-Liébana, J.; López Pérez, A.M.; González-Manteiga, W. and Febrero-Bande, M. (2021).A goodness-of-fit test for functional time series with applications to diffusion processes (Ponencia invitada). New Bridges between Mathematics and Data Science. Valladolid (España).

125) Crujeiras, R.M. and Alonso-Pena, M. (2021).Complex regression for complex data (Ponencia invitada). New Bridges between Mathematics and Data Science. Valladolid (España).

126) López Pérez, A.M.; Álvarez-Liébana, J.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2021).Contraste de Especificación para Series de Tiempo Funcionales con Aplicación a Modelos de Difusión (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas. ISBN 978-84-09-35306-4. (pp: 39). XV Congreso SGAPEIO. Santiago de Compostela (España).

127) Ameijeiras-Alonso, J.; I. Gijbels and Verhasselt, A. (2021).Modelling periodic data with a two-pieces distribution (Comunicación oral). Libro de actas: Book of Abstracts XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. (pp: 33). XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

128) Fanjul Hevia, A.; González-Manteiga, W. and Pardo Fernández, Juan Carlos (2021).Including covariates in ROC curve analyses (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas, I.S.B.N.: 978-84-09-35306-4. (pp: 115-117). XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

129) Freijeiro González, L. (2021).Novel effect and goodness-of-fit tests for the concurrent model (Comunicación oral). Libro de actas: http://xvcongreso.sgapeio.es/descargas/actas-xvSGAPEIO.pdf. (pp: 37). XV Congreso SGAPEIO. Santiago de Compostela (España).

130) Conde Amboage M.; Van Keilegom, I. and González-Manteiga, W. (2021).Testing quantile regression models when the response variable is right-censored and the covariate is high-dimensional (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Actas do XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operación. I.S.B.N.: 978-84-09-35306-4.. (pp: 158). XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

131) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2021).A new approach to directional clustering from set estimation techniques (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Actas XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. (pp: 35). XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

132) Alonso-Pena, M. and Crujeiras, R.M. (2021).Analizando as estratexias de escape en larvas de peixe cebra mediante regresión multimodal circular (Comunicación oral). Libro de actas: Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Libro de Actas. ISBN 978-84-09-35306-4. (pp: 198-209). XV Congreso SGAPEIO. Santiago de Compostela (España).

133) Borrajo, M.I.; Conde Amboage M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2021).Aprendendo ferramentas TIC para o ensino da Estatística (Curso). Libro de actas: Libro de actas. ISBN 978-84-09-35306-4. (pp: 275-277). XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

134) Borrajo, M.I.; Comas, C. and Mateu, J. (2021).APPLICATIONS OF KERNEL METHODS TO THE ANALYSIS OF WILDLIFE-VEHICLE COLLISIONS (Comunicación oral). Libro de actas: Actas del XV Congreso SGAPEIO. XV Congreso SGAPEIO. Santiago de Compostela (España).

135) Rodríguez-Barreiro, M.; Novo Pérez, M.A.; Vaamonde Rivas, M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2021).Índice de risco de ocorrencia de incendios en España (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas. ISBN 978-84-09-35306-4. (pp: 153-157). XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

136) Teodoro, V.; Hernández, M.J.; Oviedo, M and Escudero, C. (2021).Analysis and prediction of indoor CO2 levels with Functional Data Analysis for the prevention of SARS-CoV-2 infection (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas . (pp: 125-130). XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

137) Novo Pérez, M.A.; Rodríguez-Barreiro, M.; Vaamonde Rivas, M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2021).Detección automática de norias y de sus zonas de carga y descarga (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas. ISBN 978-84-09-35306-4. (pp: 148-152). XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

138) Ginzo-Villamayor, M.J. and Saavedra Nieves, A. (2021).Analysis of the overall isonymy in Galicia under a cooperative game theory approach (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas. ISBN 978-84-09-35306-4. (pp: 108-112). XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

139) Bolon, D.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2021).Un novo test de unimodalidade para datos circulares (Comunicación oral). Libro de actas: XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. (pp: 185 - 194). XV Congreso SGAPEIO. Santiago de Compostela (España).

140) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2021).HDiR: An R package for nonparametric plug-in estimation of directional highest density regions (Oral-Invitada). Libro de actas: LIBRO DE RESUMOS - VIII Xornada de Usuarios de R en Galicia. ISBN: 978-84-09-34662-2. (pp: 53-54). VIII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

141) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2021).HDiR: AN R PACKAGE FOR NONPARAMETRIC PLUG-IN ESTIMATION OF DIRECTIONAL HIGHEST DENSITY REGIONS (Oral-Invitada). Libro de actas: LIBRO DE RESUMOS - VIII Xornada de Usuarios de R en Galicia. ISBN: 978-84-09-34662-2. (pp: 53-54). VIII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

142) Hernández, M.J.; Teodoro, V.; Oviedo, M and Escudero, C. (2021).Análisis de la concentración de CO2 en espacios interiores para la prevención del contagio de la COVID-19 (Mesa redonda). Libro de actas: Libro de resumos. (pp: 42-44). VIII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

143) Fanjul Hevia, A. (2021).Dibujando árboles genealógicos académicos con la librería visNetwork (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos, ISBN: 978-84-09-34662-2. (pp: 25-26). VIII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

144) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2021).Nonparametric estimation of the number of clusters for directional data (Oral-Invitada). Libro de actas: BOOK OF ABSTRACTS AND SHORT PAPERS. (pp: 207). 13th Scientific Meeting of the Classification and Data Analysis Group. Florencia (Italia).

145) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2021).Analysing the LASSO Covariates Selection Capability in the High-dimensional Framework under Dependence among Covariates (Comunicación oral). Libro de actas: http://wp.lancs.ac.uk/rsc2021/files/2021/07/RSC_Programme.pdf. (pp: 17). 44th Research Students’ Conference in Probability and Statistics. virtual .

146) Alonso-Pena, M. (2021).Contributions on Nonparametric Regression with Circular Variables (Comunicación oral). Libro de actas: http://wp.lancs.ac.uk/rsc2021/files/2021/07/RSC_Programme.pdf. (pp: 13). 44th Research Students’ Conference in Probability and Statistics. virtual .

147) Saavedra Nieves, A. and Saavedra-Nieves, P. (2021).On systems of quotas from bankruptcy perspective: the sampling estimation of the random arrival rule (Online). 6th World Congress of the Game Theory Society. Budapest (Hungary).

148) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2021).Nonparametric estimation of directional highest density regions (Conferencia plenaria). Webinar on Statistics. Vigo, Spain.

149) González-Rodríguez, B.; González-Díaz, J.; González-Rueda, A. M.; Pateiro-López, B.; R Penas, David and Rodríguez Martínez, D. (2021).RAPOSa: A Polynomial Optimization Solver (Comunicación oral). Libro de actas: https://europt2021.recherche.enac.fr/wp-content/uploads/2021/09/EUROPT2021_program.pdf. EUROPT 2021, the 18th international workshop on continuous optimization. Toulouse (Francia).

150) Oviedo, M and Febrero-Bande, M. (2021).Multivariate functional data analysis (Comunicación oral). UseR! 2021 - The R Conference. Online.

151) Ginzo-Villamayor, M.J. (2021).Técnicas estatísticas en xeolingüística. Modelización onomástica (Comunicación oral). II PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

152) García-Portugués, Eduardo; Álvarez-Liébana, J.; Álvarez-Pérez, G. and González-Manteiga, W. (2021).Goodness-of-fit tests for functional linear models based on integrated projections (Ponencia invitada). Libro de actas: https://iwfos2021.sci.muni.cz/media/3326670/iwfos2021-book-of-abstracts.pdf. (pp: 19). 5th International Workshop on Functional and Operatorial Statistics. Online.

153) Fanjul Hevia, A. (2021).Y el depósito ¿para cuándo? (Oral-Invitada). II PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

154) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2021).Covariates selection in high-dimensional data and specification tests for the concurrent model (Comunicación oral). II PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

155) Alonso-Pena, M. and Crujeiras, R.M. (2021).New nonparametric tools for circular regression (Comunicación oral). II PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

156) Borrajo, M.I. (2021).Sobre a etapa postdoutoral (Mesa redonda). II PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

157) López Pérez, A.M. (2021).Statistical Inference in Diffusion Models with Stochastic Differential Equations (Comunicación oral). II PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

158) Molina-Valero, J.A.; Martínez Calvo, Adela; Ginzo-Villamayor, M.J.; Novo Pérez, M.A.; Álvarez-González, J.G.; Montes-Pita, F. and Pérez-Cruzado, C. (2021).FORTLS: an R package for processing Terrestrial Laser Scanning (TLS) data and estimating stand variables in forest inventories (Comunicación oral). Workshop Biostatnet Software. Online.

159) Oviedo, M and Azarang, L. (2021).idmTPreg: Regression Model for Progressive Illness Death Data (Comunicación oral). Workshop Biostatnet Software. Online.

160) Oviedo, M (2021).Análisis de Datos Funcionales con R (Curso invitado). Departamento de Estadística e Investigacón Operativa, Universidade de Vigo. Online.

161) Febrero-Bande, M. (2021).Building a ShinyApp for CoVid-19 from the very beginning (Conferencia plenaria). Libro de actas: Canal Youtube/seruff. V Seminario Internacional de Estatística com R. Rio de Janeiro (Brasil).

162) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2021).Selección de variables en alta dimensión (Comunicación oral). Libro de actas: https://pro-assets-usc.azureedge.net/cdn/ff/-I6BYlOCPmMWHQ4sze0HwFZ2echajVdJCX044MKQqw0/1621860076/public/documents/2021-05/programadefinitivo3.pdf. (pp: 3). VIII Encontro da Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela.

163) Alonso-Pena, M. (2021).Datos circulares e regresión: cando a periodicidade importa (Comunicación oral). Libro de actas: https://pro-assets-usc.azureedge.net/cdn/ff/-I6BYlOCPmMWHQ4sze0HwFZ2echajVdJCX044MKQqw0/1621860076/public/documents/2021-05/programadefinitivo3.pdf.. (pp: 3). VIII Encontro da Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela.

164) Ginzo-Villamayor, M.J. and Rodríguez-Barreiro, M. (2021).Statistical and Operational Research algorithms in the fight against forest fires (Comunicación oral). Seminario do Laboratório de Engenharia Matemática do ISEP (LEMA) da Universidade de Porto. Porto (Portugal).

165) Oviedo, M and Febrero-Bande, M. (2021).Functional regression models for the prediction of Covid-19 (Oral-Invitada). Libro de actas: EMR 2021 Abstracts. (pp: 3-4). Virtual Conference of the International Biometric Society Eastern Mediterranean Region. Virtual (online).

166) Oviedo, M (2021).Análisis de Datos Funcionales con la librería fda.usc de R (Curso). X Seminario Internacional de Estadística Aplicada. Online.

167) Ginzo-Villamayor, M.J. and Rodríguez-Barreiro, M. (2021).Los datos abiertos en la lucha contra incendios (Comunicación oral). Día de los Datos Abiertos 2021 - A Coruña. Online.

168) Ginzo-Villamayor, M.J.; Gómez-Rúa, M. and Saavedra Nieves, A. (2021).Obradoiro de LaTex (Curso invitado). Xornada De Formación SGAPEIO-AGAPEMA 2020. Online.

169) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2021).Analysis of LASSO and its derivatives for variable selection under dependence among covariates (Ponencia invitada). Statistical Learning Seminars. virtual .

170) López Pérez, A.M.; González-Manteiga, W.; Febrero-Bande, M. and Álvarez-Liébana, J. (2020).A two-steps specification test for functional time series (Oral-Invitada). Libro de actas: ISBN 978-9963-2227-9-7. (pp: 119). 13th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2020) . (Online).

171) Meilán-Vila, A.; Francisco-Fernández, M. and Crujeiras, R.M. (2020).Testing parametric regression models with circular response (Oral-Invitada). 13th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2020) . (Online).

172) Alonso-Pena, M. and Crujeiras, R.M. (2020).Some advances on modal regression for circular data (Oral-Invitada). Libro de actas: Computational and Methodological Statistics (Virtual CMStatistics 2020) ISBN 978-9963-2227-9-7. (pp: 108). 13th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2020) . (Online).

173) Molina-Valero, J.A.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Novo Pérez, M.A.; Álvarez-González, J.G.; Montes-Pita, F.; Martínez Calvo, Adela and Pérez-Cruzado, C. (2020).FORTLS: An R Package for Processing TLS Data and Estimating Stand Variables in Forest Inventories (Comunicación oral). The 1st International Electronic Conference on Forests — Forests for a Better Future: Sustainability, Innovation, Interdisciplinarity. Online.

174) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2020).Nonparametric Estimation of Directional Highest Density Regions (Comunicación oral). Virtual Symposium on Directional Statistics. Karlsruhe Institute of Technology, Germany.

175) González-Rodríguez, B.; González-Rueda, A. M.; González-Díaz, J.; Pateiro-López, B.; R Penas, David and Rodríguez Martínez, D. (2020).RAPOSa: A Polynomial Optimization Solver (Comunicación oral). INFORMS Annual meeting 2020. Online.

176) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2020).Nonparametric estimation of directional highest density regions (Comunicación oral). Libro de actas: LIBRO DE RESUMOS - VII Xornada de Usuarios de R en Galicia. ISBN 9 788409 242733.. (pp: 46-47). VII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Online.

177) Molina-Valero, J.A.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Novo Pérez, M.A.; Álvarez-González, J.G.; Montes-Pita, F. and Pérez-Cruzado, C. (2020).FORTLS: un paquete de R para a estimación de variables dasométricas para o seu uso en inventario forestal (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 978-84-09-24273-3. (pp: 26-27). VII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Online.

178) Rodríguez-Barreiro, M.; Novo Pérez, M.A.; Vaamonde Rivas, M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2020).Cálculo de mapas de risco e ocorrencia de incendios (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 978-84-09-24273-3. (pp: 37-39). VII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Online.

179) Novo Pérez, M.A.; Vaamonde Rivas, M.; Rodríguez-Barreiro, M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2020).Monitorización automática de incendios (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 978-84-09-24273-3. (pp: 50-53). VII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Online.

180) Oviedo, M and Febrero-Bande, M. (2020).Functional regression models for the prediction of COVID-19 (Oral-Invitada). Libro de actas: Libro de resumos. (pp: 32). VII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Online.

181) Ginzo-Villamayor, M.J. (2020).Presentaciones con LaTeX y herramientas web (Curso invitado). 16º Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL). A Coruña (España).

182) Ginzo-Villamayor, M.J.; Rodríguez-Barreiro, M.; Vaamonde Rivas, M. and Novo Pérez, M.A. (2020).Algoritmos y sistemas expertos en la lucha contra incendios (Comunicación oral). II Foro Técnico da Civil UAVs Initiative. Santiago de Compostela (España).

183) Ginzo-Villamayor, M.J. (2020).#R20anosnonsonnada (Comunicación oral). Software Libre Científico Edición 2020. Santiago de Compostela (España).

184) Saavedra-Nieves, P. and Rodríguez-Casal, A. (2020).Support estimation for reconstructing the extent of occurrence (Ponencia invitada). Libro de actas: Libro de resúmenes - Book of abstracts. (pp: 46). V Congreso de Jóvenes Investigadores de la RSME (Real Sociedad Matemática Española). Castelló (España).

185) Martínez-Miranda, M.D.; Gamiz M.L. and Nielsen, J.P. (2019).Creating a safe space for bias correction in kernel hazard estimation (Oral-Invitada). 12th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics. Londres (Reino Unido).

186) Borrajo, M.I.; González-Manteiga, W. and Martínez-Miranda, M.D. (2019).A new framework for kernel intensity estimation in point processes using covariates (Oral-Invitada). Libro de actas: Proceedings of the 12th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics). (pp: 65). 12th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics and 13th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE-CMStatistics 2019). Londres (Reino Unido).

187) Fanjul Hevia, A.; González-Manteiga, W.; Pardo Fernández, Juan Carlos and Van Keilegom, I. (2019).Comparing ROC curves conditioned to a multidimensional covariate (Comunicación oral). Libro de actas: ISBN 978-9963-2227-8-0. (pp: 213). 12th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics and 13th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE-CMStatistics 2019). Londres (Reino Unido).

188) Ameijeiras-Alonso, J.; Verhasselt, A. and I. Gijbels (2019).Flexible two-piece families of circular distributions (Comunicación oral). Libro de actas: Book of Abstracts CRoNoS MDA 2019 12th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics. (pp: 25). 12th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics and 13th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE-CMStatistics 2019). Londres (Reino Unido).

189) Pardo Fernández, Juan Carlos and Boente, G. (2019).Testing for superiority between two variance functions (Comunicación oral). 12th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics and 13th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE-CMStatistics 2019). Londres (Reino Unido).

190) Bianco, A.; Boente, G. and González-Manteiga, W. (2019).Robust estimation of ROC curves with covariates (Oral-Invitada). 12th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics and 13th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE-CMStatistics 2019). Londres (Reino Unido).

191) García-Portugués, Eduardo; Navarro-Esteban, P. and Cuesta-Albertos, JA (2019).Projection-based uniformity tests for directional data (Oral-Invitada). (pp: 139). 12th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics. Londres (Reino Unido).

192) Saavedra-Nieves, P. and Rodríguez-Casal, A. (2019).Extent of occurrence estimation for invasive plants (Conferencia). Workshop Innpar2D. Santiago de Compostela (España).

193) Alonso-Pena, M.; Crujeiras, R.M. and Ameijeiras-Alonso, J. (2019).Nonparametric regression for circular variables with different groups of observations (Comunicación oral). Workshop Innpar2D. Santiago de Compostela (España).

194) Febrero-Bande, M. and Oviedo, M (2019).A Review in Classification Methods in Functional Data Analysis (Oral-Invitada). XV Latin American Congress of Probability and Mathematical Statistics (CLAPEM 2019). Mérida (México).

195) Crujeiras, R.M.; Ameijeiras-Alonso, J. and Rodríguez-Casal, A. (2019).Identifying fire seasons by multimodality tests (Oral-Invitada). Statistics and Data Science Workshop. Jeddah (Arabia Saudí).

196) Oviedo, M (2019).Análisis de datos funcionales, regresión, clasificación y clustering funcional mediante la librería fda.usc (Curso). XI Jornadas de Usuarios de R. Madrid (España).

197) Ginzo-Villamayor, M.J. and Martín Vila, M. (2019).Ferramentas para elaborar unha enquisa e implementar os cuestionarios online (Curso invitado). Xornada De Formación SGAPEIO-AGAPEMA 2019. Santiago de Compostela (España).

198) Freijeiro González, L. (2019).Malo será! (Comunicación oral). Libro de actas: https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/matematicas/descargas/actas_definitivas_19_20_a4.pdf. (pp: 64). Matemáticas: habelas hainas, seguimos contándochas! 2019. Santiago de Compostela (España).

199) Molina-Valero, J.A.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Novo Pérez, M.A.; Álvarez-González, J.G. and Pérez-Cruzado, C. (2019).Obtención de métricas relacionadas con variables dasométricas de altura en masas maduras de pinus sylvestris a partir de un único escaneo de TLS (Comunicación oral). Modelización forestal en la era de la información: retos y soluciones ante un futuro incierto. Solsona (España).

200) Saavedra-Nieves, P. and Rodríguez-Casal, A. (2019).Extent of occurrence estimation for invasive plants (Oral-Invitada). Libro de actas: Programa e livro de resumos. ISBN: 978-972-8890-44-5. (pp: 68-69). XXIV Congresso Sociedade Portuguesa de Estatística. Amarante, Portugal.

201) Díaz-Losada, E.; Bartolomé-Lozano, J.L. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2019).EVID: Prácticas innovadoras para combatir las enfermedades de la madera de la vid (Comunicación oral). Jornada sobre protección sostenible de cultivos vitivinícolas. Estrategias de prevención y control de enfermedades. Leiro (España).

202) Borrajo, M.I.; Leeson, A. and Eastoe, E. (2019).Analysis of extreme temperature events on Greenland ice sheet (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Actas do IVX Congreso SGAPEIO. (pp: 99-101). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

203) Novo Pérez, M.A.; Buide Carballosa, A. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2019).Rexións de incidencia dos incendios forestais en Galicia (Poster). Libro de actas: Libro de actas. ISBN 978-84-09-15581-1. (pp: 223-224). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

204) Fanjul Hevia, A.; González-Manteiga, W.; Pardo Fernández, Juan Carlos and Van Keilegom, I. (2019).A test for comparing conditional ROC curves with multidimensional covariates (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Actas XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. I.S.B.N.: 978-84-09-15581-1. (pp: 157-158). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

205) Ginzo-Villamayor, M.J.; Crujeiras, R.M. and Sousa Fernández, X. (2019).Variabilidade onomástica vs. variabilidade lingüística: unha visión espacial (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas. ISBN 978-84-09-15581-1. (pp: 102-103). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

206) Saavedra-Nieves, P. and Rodríguez-Casal, A. (2019).Extent of occurrence estimation for invasive plants (Comunicación oral). Libro de actas: Libro Actas XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. ISBN 978-84-09-15581-1. (pp: 104). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

207) González-Rodríguez, B.; González-Rueda, A. M.; González-Díaz, J.; Pateiro-López, B.; Ossorio Castillo, J.; R Penas, David and Rodríguez Martínez, D. (2019).RAPOSa, a freely available solver for polynomial optimization problems (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Actas. XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. I.S.B.N.: 978-84-09-15581-1. (pp: 138). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

208) Oviedo, M; Roca Pardiñas, Javier; Cabo, C. and Ordóñez Galán, C. (2019).Hyperscale 3D point classification through functional data analysis (Poster). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

209) Conde Amboage M.; Van Keilegom, I. and González-Manteiga, W. (2019).Un novo contraste de bondade de axuste para modelos de regresión cuantil cando a variable resposta está censurada pola dereita (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas do XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operación. (pp: 145-146). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

210) Oviedo, M (2019).Selección de variables aplicada a la predicción de la demanda y el precio de la energía (Oral-Invitada). Seminario de Modelos de Estatística e Optimización con aplicaciones en la Energía. Santiago de Compostela.

211) Oviedo, M and Febrero-Bande, M. (2019).Ejemplos de selección de variables funcionales en regresión y clasificación (Comunicación oral). Machine Learning Workhop Galicia 2019 (WGML2019). A Coruña (España).

212) Ameijeiras-Alonso, J.; Verhasselt, A. and I. Gijbels (2019).On a new family of unimodal flexible circular distributions (Comunicación oral). Libro de actas: Abstract book Annual Meeting RSSB 2019. (pp: 24). 27th Annual Meeting of the RSSB. Sint-Truiden (Bélgica).

213) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2019).Dealing with the LASSO adjustment problems as a variable selector (Poster). Libro de actas: https://wgml.es/files/actas_wgml2019.pdf. (pp: 60). Machine Learning Workhop Galicia 2019 (WGML2019). A Coruña (España).

214) Rodríguez Muíños, Miguel Ángel; Ginzo-Villamayor, M.J. and Rodríguez Gayoso, R. (2019).Presentación do "concurso MeLiSA" con R (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: U978E84ED9Eá5D24E3. (pp: 37). VI Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

215) Rodríguez Muíños, Miguel Ángel; Ginzo-Villamayor, M.J. and Rodríguez Gayoso, R. (2019).O proxecto shinyapps de MeLiSA (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: U978E84ED9Eá5D24E3. (pp: 38). VI Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

216) Novo Pérez, M.A.; Buide Carballosa, A. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2019).Detección de incendios con datos de voos (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: U978E84ED9Eá5D24E3. (pp: 32-34). VI Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

217) Ginzo-Villamayor, M.J. (2019).Introdución ao software R (Curso). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: U978E84ED9Eá5D24E3. (pp: 48). VI Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

218) Oviedo, M (2019).Multivariate and functional data classification in R (Curso). (pp: 49). VI Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

219) Borrajo, M.I. and Conde Amboage M. (2019).Visualización de datos espaciais con R (Curso). Libro de actas: Libro de Resumos da VI Xornada de Usuarios de R en Galicia. (pp: 17-20). VI Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

220) Conde Amboage M. (2019).A Estatística lonxe da media (Conferencia plenaria). I PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

221) González-Rodríguez, B.; González-Díaz, J.; González-Rueda, A. M.; Ossorio Castillo, J.; Pateiro-López, B.; R Penas, David and Rodríguez Martínez, D. (2019).Avances en la resolución de problemas de optimización polinómica (Comunicación oral). I PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

222) López Pérez, A.M.; Febrero-Bande, M.; González-Manteiga, W. and Álvarez-Liébana, J. (2019).Statistical Inference in Diffusion Models with Stochastic Differential Equations (Comunicación oral). I PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

223) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2019).Dealing with the LASSO adjustment problems as a variable selector (Comunicación oral). I PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

224) Ginzo-Villamayor, M.J. (2019).Técnicas estatísticas en xeolingüística. Modelización onomástica (Comunicación oral). I PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

225) Fanjul Hevia, A. (2019).Inferencia estadística no paramétrica en curvas ROC con covariables (Comunicación oral). I PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

226) Álvarez-Pérez, G.; Álvarez-Liébana, J.; García-Portugués, Eduardo; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2019).A goodness-of-fit test for the functional linear model with functional response (Comunicación oral). 4th Workshop on goodness-of-fit, change-point and related problems. Trento (Italia).

227) Ginzo-Villamayor, M.J.; Crujeiras, R.M. and Sousa Fernández, X. (2019).Revisión de medidas de isonimia y métodos para la regionalización de los apellidos en la Comunidad Valenciana (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Actas. ISBN: 978-84-09-13580-6. (pp: 114). XXXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XII Jornadas de Estadística Pública. Alcoi (España).

228) Fanjul Hevia, A.; González-Manteiga, W. and Pardo Fernández, Juan Carlos (2019).Evaluación del efecto de las covariables en las curvas ROC (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas: XXXVIII Congreso Nacional SEIO XII Jornadas de Estadística Pública - ISBN: 978-84-09-13580-6. (pp: 116). XXXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XII Jornadas de Estadística Pública. Alcoi (España).

229) Febrero-Bande, M.; Álvarez-Liébana, J. and Oviedo, M (2019).A review on classification methods for functional data (Oral-Invitada). XXXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XII Jornadas de Estadística Pública. Alcoi (España).

230) Conde Amboage M.; Van Keilegom, I. and González-Manteiga, W. (2019).Testing quantile regression models when the response variable is right censored (Comunicación oral). Libro de actas: Program and Book of Abstracts of the 32nd edition of the European Meeting of Statisticians Palermo (Italy), 22–26 July 2019. (pp: 83). European Meeting of Statisticians. Palermo (Italia).

231) Saavedra-Nieves, P. and Rodríguez-Casal, A. (2019).Data-driven support estimation (Comunicación oral). Libro de actas: EMS 2019 Program and Book of Abstracts. (pp: 213). European Meeting of Statisticians. Palermo (Italia).

232) Pateiro-López, B.; Arias Castro, E. and Rodríguez-Casal, A. (2019). Rate-optimal estimators for the volume of a set (Comunicación oral). Libro de actas: Book of abstracts. (pp: 190). European Meeting of Statisticians. Palermo (Italia).

233) Crujeiras, R.M.; Alonso-Pena, M. and Ameijeiras-Alonso, J. (2019).On smoothing methods for circular regression with categorical data (Ponencia invitada). European Meeting of Statisticians. Palermo (Italia).

234) Buide Carballosa, A.; Ginzo-Villamayor, M.J. and Novo Pérez, M.A. (2019).Algorithms to Fight Wildfires (Poster). Libro de actas: Book of Abstracts CTMI 2019. (pp: 42-43). 1st Conference on Transfer between Mathematics and Industry (CTMI 2019). Santiago de Compostela (España).

235) Borrajo, M.I.; Mateu, J. and Comas, C. (2019).Kernel intensity estimation on networks with spatial covariates (Poster). Libro de actas: ----. ECAS 2019: Statistical Analysis for Space-Time data. Lisbon (Portugal).

236) Conde Amboage M.; Van Keilegom, I. and González-Manteiga, W. (2019).A new lack-of-fit test for quantile regression with censored data. Application to clinical research (Comunicación oral). Libro de actas: Book of abstracts of the 40th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics. (pp: 123-124). 40th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics. Lovaina (Bélgica).

237) Rodríguez Veiga, J.; Ginzo-Villamayor, M.J. and Casas-Méndez, B. V. (2019).Optimization models in resource logistics for fighting forest fires (Comunicación oral). Libro de actas: PROGRAM & ABSTRACTS BOOK https://iciam2019.com/images/site/news/ICIAM2019_PROGRAM_ABSTRACTS_BOOK.pdf. (pp: 191). 9th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2019). Valencia (España).

238) Fuentes-Santos, I. and González-Manteiga, W. (2019).Nonparametric spatiotemporal point process analysis of gunfire violence in Rio de Janeiro metropolitan area (Poster). ECAS 2019: Statistical Analysis for Space-Time data. Lisboa (Portugal).

239) Crujeiras, R.M.; Alonso-Pena, M. and Ameijeiras-Alonso, J. (2019).Smooth ANCOVA models for circular regression (Ponencia invitada). GRASPA 2019. Pescara (Italia).

240) Borrajo, M.I.; Mateu, J. and Comas, C. (2019).Nonparametric covariate-based first-order intensity estimation for point patterns on networks (Comunicación oral). Spatial Statistics: Towards Spatial Data Science. Sitges (Spain).

241) Fuentes-Santos, I. and González-Manteiga, W. (2019).Nonparametric spatiotemporal point process analysis of gunfire violence in Rio de Janeiro metropolitan area (Poster). Spatial Statistics: Towards Spatial Data Science. Sitges (Spain).

242) Ginzo-Villamayor, M.J.; Crujeiras, R.M. and Sousa Fernández, X. (2019).Surname patterns in Asturias (Poster). Libro de actas: Proceedings of the 34th International Workshop on Statistical Modelling Volume II. ISBN 978-989-20-9630-8. (pp: 220-223). 34 International Workshop on Statistical Modelling 2019. Guimarães (Portugal).

243) Borrajo, M.I.; Leeson, A. and Eastoe, E. (2019).Using extreme value statistics to better understand Greenland ice sheet (Comunicación oral). Libro de actas: Proceedings of the DSNE Summer Conference 2019. (pp: 10). I DSNE Conference. Lancaster (United Kingdom).

244) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2019).An statistical analysis of the LASSO adjustment as a variable selector (Poster). Libro de actas: Proceedings of the 34th International Workshop on Statistical Modelling (Volume II). ISBN 978-989-20-9630-8. (pp: 262-265). 34 International Workshop on Statistical Modelling 2019. Guimarães (Portugal).

245) Ameijeiras-Alonso, J.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2019).multimode: an R package for multimodality assessment (Poster). Libro de actas: Proceedings of the 34th International Workshop on Statistical Modelling. (pp: 35-38). 34 International Workshop on Statistical Modelling 2019. Guimarães (Portugal).

246) Fanjul Hevia, A.; González-Manteiga, W. and Pardo Fernández, Juan Carlos (2019).Assessing the effect of covariates in ROC curves (Poster). Libro de actas: PROCEEDINGS OF THE 34th INTERNATIONAL WORKSHOP ON STATISTICAL MODELLING Volume II ISBN 978-989-20-9630-8. (pp: 162-165). 34 International Workshop on Statistical Modelling 2019. Guimarães (Portugal).

247) Alonso-Pena, M.; Crujeiras, R.M. and Ameijeiras-Alonso, J. (2019).Nonparametric circular-linear ANCOVA (Poster). Libro de actas: PROCEEDINGS OF THE 34th INTERNATIONAL WORKSHOP ON STATISTICAL MODELLING Volume II. (pp: 84-87). 34 International Workshop on Statistical Modelling 2019. Guimarães (Portugal).

248) Molina-Valero, J.A.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Novo Pérez, M.A.; Álvarez-González, J.G. and Pérez-Cruzado, C. (2019). Obtaining metrics related to basal area in mature stands of Pinus sylvestris with a single-scan of Terrestrial Laser Scanner (TLS) (Comunicación oral). Retos y aplicaciones de los inventarios forestales. Madrid (España).

249) Álvarez-Pérez, G.; Álvarez-Liébana, J.; García-Portugués, Eduardo; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2019).An omnibus goodness-of-fit test for the functional linear model with functional response (Comunicación oral). Libro de actas: http://eventos.ucm.es/_files/_event/_17713/_editorFiles/file/proceedingsSYSORM_web.pdf. (pp: 19). 2nd Spanish Young Statisticians and Operational Researchers Meeting. San Lorenzo de El Escorial (España).

250) D'Auria, B.; García-Portugués, Eduardo and Guada-Azze, A. (2019).Optimal exercise for American options under stock pinning (Comunicación oral). Libro de actas: http://eventos.ucm.es/_files/_event/_17713/_editorFiles/file/proceedingsSYSORM_web.pdf. (pp: 29). 2nd Spanish Young Statisticians and Operational Researchers Meeting. San Lorenzo de El Escorial (España).

251) Navarro-Esteban, P.; García-Portugués, Eduardo and Cuesta-Albertos, JA (2019).On a projection-based class of uniformity tests on the hypersphere (Comunicación oral). Libro de actas: http://eventos.ucm.es/_files/_event/_17713/_editorFiles/file/proceedingsSYSORM_web.pdf. (pp: 48). 2nd Spanish Young Statisticians and Operational Researchers Meeting. San Lorenzo de El Escorial (España).

252) García-Portugués, Eduardo; Navarro-Esteban, P. and Cuesta-Albertos, JA (2019).On projection-based tests of uniformity on the hypersphere (Ponencia invitada). Libro de actas: http://www.jds2019.sfds.asso.fr/assets/Download/livret.pdf. (pp: 40). 51es Journées de Statistique de la Société Française de Statistique. Nancy (Francia).

253) Bianco, A.; Boente, G. and González-Manteiga, W. (2019).A robust approach to ROC curves with covariates (Comunicación oral). International Conference on Robust Statistics (ICORS 2019)-4th Latin American Conference on Statistical Computing (4th LACSC). Guayaquil (Ecuador).

254) Oviedo, M (2019).Software in FDA: The R package fda.usc (Curso invitado). Libro de actas: Book of absract of III International Workshop on Advances in Functional Data Analysis. (pp: 37). III International Workshop on Advances in Functional Data Analysis. Castro Urdiales (España).

255) Álvarez-Liébana, J.; Álvarez-Pérez, G.; García-Portugués, Eduardo; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2019).Testing the functional linear model with functional response (Comunicación oral). Libro de actas: https://www.iwafda3.unican.es/abstracts/abstract_book_iwafda3.pdf. (pp: 22). III International Workshop on Advances in Functional Data Analysis. Castro Urdiales (España).

256) Galeano, P.; Febrero-Bande, M.; González-Manteiga, W. and García-Portugués, Eduardo (2019).Goodness-of-fit test for the functional linear model with scalar response with responses missing at random (Ponencia invitada). Libro de actas: https://www.iwafda3.unican.es/abstracts/abstract_book_iwafda3.pdf. (pp: 15). III International Workshop on Advances in Functional Data Analysis. Castro Urdiales (España).

257) Febrero-Bande, M.; González-Manteiga, W. and Oviedo, M (2019).Variable Selection in Functional Additive Regression Models (Comunicación oral). Seminario Internacional de Estatística com R (SER). Rio de Janeiro.

258) Ginzo-Villamayor, M.J. (2019).LaTeX: Una herramienta para la difusión del conocimiento científico (Curso invitado). 15º Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL). A Coruña (España).

259) Ginzo-Villamayor, M.J. (2019).Sistemas de información xeográfica: QGIS (Comunicación oral). Software Libre Científico Edición 2019. Santiago de Compostela (España).

260) Crujeiras, R.M. (2019).Ciencia en aberto (Comunicación oral). Software Libre Científico Edición 2019. Santiago de Compostela (España).

261) Ameijeiras-Alonso, J.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2019).Investigating multimodality in a multivariate setting (Oral-Invitada). Libro de actas: Book of Abstracts CRoNoS MDA 2019. (pp: 26). Final CRoNoS meeting and the 2nd workshop on Multivariate Data and Software. Limassol (Chipre).

262) Ginzo-Villamayor, M.J.; Buide Carballosa, A. and Novo Pérez, M.A. (2019).Algoritmos que apagan incendios: gestión eficiente de recursos aéreos (Oral-Invitada). I Foro Técnico da Civil UAVs Initiative. Rozas y Lugo (España).

263) Alarcón-Soto, Y.; Espasandín Domínguez, J.; Güler, I.; Conde Amboage M.; Gude-Sampedro, F.; Cadarso Suárez, Carmen María and Gómez G (2019).What is the role of Data Science in Biomedicine? (Comunicación oral). Libro de actas: Book of abstracts of the 4th General Meeting. (pp: 92). 4ª Biostatnet General Meeting. Santiago de Compostela (España).

264) Conde Amboage M. (2019).Round table “SEB-BIOSTATNET mentoring program” (Mesa redonda). Libro de actas: Book of abstracts of the 4th General Meeting. (pp: 75). 4ª Biostatnet General Meeting. Santiago de Compostela (España).

265) Ginzo-Villamayor, M.J.; Santiago-Pérez MI; López Vizcaíno, María Esther and Crujeiras, R.M. (2019).Space-temporal distribution of mortality for acute infection of myocardium in Galicia (Comunicación oral). Libro de actas: Book of abstracts. (pp: 55). 4ª Biostatnet General Meeting. Santiago de Compostela (España).

266) Saavedra-Nieves, P.; Phuong, V.; Franco Vázquez, L.; Marey Pérez, Manuel F. and Fuentes-Santos, I. (2019). Preparation of a database for the spatio-temporal analysis and comparison of fires in the Iberian Peninsula and California (Poster). 4ª Biostatnet General Meeting. Santiago de Compostela (España).

267) Borrajo, M.I.; Chacón Durán, J.E. and Rodríguez-Casal, A. (2018).Taking advantage of the optimal kernel in nonparametric density estimation (Oral-Invitada). Libro de actas: Abstracts of the XI International Conference of the ERCIM Working Group on CM Statistics (ISBN 978-9963-2227-5-9). (pp: 89). 11th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics. Pisa (Italia).

268) Ameijeiras-Alonso, J.; Ranalli, M.; Lagona, F. and Crujeiras, R.M. (2018). Hidden Markov random fields for the spatial segmentation of circular data (Oral-Invitada). Libro de actas: Book of Abstracts 2016 CFE and CMStatistics networks. (pp: 114). 11th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics. Pisa (Italia).

269) Oviedo, M; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2018).Functional variables selection in hyperspectral image classification (Oral-Invitada). Libro de actas: PROGRAMME AND ABSTRACTS of 11th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) . (pp: 217-218). 11th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics. Pisa (Italia).

270) Meilán-Vila, A.; Opsomer, J.; Francisco-Fernández, M. and Crujeiras, R.M. (2018).Testing parametric regression models when the errors are spatially correlated. (Comunicación oral). 11th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics. Pisa (Italia).

271) González-Manteiga, W.; Martínez-Miranda, M.D. and Van Keilegom, I. (2018).Goodness-of-fit tests in proportional hazards models with random effects (Oral-Invitada). 11th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics. Pisa (Italia).

272) Gamiz M.L.; Martínez-Miranda, M.D. and Nielsen, J.P. (2018).Multiplicative local linear hazard estimation and best one-sided cross-validation (Oral-Invitada). 11th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics. Pisa (Italia).

273) Ginzo-Villamayor, M.J. and Sousa Fernández, X. (2018).De palabras a números: a análise cuantitativa de datos lingüísticos (Comunicación oral). Para que serven os datos lingüísticos. Santiago de Compostela (España).

274) Borrajo, M.I.; Fuentes-Santos, I.; Ginzo-Villamayor, M.J. and González-Manteiga, W. (2018).Using statistics and optimization techniques to fight against wildfires in Galicia (Conferencia plenaria). Workshop on Mathematics & Wild Fires. Coimbra (Portugal).

275) Febrero-Bande, M. (2018).Useful old tricks for Big Data paradigms (Oral-Invitada). Bilbao Data Science Workshop (BIDAS). Bilbao (España).

276) Conde Amboage M. (2018).Pero ti estás seguro diso? (Ponencia invitada). Libro de actas: As Matemáticas do veciño. Actas do Seminario de Iniciación á Investigación. (pp: 85-86). Matemáticas: habelas hainas, seguimos contándochas!. Santiago de Compostela (España).

277) Novo Pérez, M.A.; Buide Carballosa, A. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2018).Algoritmo de eficiencia nas descargas de auga (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 9788409058051. (pp: 22-24). V Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

278) Buide Carballosa, A.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Novo Pérez, M.A. and Oviedo, M (2018).Integración de R en QGIS (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 9788409058051. (pp: 17-21). V Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

279) Freijeiro González, L. (2018).Modelos estadísticos de clasificación con alta dimensión en el número de covariables (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 9788409058051. (pp: 38-41). V Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

280) Rodríguez Veiga, J.; Ginzo-Villamayor, M.J. and Casas-Méndez, B. V. (2018).Unha aplicación Shiny de R para a xestión de recursos en incendios forestais (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 9788409058051. (pp: 45-48). V Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

281) López Pérez, A.M. (2018).Ferramentas para reducir o tempo de execución en R (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 9788409058051. (pp: 52). V Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

282) Pateiro-López, B. (2018).Estimación de conxuntos con R mediante os paquetes alphahull e alphashape3d (Ponencia invitada). V Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

283) Fanjul Hevia, A. (2018).Comparando métodos diagnósticos en R (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 9788409058051. (pp: 42-43). V Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

284) Ginzo-Villamayor, M.J. (2018). Introdución ao software R (Curso). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 9788409058051. (pp: 49). V Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

285) González-Manteiga, W.; Martínez-Miranda, M.D. and Van Keilegom, I. (2018).Goodness-of-fit tests in proportional hazards models with random effects (Ponencia invitada). The Royal Statistical Society of Belgium meeting 2018. Domaine des Hautes Fagnes (Bélgica).

286) Meilán-Vila, A.; Opsomer, J.; Francisco-Fernández, M. and Crujeiras, R.M. (2018).Testing goodness-of-fit of parametric spatial trends (Comunicación oral). XoveTIC. A Coruña (España).

287) Freijeiro González, L. (2018).Big Data para Dummies: Introducción a los modelos de regresión lineal en alta dimensión (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas. ISSN: 2171-6536. (pp: 51-56). Seminario de Iniciación á Investigación. Santiago de Compostela (España).

288) Pichel, Juan C. and Pateiro-López, B. (2018).A New Approach for Sparse Matrix Classification Based on Deep Learning Techniques (Contribución aceptada para su presentación). Libro de actas: 2018 IEEE International Conference on Cluster Computing (CLUSTER). (pp: 46-54). IEEE Cluster. Belfast (Reino Unido).

289) Ameijeiras-Alonso, J.; Lagona, F.; Ranalli, M. and Crujeiras, R.M. (2018).Dividing the Iberian peninsula using wildfires data (Oral-Invitada). Libro de actas: Book of Abstracts 23rd International Conference on Computational Statistics . (pp: 42). The 23rd International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2018). Iasi (Rumanía).

290) Meilán-Vila, A.; Francisco-Fernández, M. and Crujeiras, R.M. (2018).A L2-test for comparing parametric and nonparametric spatial fits (Comunicación oral). ATMS Workshop. Leuven (Bélxica).

291) Meilán-Vila, A.; Francisco-Fernández, M. and Crujeiras, R.M. (2018).A goodness-of-fit trends for spatial trends (Comunicación oral). Libro de actas: Book of abstracts TIES 2018. (pp: 67-68). TIES. Guanajuato (México).

292) Oviedo, M and Febrero-Bande, M. (2018).Hyperspectral image classification usign Functional Data Analysis (Comunicación oral). Libro de actas: Livro de Atas do III Encontro Luso-Galaico de Biometria. ISBN: 978-972-8890-4-1. (pp: 146-149). III Encontro Luso-Galaico de Biometría (EBio2018). Aveiro (Portugal).

293) Conde Amboage M. and Sánchez Sellero, C. (2018).A LACK-OF-FIT TEST FOR QUANTILE REGRESSION MODELS USING LOGISTIC REGRESSION (Comunicación oral). Libro de actas: Livro de Atas do III Encontro Luso-Galaico de Biometria. (pp: 160-163). III Encontro Luso-Galaico de Biometría (EBio2018). Aveiro (Portugal).

294) Ginzo-Villamayor, M.J.; Santiago-Pérez MI; López Vizcaíno, María Esther and Crujeiras, R.M. (2018).Distribución espacio-temporal de la mortalidad por infarto agudo de miocardio en Galicia (Comunicación oral). Libro de actas: Livro de Atas do III Encontro Luso-Galaico de Biometria. ISBN: 978-972-8890-4-1. (pp: 170-173). III Encontro Luso-Galaico de Biometría (EBio2018). Aveiro (Portugal).

295) Fuentes-Santos, I.; González-Manteiga, W. and Mateu, J. (2018).Analyzing the performance of nonparametric tests to compare the first-order distribution of spatial point processes (Comunicación oral). Libro de actas: Abstracts of the 9-th International Workshop on Applied Probability. (pp: 61). 9-TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON APPLIED PROBABILITY (IWAP 2018). BUDAPEST, HUNGRIA.

296) Fuentes-Santos, I.; González-Manteiga, W. and Mateu, J. (2018).Bootstrap bandwidth selection for kernel estimation of the pair correlation function in inhomogeneous spatial point processes (Poster). Libro de actas: Book of Extended Abstracts METMA IX. (pp: 156). 9TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON SPATIO-TEMPORAL MODELLING (METMA IX). MONTPELLIER, FRANCIA.

297) Borrajo, M.I.; González-Manteiga, W. and Martínez-Miranda, M.D. (2018).Testing in spatial nonhomogeneous Poisson point processes with covariates (Comunicación oral). Libro de actas: Proceedings of the METMA IX. (pp: 14-17). METMA IX. MONTPELLIER, FRANCIA.

298) García-Portugués, Eduardo; Paindaveine, D. and Verdebout, T. (2018).On optimal tests for rotational symmetry against new classes of hyperspherical distributions (Oral-Invitada). Libro de actas: ISNPS2018 4th Conference of the International Society for Nonparametric Statistics. (pp: 166). 4th Conference of the International Society for Nonparametric Statistics. Salerno (Italia).

299) Conde Amboage M.; Van Keilegom, I. and González-Manteiga, W. (2018).A new lack-of-fit test for quantile regression with censored data (Comunicación oral). Libro de actas: Book of Abstracts of the 4th Conference Of The International Society For Nonparametric Statistics. (pp: 111). 4th Conference of the International Society for Nonparametric Statistics. Salerno (Italia).

300) Fanjul Hevia, A.; González-Manteiga, W. and Pardo Fernández, Juan Carlos (2018).A ROC curve comparison test with covariates (Comunicación oral). Libro de actas: Book of Abstracts - ISNPS 2018 (ISBN: 978-88-61970-00-7). (pp: 82). 4th Conference of the International Society for Nonparametric Statistics. Salerno (Italia).

301) González-Manteiga, W.; Borrajo, M.I. and Fuentes-Santos, I. (2018).Nonparametric first-order analysis of spatial and spatio-temporal point processes with applications (Ponencia invitada). 4th Conference of the International Society for Nonparametric Statistics. Salerno (Italia).

302) González-Manteiga, W.; Borrajo, M.I. and Fuentes-Santos, I. (2018).Nonparametric first-order analysis of spatial and spatio-temporal point processes with applications (Conferencia plenaria). Libro de actas: Book of Abstracts. (pp: 27). 4th Conference of the International Society for Nonparametric Statistics. Salerno (Italia).

303) García-Portugués, Eduardo; Guada-Azze, A. and D'Auria, B. (2018).Inferring the optimal stopping boundary for a Brownian bridge (Poster). Statistical Methods for Big Data (SMBD 2018). Madrid (España).

304) García-Portugués, Eduardo; Paindaveine, D. and Verdebout, T. (2018).On optimal tests for rotational symmetry against new classes of hyperspherical distributions (Poster). Statistical Methods for Big Data (SMBD 2018). Madrid (España).

305) González-Manteiga, W. (2018).A review of goodness-of-fit tests for models with functional data with recent results (Conferencia plenaria). Statistical Methods for Big Data (SMBD 2018). Madrid (España).

306) Ordoñez-Mayán, L.; Cordeiro, C.; Lendoiro, E.; Febrero-Bande, M.; Vieira, D.N. and Muñoz Barús, JI (2018).GAM vs. Nomogram in estimating postmortem interval (Comunicación oral). Libro de actas: The Japanese Journal of Legal Medicine, V.72, nº 1. (pp: 215). 24th Congress of the International Academy of Legal Medicine (IALM). Fukuoka (Japón).

307) Vieira, D.N.; Febrero-Bande, M.; Muñoz Barús, JI and Carballeira, R. (2018).Diatom test - A valid method for the diagnosis of death by drowning (Comunicación oral). Libro de actas: The Japanese Journal of Legal Medicine, V.72, nº 1. (pp: 214). 24th Congress of the International Academy of Legal Medicine (IALM). Fukuoka (Japón).

308) Borrajo, M.I.; Fuentes-Santos, I.; Ginzo-Villamayor, M.J. and González-Manteiga, W. (2018).Using Big Data to fight against wildfire (Conferencia plenaria). BIGDATA and data science in the digital world. Madrid (España).

309) Lloret-Caulonga, L.; Bartolomé-Lozano, J.L.; Febrero-Bande, M.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Martínez-Diz, P.; Díaz-Losada, E. and Gramaje-Pérez, D. (2018).Grupo operativo EVID: prácticas innovadoras para combatir las enfermedades de la madera de la vid (Comunicación oral). Enoforum. Zaragoza (España).

310) Rodríguez Veiga, J.; Ginzo-Villamayor, M.J. and Casas-Méndez, B. V. (2018).A programming model and algorithm to select and time allocate aerial resources for wildfire suppression (Comunicación oral). (pp: 80). XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XI Jornadas de Estadística Pública. Oviedo (España).

311) González-Manteiga, W.; Borrajo, M.I. and Martínez-Miranda, M.D. (2018).Characterisation of point processes with covariates through the first-order intensity function (Comunicación oral). Libro de actas: Actas del XXXVII Congreso Nacional SEIO - ISBN 978-84-16664-98-6. (pp: 49). XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XI Jornadas de Estadística Pública. Oviedo (España).

312) Ginzo-Villamayor, M.J.; Crujeiras, R.M. and Sousa Fernández, X. (2018).Patrones de regionalización de los apellidos en Asturias (Comunicación oral). (pp: 196). XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XI Jornadas de Estadística Pública. Oviedo (España).

313) García-Portugués, Eduardo; Paindaveine, D. and Verdebout, T. (2018).On optimal tests for rotational symmetry against new classes of hyperspherical distributions (Comunicación oral). Libro de actas: XXXVII Congreso Nacional SEIO. (pp: 160). XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XI Jornadas de Estadística Pública. Oviedo (España).

314) Conde Amboage M. and Sánchez Sellero, C. (2018).A plug-in bandwidth selector for nonparametric quantile regression (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas del XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XI Jornadas de Estadística Pública. (pp: 50-51). XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XI Jornadas de Estadística Pública. Oviedo (España).

315) Ameijeiras-Alonso, J.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2018).The 1872 Hidalgo stamp issue: a multimodality assessment history (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas del XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XI Jornadas de Estadística Pública. (pp: 49). XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XI Jornadas de Estadística Pública. Oviedo (España).

316) Fanjul Hevia, A.; González-Manteiga, W. and Pardo Fernández, Juan Carlos (2018).Comparando curvas ROC condicionadas al valor de una covariable (Comunicación oral). Libro de actas: XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y XI Jornadas de Estadística Pública (ISBN: 978-84-16664-98-6). (pp: 160 - 161). XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XI Jornadas de Estadística Pública. Oviedo (España).

317) Febrero-Bande, M. (2018).Big Data and its dimensions: height, width and complexity (Curso invitado). 1st Workshop on Big and Complex Data Theory, Applications and Value Creation. Montevideo (Uruguay).

318) Febrero-Bande, M. (2018).Dimensions of Big Data (Curso invitado). Seminario IMPA: Métodos Matemáticos em Finanças . Rio de Janeiro (Brasil).

319) Ginzo-Villamayor, M.J. (2018).Software matemático e estatístico (Comunicación oral). Software Libre Científico. Santiago de Compostela (España).

320) Rodríguez Veiga, J.; Ginzo-Villamayor, M.J. and Casas-Méndez, B. V. (2017).Integer linear programming and the resource planning problem in extinguishing a forest fire (Comunicación oral). Taller de Investigación de Operacións / Operations Research Workshop. Santiago de Compostela (España).

321) Borrajo, M.I.; González-Manteiga, W. and Martínez-Miranda, M.D. (2017).Testing a covariate dependent model for first-order intensity (Comunicación oral). 10th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2017). Londres (Reino Unido).

322) García-Portugués, Eduardo and Paindaveine, D. (2017).On some tests for rotational symmetry (Oral-Invitada). 10th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2017). Londres (Reino Unido).

323) Golden, M.; García-Portugués, Eduardo; Sørensen, M.; Mardia, K.V.; Hamelryck, T. and Hein, J. (2017).A generative angular model of protein structure evolution (Oral-Invitada). 10th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2017). Londres (Reino Unido).

324) Ameijeiras-Alonso, J.; Ley, C.; Verdebout, T. and Pewsey, A. (2017).Optimal tests for circular reflective symmetry (Oral-Invitada). Libro de actas: Book of abstracts of the 10th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics. (pp: 171). 10th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2017). Londres (Reino Unido).

325) Ameijeiras-Alonso, J.; Ley, C.; Verdebout, T. and Pewsey, A. (2017).Optimal semiparametric tests for circular reflective symmetry (Comunicación oral). Libro de actas: Book of abstracts of the International Workshop on Semiparametric Statistics. (pp: 22). Workshop on Semiparametric Statistics. Gante (Bélgica).

326) Raña-Míguez P. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2017).Recursos TIC na aula (Curso invitado). Xornada De Formación SGAPEIO-AGAPEMA 2017. Santiago de Compostela (España).

327) Ameijeiras-Alonso, J.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2017).Answering the question about the number of modes with multimode (Comunicación oral). IX Jornadas de usuarios de R. Granada (España).

328) Ameijeiras-Alonso, J.; Rodríguez-Casal, A. and Crujeiras, R.M. (2017).Nonparametric techniques for assessing the number of modes (Oral-Invitada). Libro de actas: Proceedings of 1st Spanish Young Statisticians and Operational Researchers Meeting. (pp: 37). 1st Spanish Young Statisticians and Operational Researchers Meeting. Granada (España).

329) García-Portugués, Eduardo; Sørensen, M.; Mardia, K.V.; Hamelryck, T. and Hein, J. (2017).Modelling protein structure evolution by toroidal diffusions (Oral-Invitada). 1st Spanish Young Statisticians and Operational Researchers Meeting. Granada (España).

330) Conde Amboage M.; Patilea, V. and Sánchez Sellero, C. (2017).A lack-of-fit test for quantile regression models using logistic regression (Ponencia invitada). Libro de actas: Book of abstracts of the 1st Spanish Young Statisticians and Operational Researchers Meeting. 1st Spanish Young Statisticians and Operational Researchers Meeting. Granada (España).

331) Ginzo-Villamayor, M.J. (2017).E ti… de quen vés sendo? (Comunicación oral). Matemáticas: habelas hainas, queremos contarchas!. Santiago de Compostela (España).

332) García Varela, S.; Martín Biedma, M.; Tomás Ramos, J.C.; Rivas Lombardero, P.M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2017).Estudio in vitro del efecto de diferentes protocolos de irrigación y cementación adhesiva de postes intrarradiculares sobre el tipo de fallo durante el test de resistencia Push-Out (Poster). 38º CONGRESO NACIONAL DE ENDODONCIA. A Coruña (España).

333) Oviedo, M and Fernández-Casal, R. (2017).R markdown (Curso invitado). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

334) Borrajo, M.I.; González-Manteiga, W. and Martínez-Miranda, M.D. (2017).Characterising point processes with covariates through the first-order intensity function (Comunicación oral). Libro de actas: ACTAS XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. (pp: 77-88). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

335) Meilán-Vila, A.; Francisco-Fernández, M. and Crujeiras, R.M. (2017).A testing method for linear spatial trends (Comunicación oral). Libro de actas: ACTAS XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións ( ISBN 978-84-697-6999-7). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

336) Saavedra-Nieves, P. and Rodríguez-Casal, A. (2017).Analysis of incidence of chronic granulocytic leukaemia and primary biliary cirrhosis using level set estimation (Comunicación oral). Libro de actas: Actas XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións, Ferrol, Spain.. (pp: 299-300). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

337) Freijeiro González, L. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2017).Análisis estadístico de los incendios de Alberta (Poster). Libro de actas: ACTAS XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Ferrol do 26 ao 28 de outubro de 2017. ISBN 978-84-697-6999-7. (pp: 158-166). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

338) Conde Amboage M. and Sánchez Sellero, C. (2017).A plug-in bandwidth selector for local lineal quantile regression (Comunicación oral). Libro de actas: Actas do XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. ISBN: 978-84-697-6999-7. (pp: 102-113). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

339) Rodríguez Veiga, J.; Ginzo-Villamayor, M.J. and Casas-Méndez, B. V. (2017).Un modelo de programación matemática para la selección y asignación temporal de recursos aéreos destinados a la contención de un incendio forestal (Comunicación oral). Libro de actas: ACTAS XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Ferrol do 26 ao 28 de outubro de 2017. ISBN 978-84-697-6999-7. (pp: 281-292). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

340) Fanjul Hevia, A.; González-Manteiga, W. and Pardo Fernández, Juan Carlos (2017).ROC curve comparison in the presence of covariate (Comunicación oral). Libro de actas: Actas XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. ISBN: 978-84-697-6999-7. (pp: 128-131). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

341) Ameijeiras-Alonso, J.; Ley, C.; Verdebout, T. and Pewsey, A. (2017).Constructing optimal tests for circular symmetry (Comunicación oral). Libro de actas: Actas XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións (ISBN: 978-84-697-6999-7). (pp: 17-24). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

342) Ginzo-Villamayor, M.J. and Crujeiras, R.M. (2017).Análise espazo-temporal dos apelidos toponímicos en Galicia (Comunicación oral). Libro de actas: ACTAS XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Ferrol do 26 ao 28 de outubro de 2017. ISBN 978-84-697-6999-7. (pp: 171-180). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

343) Fanjul Hevia, A. (2017).Dibujando curvas ROC (Comunicación oral). IV Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

344) Saavedra-Nieves, P. and Rodríguez-Casal, A. (2017).Análise da incidencia da leucemia granulocítica empregando a estimación non paramétrica de conxuntos de nivel (Comunicación oral). Libro de actas: Actas IV Xornada de Usuarios de R en Galicia. (pp: 15-16). IV Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

345) Fanjul Hevia, A. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2017).R básico (Curso). IV Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

346) Ginzo-Villamayor, M.J. and Crujeiras, R.M. (2017).Onomastic modelling for genetics (Ponencia invitada). Libro de actas: SPE 2017 Programa e Resumos . ISBN: 978-972-8890-41-4. (pp: 37-38). XXIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística. Lisboa (Portugal).

347) Conde Amboage M. and Sánchez Sellero, C. (2017).A plug-in bandwidth selector for local linear quantile regression. A new R package (Comunicación oral). Libro de actas: Abstract book of the 25th annual meeting of the Belgian Statistical Society (BSS). (pp: 17). 25th annual meeting of the Belgian Statistical Society (BSS). Lovaina (Bélgica).

348) Saavedra-Nieves, P. and Rodríguez-Casal, A. (2017).Analysis of incidence of chronic gran- ulocytic leukaemia using level set estimation (Comunicación oral). I Annual Meeting CINBIO. Vigo, Spain.

349) González Peñas, J.; Gonzalez-Vioque, E.; García-Alcónm A.; Boada, L.; Dorado, DL; Recio, S.; Penzol, MJ; Ginzo-Villamayor, M.J.; Costas, J. and Parellada, M. (2017).Biotypes in Autistic Spectrum Disorders: exome analysis in Spanish trios and its relation with clinical manifestations and neuropsychological variables (Poster). Libro de actas: Abstracts of the XXVth World Congress of Psychiatric Genetics (WCPG). Volume 29, Supplement 3. (pp: S893-S894). XXV WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRIC GENETICS (WCPG 2017). Orlando (Florida).

350) Oviedo, M and Febrero-Bande, M. (2017).Hyperspectral image classification usign Functional Data Analysis: a Review (Comunicación oral). Libro de actas: CEB 2017 XVI Spanish Biometric Conference. (pp: 66-67). XVI Conferencia Española de Biometría (CEB 2017),. Sevilla (España).

351) Luca; Oviedo, M; Torner, N.; Martínez, A. and Jané M (2017).MODELO PREDICTIVO EN TIEMPO REAL DE LA GRIPE ESTACIONAL EN CATALUÑA (Comunicación oral). Libro de actas: Gaceta Sanitaria Vol. 31 - Especial Congreso - Septiembre 2017, ISSN: 0213-9111. (pp: 103-104). XVII CONGRESO SESPAS XXXV REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA Y XII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EPIDEMIOLOGIA. Barcelona.

352) Ameijeiras-Alonso, J.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2017).A Directional Look On Fires (Oral-Invitada). Libro de actas: Book of Abstracts of the joint TIES-GRASPA 2017 Conference on Climate and Environment. (pp: 21). TIES-GRASPA 2017 Conference on Climate and Environment. Bérgamo (Italia).

353) Ameijeiras-Alonso, J.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2017).Multimode: a package for multimodality assessment (Poster). Libro de actas: Book of Abstracts of the joint TIES-GRASPA 2017 Conference on Climate and Environment. (pp: 105). TIES-GRASPA 2017 Conference on Climate and Environment. Bérgamo (Italia).

354) Fuentes-Santos, I.; González-Manteiga, W. and Mateu, J. (2017).Testing spatio-temporal separability by a first-order log-ratio based test. Application to the analysis of wildfire patterns (Comunicación oral). 61st World Statistics Congress – ISI2017. Marrakech (Marruecos).

355) Fanjul Hevia, A. and González-Manteiga, W. (2017).ROC curve comparison in the presence of covariates (Comunicación oral). 61st World Statistics Congress – ISI2017. Marrakech (Marruecos).

356) Fuentes-Santos, I.; González-Manteiga, W. and Mateu, J. (2017).A first-order ratio-based nonparametric separability test for spatio-temporal point processes. Application to the analysis of wildfires. (Comunicación oral). Spatial Statistics - One world one health. Lancaster (UK).

357) Borrajo, M.I. (2017).Wildfire analysis through new methodology on point processes with covariates (Comunicación oral). Spatial Statistics - One world one health. Lancaster (UK).

358) Bianco, A.; Boente, G.; González-Manteiga, W. and Pérez González, Ana (2017).Marginal estimation under a general regression model with missing responses and covariates (Oral-Invitada). International Conference on Robust Statistics (ICORS 2017). Wollongong (Australia).

359) Saavedra-Nieves, P. (2017).Patrón espacial de los incendios forestales en Galicia (Poster). Libro de actas: Actas del 7º congreso forestal español (7CFE01-431), ISBN 978-84-941695-2-6. (pp: 1-7). 7º Congreso Forestal Español (7º CFE ). Plasencia (España).

360) Fuentes-Santos, I.; González-Manteiga, W.; Marey Pérez, Manuel F. and Saavedra-Nieves, P. (2017).Patrón espacial de los incendios forestales en Galicia (Poster). Libro de actas: 7º Congreso Forestal Español. Gestión del monte, servicios ambientales y bioeconomía . 7º Congreso Forestal Español (7º CFE ). Plasencia (España).

361) Ginzo-Villamayor, M.J.; Iglesias Allones, J.L.; González-Manteiga, W. and Marey Pérez, Manuel F. (2017).Análisis de las masas de Pinus pinaster en Galicia y su relación con los incendios forestales (Poster). Libro de actas: Libro de actas: Gestión del monte: servicios ambientales y bioeconomía. ISBN: 978-84-941695-2-6. (pp: 1-7). 7º Congreso Forestal Español (7º CFE ). Plasencia (España).

362) Almomani, A.; Saavedra-Nieves, P. and Sánchez-Vila, E, (2017).Ensembles of decision trees for recommending touristic items (Ensembles of decision trees for recommending touristic items). 7th International Work-Conference on the Interplay between Natural and Artificial Computation. A Coruña (Spain).

363) Febrero-Bande, M.; González-Manteiga, W. and Oviedo, M (2017).Variable selection in functional additive regression models (Comunicación oral). Libro de actas: Fourth International Workshop on Functional and Operatorial Statistics. (pp: 9). International Workshop on Functional and Operatorial Statistics (IWFOS 2017). A Coruña (Spain).

364) Ginzo-Villamayor, M.J.; Crujeiras, R.M. and Sousa Fernández, X. (2017).Patróns de rexionalización dos apelidos en Asturias (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN 978-84-16954-84-1. (pp: 233-234). V Encontro Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela (España).

365) Fanjul Hevia, A. (2017).Comparando métodos de clasificación a través de las curvas ROC (Comunicación oral). V Encontro Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela (España).

366) Ameijeiras-Alonso, J.; Benali, A.; Crujeiras, R.M.; Rodríguez-Casal, A. and Pereira, J. M. C. (2017).Fire seasonality identification by circular multimodality tests (Oral-Invitada). Libro de actas: Book of Abstracts International Directional Statistics Workshop (ADISTA17). (pp: 9-10). Advances in Directional Statistics (ADISTA17). Roma (Italia).

367) Ameijeiras-Alonso, J.; Ley, C.; Pewsey, A. and Verdebout, T. (2017).Testing circular reflective symmetry on the cracks in cemented femoral components (Poster). Libro de actas: Book of Abstracts International Directional Statistics Workshop (ADISTA17). (pp: 36). Advances in Directional Statistics (ADISTA17). Roma (Italia).

368) Verdebout, T.; García-Portugués, Eduardo and Paindaveine, D. (2017).On some tests for rotational symmetry (Oral-Invitada). Advances in Directional Statistics (ADISTA17). Roma (Italia).

369) García-Portugués, Eduardo; Sørensen, M.; Mardia, K.V.; Hamelryck, T.; Golden, M. and Hein, J. (2017).Toroidal diffusions and protein structure evolution (Oral-Invitada). Advances in Directional Statistics (ADISTA17). Roma (Italia).

370) González Peñas, J.; Gonzalez-Vioque, E.; Arias, B.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Latorre Pellicer, A.; Carracedo A. and Parellada, M. (2017).Cyto-Nuclear Incompatibility As A Risk Factor For Neurodevelopmental Disorders (Poster). Libro de actas: Abstracts. (pp: 48). 14th International Symposium on Variants in the Genome (Variant Detection 2017). Santiago de Compostela (España).

371) Bianco, A.; Boente, G.; González-Manteiga, W. and Pérez González, Ana (2017).Marginal estimation under a general regression model with missing responses and covariates (Comunicación oral). Workshop Celebrating for Peter Rousseeuw 60th Birthday. Leuven (Bélgica).

372) Febrero-Bande, M. (2017).Time Series with R (Conferencia plenaria). II Seminário Internacional de Estatística com R. The World of Big Data Analysis. Niteroi, Rio de Janeiro (Brasil).

373) González-Manteiga, W. (2017).Nonparametric first-order analysis of spatial and spatio-temporal point processes. Application to wildfire patterns (Conferencia plenaria). Workshop "Intensity and Hazard Rate" 2017. París (Francia).

374) González-Manteiga, W. (2017).An updated review of Goodness–of–Fit tests for regression models with some recent results (Comunicación oral). Jornada Pearson FME 2017. Barcelona (España).

375) Febrero-Bande, M. (2017).Retos estadísticos en Big Data y Data Mining (Oral-Invitada). Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española (RSME2017). Zaragoza (España).

376) Oviedo, M; Febrero-Bande, M. and Luca (2017).Predicción online de la gripe: de la teoría a la práctica (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Actas del congreso. (pp: p.26-27). 3ª Reunión Nacional de la Red Biostatnet: Afrontando Retos de Investigación Bioestadística con Proyección Internacional.. Santiago de compostela.

377) Conde Amboage M.; Patilea, V. and Sánchez Sellero, C. (2016).A lack-of-fit test of quantile regression models using logistic regression (Comunicación oral). Libro de actas: Book of abstracts of CFE-CM Statistics 2016. (pp: 205). 9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016). Sevilla (Spain).

378) Oliveira, M.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2016).Statistical significance of features using CircSiZer (Oral-Invitada). Libro de actas: Book of Abstracts 2016 CFE and CMStatistics networks. (pp: 93). 9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016). Sevilla (Spain).

379) Febrero-Bande, M.; González-Manteiga, W. and Oviedo, M (2016).Variable selection in functional additive Regression Models (Oral-Invitada). 9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016). Sevilla (Spain).

380) Bianco, A.; Boente, G.; González-Manteiga, W. and Pérez González, Ana (2016).Robust procedures for single index models with asymmetric errors (Oral-Invitada). 9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016). Sevilla (Spain).

381) Pérez González, Ana; Boente, G.; Bianco, A. and González-Manteiga, W. (2016).Marginal estimation under a partially linear model with missing observations (Comunicación oral). 9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016). Sevilla (Spain).

382) González-Manteiga, W.; Cuesta-Albertos, JA; García-Portugués, Eduardo and Febrero-Bande, M. (2016).Goodness-of-fit tests for models with functional data (Oral-Invitada). 9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016). Sevilla (Spain).

383) Ameijeiras-Alonso, J.; Ley, C.; Pewsey, A. and Verdebout, T. (2016).Simple optimal tests for reflective symmetry of circular data (Oral-Invitada). Libro de actas: Book of Abstracts 2016 CFE and CMStatistics networks. (pp: 105). 9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016). Sevilla (Spain).

384) Boomsma, W.; García-Portugués, Eduardo and Wood, E. (2016).Rank-regularized estimation of mixtures of multivariate von Mises (Oral-Invitada). 9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016). Sevilla (Spain).

385) Borrajo, M.I.; González-Manteiga, W. and Martínez-Miranda, M.D. (2016).Bootstraping and bandwidth selection for kernel intensity estimation in point processes with covariates (Comunicación oral). Libro de actas: Proceedings of the 9th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016) (ISBN 978-9963-2227-1-1). (pp: 177-178). 9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016). Sevilla (Spain).

386) García-Portugués, Eduardo; Ley, C. and Verdebout, T. (2016).Nonparametric density estimation with directional data under rotational symmetry (Oral-Invitada). 9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016). Sevilla (Spain).

387) Ameijeiras-Alonso, J.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2016).Nonparametric tools for assessing the number of modes (Comunicación oral). Workshop on Circular Data Modelling. Utrecht (Holanda).

388) Tarrío-Saavedra, J.; Naya Fernández, Salvador; Zaragoza, S.; Flores-Sánchez, M.A.; Oviedo, M and Febrero-Bande, M. (2016).Aplicaciones del control estadístico de la calidad en eficiencia energética (Comunicación oral). Machine Learning Workhop Galicia 2016. Santiago de Compostela (España).

389) Saavedra-Nieves, P.; Barreiro, P.; Durán, R.; Almomani, A.; Crujeiras, R.M.; Loureiro, M. and Sánchez-Vila, E, (2016).Recommender Systems: machine learning vs. theoretical approaches (Comunicación oral). Machine Learning Workhop Galicia 2016. Santiago de Compostela (España).

390) Ginzo-Villamayor, M.J. (2016).R básico (Curso). III Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

391) Ginzo-Villamayor, M.J. (2016).Mapas con R (Oral-Invitada). III Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

392) Borrajo, M.I. (2016).Tratamento de modelos paramétricos de terremotos con R (Comunicación oral). III Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

393) Ameijeiras-Alonso, J. (2016).Creating a Board Game with R III Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

394) Conde Amboage M. (2016).Regresión cuantil lineal local. Un nuevo paquete de R (Comunicación oral). III Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

395) Marín-Navarro, D.; Crujeiras, R.M.; Moreira, M.T.; Feijoo, G.; Vázquez-Rowe, I. and Lorenzo-Toja, Y. (2016).Dynamic environmental assessment using DEA window analysis for wastewater treatment plants in Spain (Ponencia invitada). Cycle 2016. Montreal (Canada).

396) González-Manteiga, W.; García-Portugués, Eduardo; Van Keilegom, I. and Crujeiras, R.M. (2016).Smoothing techniques for regression with directional data (Oral-Invitada). Peter Gavin Hall Memorial Conference. Davis (EE.UU.) .

397) Saavedra-Nieves, P.; Barreiro, P.; Durán, R.; Crujeiras, R.M.; Loureiro, M. and Sánchez-Vila, E, (2016).Choice-based recommender systems (Contribución aceptada para su presentación). Libro de actas: Proceedings of Workshop on Recommenders in Tourism 2016. (pp: 38-46). 10th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys), workshop RecTour 2016 . Boston, MA, USA .

398) Rodríguez Veiga, J.; Gómez Costa, I.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Casas-Méndez, B. V. and Saiz Díaz, J.L. (2016).Gestión de recursos en la extinción de incendios forestales en Galicia: Un modelo para el control de los recursos aéreos (Comunicación oral). Libro de actas: Actas del XXXVI congreso nacional de estadística e investigación operativa X jornadas de estadística pública Doi: http://dx.doi.org/10.18239/jor_07.2016. (pp: 79). XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las X Jornadas de Estadística Pública. Toledo (España).

399) Borrajo, M.I.; Martínez-Miranda, M.D. and González-Manteiga, W. (2016).Selectores de ventana en estimación de la densidad con datos sesgados (Comunicación oral). XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las X Jornadas de Estadística Pública. Toledo (España).

400) Conde Amboage M.; Patilea, V. and Sánchez Sellero, C. (2016).Un nuevo contraste de bondad de ajuste para modelos de regresión cuantil usando regresión logística (Comunicación oral). Libro de actas: Actas del XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y X Jornadas de Estadística Pública. (pp: 43-44). XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las X Jornadas de Estadística Pública. Toledo (España).

401) Sánchez Sellero, C.; Patilea, V. and Saumard, M. (2016).Testing the predictor effect on a functional response (Ponencia invitada). Libro de actas: Book of abstracts COMPSTAT 2016. (pp: 68). Satellite CRoNoS Workshop on Functional Data Analysis. Oviedo (Spain).

402) Febrero-Bande, M.; Cuesta-Albertos, JA; García-Portugués, Eduardo and González-Manteiga, W. (2016).Goodness-of-Fit tests for the functional linear model based on random projections (Oral-Invitada). Satellite CRoNoS Workshop on Functional Data Analysis. Oviedo (Spain).

403) Fanjul Hevia, A. and González-Manteiga, W. (2016).A comparative study of methods for testing the equality of two or more ROC curves (Comunicación oral). Libro de actas: Book of Abstracts: COMPSTAT2016. (pp: 12-13). 22nd International Conference on Computational Statistics COMPSTAT 2016. Oviedo (España).

404) Crujeiras, R.M.; Ameijeiras-Alonso, J. and Rodríguez-Casal, A. (2016).Testing for modes in circular environmental data (Ponencia invitada). TIES: The International Environmentrics Society Conference. Edinburgh (United Kingdom).

405) Fuentes-Santos, I.; González-Manteiga, W. and Mateu, J. (2016).Un test no paramétrico para comparar la distribución espacial de los incendios forestales registrados en Galicia (Comunicación oral). Libro de actas: II Encontro Galaico-Portugués de Biometría. (pp: 116-119). II Encuentro galaico-portugués de biometría BIOAPPs 2016. Santiago de Compostela (España).

406) Oviedo, M; Febrero-Bande, M.; Luca; Torner, N. and Martínez, A. (2016).Predicción online de la gripe (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Actas do congreso. ISBN: 978-84-608-8178-0 . (pp: 53-56). II Encontro Galaico-Portugués de Biometría, con aplicación ás Ciencias da Saúde, á Ecoloxía e ás Ciencias do Medio Ambiente. Santiago de Compostela.

407) García Varela, S.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Martín Biedma, M.; Tomás Ramos, J.C. and Rivas Lombardero, P.M. (2016).Efecto de los irrigantes dentinarios en la cementación adhesiva de postes intrarradiculares: estudio in vitro (Poster). Libro de actas: Libro de Actas do congreso. ISBN: 978-84-608-8178-0. (pp: 319-322). II Encontro Galaico-Portugués de Biometría, con aplicación ás Ciencias da Saúde, á Ecoloxía e ás Ciencias do Medio Ambiente. Santiago de Compostela.

408) Ginzo-Villamayor, M.J.; Iglesias Allones, J.L. and Marey Pérez, Manuel F. (2016).Influencia de las variables dasométricas en la probabilidad de incendios para la especie Pinus Pinaster en Galicia (Poster). Libro de actas: Libro de Actas do congreso. ISBN: 978-84-608-8178-0 . (pp: 253-256). II Encontro Galaico-Portugués de Biometría, con aplicación ás Ciencias da Saúde, á Ecoloxía e ás Ciencias do Medio Ambiente. Santiago de Compostela.

409) Lorenzo-Toja, Y.; Vázquez-Rowe, I.; Marín-Navarro, D.; Crujeiras, R.M.; Moreira, M.T. and Feijoo, G. (2016).Dynamic environmental assessment using DEA window analysis for wastewater treatment plants in Spain (Comunicación oral). II Encontro Galaico-Portugués de Biometría, con aplicación ás Ciencias da Saúde, á Ecoloxía e ás Ciencias do Medio Ambiente. Santiago de Compostela.

410) Ameijeiras-Alonso, J.; Rodríguez-Casal, A. and Crujeiras, R.M. (2016).Test de multimodalidad para determinar qué genes permiten distinguir grupos de pacientes oncológicos (Comunicación oral). Libro de actas: Libro Actas BIOAPP2016. (pp: 149-152). II Encontro Galaico-Portugués de Biometría, con aplicación ás Ciencias da Saúde, á Ecoloxía e ás Ciencias do Medio Ambiente. Santiago de Compostela.

411) Martín Rodríguez, Z.; Taboada-Torres, I.; Giménez-Insua, M.; Guiu-Souto, J.; Otero-Martínez, C.; Luna-Vega, V.; Pombar-Cameán, M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2016).Interfaz para el cálculo automático de blindajes en Braquiterapia (Poster). Libro de actas: Libro de Actas do congreso. ISBN: 978-84-608-8178-0 . (pp: 312-315). II Encontro Galaico-Portugués de Biometría, con aplicación ás Ciencias da Saúde, á Ecoloxía e ás Ciencias do Medio Ambiente. Santiago de Compostela.

412) Meilán-Vila, A. and Crujeiras, R.M. (2016).Detección de atípicos espaciales: una aplicación a datos de biomonitorización (Poster). Libro de actas: Libro Actas BIOAPP2016. (pp: 249-252). II Encontro Galaico-Portugués de Biometría, con aplicación ás Ciencias da Saúde, á Ecoloxía e ás Ciencias do Medio Ambiente. Santiago de Compostela.

413) Mougán Bouzón, H.; Cabaleiro Casal, M.J.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Rodríguez Ferreiros, R.; Vila López, D.; Francos Gendra, R. and Rey Louzán, S. (2016).Informe sobre a xestión e o estado económico do cooperativismo agrario en Galicia (Poster). Libro de actas: Libro de Actas do congreso. ISBN: 978-84-608-8178-0 . (pp: 326-329). II Encontro Galaico-Portugués de Biometría, con aplicación ás Ciencias da Saúde, á Ecoloxía e ás Ciencias do Medio Ambiente. Santiago de Compostela.

414) Martín Rodríguez, Z.; Ambroa-Rey, E.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Gónzalez-Patiño, E.; Mosquera-Seoane, J. and Pombar-Cameán, M. (2016).Efecto del llenado de la vejiga en tratamientos ginecológicos de braquiterapia de alta tasa (Poster). Libro de actas: Libro de Actas do congreso. ISBN: 978-84-608-8178-0 . (pp: 306-309). II Encontro Galaico-Portugués de Biometría, con aplicación ás Ciencias da Saúde, á Ecoloxía e ás Ciencias do Medio Ambiente. Santiago de Compostela.

415) González-Díaz, J.; Rodríguez Martínez, D.; Fernández de Córdoba, M. P.; Fanjul Hevia, A.; Nuñez Fernández, A.; González-Rueda, A. M. and Saavedra Nieves, A. (2016).Gas network planning under uncertainty: Modeling and implementation (Comunicación oral). International Conference on Stochastic Programming. Buzios (Brasil).

416) González-Manteiga, W.; Febrero-Bande, M. and Oviedo, M (2016).Semiparametric prediction models for variables related with energy production (Conferencia plenaria). Libro de actas: http://dx.doi.org/10.15304/cc.2016.968. (pp: 7). The 19th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI). Santiago de Compostela (España).

417) Borrajo, M.I.; Martínez-Miranda, M.D. and González-Manteiga, W. (2016).Bootstrapping kernel density estimators for length-biased data (Comunicación oral). III Conference of the International Society of NonParametric Statistics. Avignon (Francia).

418) Conde Amboage M.; González-Manteiga, W. and Sánchez Sellero, C. (2016).Técnicas de predición baseadas en modelos de regresión cuantil (Poster). Libro de actas: IV Encontro Mocidade Investigadora. Libro de resumos (ISBN 978-84-15876-88-5). (pp: 379-380). IV Encontro da Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela (España).

419) Ameijeiras-Alonso, J. (2016).Cómo ordenar revistas científicas (Comunicación oral). IV Encontro da Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela (España).

420) Fanjul Hevia, A. (2016).Inferencia estadística en curvas ROC con covariables (Comunicación oral). Libro de actas: IV Encontro Mocidade Investigadora: Libro de Resumos (ISBN:978-84-15876-88-5). (pp: 225). IV Encontro da Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela (España).

421) Ginzo-Villamayor, M.J. (2016).Surname patterns in Galicia (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN 978-84-15876-88-5. (pp: 227-228). IV Encontro da Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela (España).

422) García-Portugués, Eduardo; Van Keilegom, I.; Crujeiras, R.M.; González-Manteiga, W.; Ley, C. and Verdebout, T. (2016).Smoothing-based inference with directional data (Oral-Invitada). Galician Seminar of Nonparametric Statistical Inference. Santiago de Compostela (España).

423) Fuentes-Santos, I.; González-Manteiga, W. and Mateu, J. (2016).Nonparametric tests for the first-order structure of point processes. Application to the analysis of wildfire patterns (Conferencia plenaria). Libro de actas: Proceedings of the 8th International Workshop on Spatio-Temporal Modelling. (pp: 11-14). 8Th International Workshop On Spatio-Temporal Modelling (Metma VIII). Valencia (España).

424) Ameijeiras-Alonso, J.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2016).Mode detection for crimes: is one burglary campaign enough? (Comunicación oral). Libro de actas: Proceedings of the 8th International Workshop on Spatio-Temporal Modelling. (pp: 51-52). 8Th International Workshop On Spatio-Temporal Modelling (Metma VIII). Valencia (España).

425) Conde Amboage M.; Patilea, V. and Sánchez Sellero, C. (2016).A new lack-of-fit test for quantile regression models using logistic regression (Comunicación oral). Libro de actas: Livret des participants - 48èmes Journées de Statistique de la Société Française de Statistique. (pp: 28). 48èmes Journées de Statistique de la Société Française de Statistique. Montpellier (Francia).

426) García-Portugués, Eduardo (2016).Toroidal diffusions and protein structure inference (Comunicación oral). Statistics Meeting: Lund University and University of Copenhagen.

427) González-Manteiga, W.; Borrajo, M.I.; Fuentes-Santos, I. and Mateu, J. (2016).Nonparametric first-order analysis of spatial and spatio-temporal point processes. Application to wildfire patterns (Comunicación oral). (pp: 14-16). Workshop: New Developments in Functional and Highly Multivariate Statistical Methodology. Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach. Schwarzwaldstr (Alemania).