Se han encontrado 184 registros.

1) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2024).Testing Conditional Dependence (Comunicación oral). Libro de actas: https://w3.math.uminho.pt/ISNPS2024/img/ISNPS%202024_PROGRAMME.pdf. (pp: 94). International Symposium on Nonparametric Statistics 2024. Braga (Portugal).

2) Fanjul Hevia, A.; Pardo Fernández, Juan Carlos and González-Manteiga, W. (2024).Including time-dependent variables in ROC curve analyses (Comunicación oral). International Symposium on Nonparametric Statistics 2024. Braga (Portugal).

3) Pateiro-López, B. (2024).Statistical methods for geometric inference and set estimation (Organizador/a y moderador/a de sesión). International Symposium on Nonparametric Statistics 2024. Braga (Portugal).

4) Cholaquidis, A.; Moreno, L. and Pateiro-López, B. (2024).Shape constraints beyond convexity (Comunicación oral). International Symposium on Nonparametric Statistics 2024. Braga (Portugal).

5) Rodríguez-Barreiro, M.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Pérez-Porras, F.; Carpente, L. and Lorenzo-Freire, S. (2024).Optimal allocation of helicopters to firefighting operations: model and heuristic algorithm (Comunicación oral). Libro de actas: 4th Spanish Young Statisticians and Operational Researchers Meeting. Conference proceedings. (pp: 24-24). 4th Spanish Young Statisticians and Operational Researchers Meeting (4th SYSORM). Santiago de Compostela (España).

6) Novo Pérez, M.A.; Rodríguez-Barreiro, M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2024).Mapas de riesgo de incendio en R (Comunicación oral). VIII International Seminar on Statistics with R. Brasil.

7) Rodríguez-Barreiro, M.; Novo Pérez, M.A. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2024).Planificación óptima de medios de extinción de incendios forestales (Comunicación oral). VIII International Seminar on Statistics with R. Brasil.

8) Ginzo-Villamayor, M.J.; Molina-Valero, J.A.; Martínez Calvo, Adela; Novo Pérez, M.A.; Álvarez-González, J.G.; Montes-Pita, F. and Pérez-Cruzado, C. (2024).Operationalizing tls in forest inventories: the R package FORTLS (Comunicación oral). VIII International Seminar on Statistics with R. Brasil.

9) Ginzo-Villamayor, M.J. (2024).Software libre nas matemáticas e noutros eidos científicos (Comunicación oral). Software Libre Científico Edición 2024. Lugo (España).

10) Cholaquidis, A.; Fraiman, R.; Moreno, L. and Pateiro-López, B. (2023).Statistical analysis of non-convexity measures (Ponencia invitada). Libro de actas: 2023 IMS International Conference on Statistics and Data Science (ICSDS). (pp: 34). IMS International Conference on Statistics and Data Science (ICSDS). Lisboa (Portugal).

11) Febrero-Bande, M.; González-Manteiga, W.; Colubi, A. and Gil González-Rodríguez (2023).El problema de dos muestras en datos funcionales (Comunicación oral). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

12) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2023).Significance tests using conditional distance covariance for the general formulation of asynchronous functional concurrent models (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas (https://drive.google.com/file/d/1bSfagLrlYWUOa-Pjyj-8b-OiTTOQnUut/view). (pp: 43). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

13) González-Manteiga, W.; Borrajo, M.I. and Fuentes-Santos, I. (2023).Statistical Inference with synthetic functional data derived from point processes with applications (Oral-Invitada). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

14) Fanjul Hevia, A.; Pardo Fernández, Juan Carlos and González-Manteiga, W. (2023).Contrastes no paramétricos para la curva ROC ajustada (Comunicación oral). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

15) Fuentes-Santos, I.; González-Manteiga, W. and Mateu, J. (2023).Selección de ventana bootstrap para el estimador núcleo de la función de correlación par de procesos puntuales inhomogéneos (Comunicación oral). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

16) Ginzo-Villamayor, M.J.; Saavedra-Nieves, P.; Royé, D. and Caamaño-Isorna, F. (2023).A retrospective analysis of alcohol-related emergency calls to the ambulance service in Galicia (Oral-Invitada). Libro de actas: Libro de actas.. (pp: 98-98). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

17) Ameijeiras-Alonso, J. (2023).On a plug-in smoothing parameter for circular data (Ponencia invitada). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

18) Conde Amboage M. and Sánchez Sellero, C. (2023).Nonparametric estimation of the sparsity function (Oral-Invitada). Libro de actas: Libro de Actas del XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

19) Bolon, D.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2023).Un test de razón de verosimilitudes para contrastar multimodalidad (Comunicación oral). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

20) Vidal García, M.; Crujeiras, R.M. and González-Manteiga, W. (2023).Energy distance-based goodness-of-fit test for randomly right censored data (Comunicación oral). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

21) Alonso-Pena, M. and Crujeiras, R.M. (2023).Modal regression estimation for circular variables (Comunicación oral). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

22) Crujeiras, R.M.; Meilán-Vila, A. and Francisco-Fernández, M. (2023).A functional-circular analysis of temperature curves (Oral-Invitada). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y las XIV Jornadas de Estadística Pública. Elche (España).

23) Alonso-Pena, M.; Claeskens, G. and I. Gijbels (2023).Helping spherical nonparametric density estimation with a parametric hint (Comunicación oral). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

24) Ginzo-Villamayor, M.J. and Saavedra Nieves, A. (2023).Ferramentas para traballar a estatística e investigación de operacións na aula (Curso invitado). Libro de actas: Libro de actas. ISBN: 978-84-09-50202-8 . (pp: 19-19). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

25) Borrajo, M.I.; González-Pérez, I. and González-Manteiga, W. (2023).Contrastes de comparación de procesos puntuais sobre grafos lineares (Comunicación oral). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

26) Vidal García, M.; Crujeiras, R.M. and González-Manteiga, W. (2023).Avances en contrastes de bondade de axuste baseados en estatísticos de enerxía para datos censurados (Advances in energy distance-based goodness-of-fit tests for censored data) (Comunicación oral). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

27) Rodríguez-Barreiro, M.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Pérez-Porras, F.; Carpente, L. and Lorenzo-Freire, S. (2023).Asignación óptima de medios aéreos na extinción dun gran incendio forestal: modelo e heurística. (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas. ISBN: 978-84-09-50202-8 . (pp: 114-120). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

28) Ameijeiras-Alonso, J. and Davila-Pena, L. (2023).Conectando R con outras linguaxes (Curso invitado). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

29) Ginzo-Villamayor, M.J.; Saavedra-Nieves, P.; Royé, D. and Caamaño-Isorna, F. (2023).A retrospective analysis of alcohol-related emergency calls to the ambulance service in Galicia (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas. ISBN: 978-84-09-50202-8 . (pp: 140-141). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

30) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2023).SELECCIÓN GENÓMICA EN ALTA DIMENSIÓN: CUANDO HAY MÁS COVARIABLES QUE MUESTRAS (Comunicación oral). Libro de actas: Libro Actas (ISBN: 978-84-09-50202-8): http://xvicongreso.sgapeio.es/informacion/Libro_actas_XVI_congreso_SGAPEIO.pdf. (pp: 46-57). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

31) Conde Amboage M. and Sánchez Sellero, C. (2023).Nonparametric estimation of the sparsity function (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Actas do XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. (pp: 223). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

32) Pérez González, Ana; Cotos-Yáñez, T.R. and Crujeiras, R.M. (2023).Regresión con Datos Faltantes (Poster). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

33) Bolon, D.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2023).Estimación non paramétrica de rexións de alta densidade para datos direccionais (Comunicación oral). XVI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

34) Ginzo-Villamayor, M.J. (2023).Dez anos celebrando a Xornada de Usuarios de R en Galicia (Moderadora). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 978-84-09-55129-3. (pp: 40-41). Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

35) Saavedra-Nieves, P. and López-López, L. (2023).Sistemas de recomendación a partir de técnicas de clústering basadas en la estimación tipo núcleo de la densidad (Comunicación oral). Libro de actas: LIBRO DE RESUMOS X Xornada de Usuarios de R en Galicia. (pp: 46). Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

36) Rodríguez-Barreiro, M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2023).Unha introdución ó paquete meteospain (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 978-84-09-55129-3. (pp: 63-66). Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

37) Ginzo-Villamayor, M.J.; Saavedra-Nieves, P.; Royé, D. and Caamaño-Isorna, F. (2023).A retrospective analysis of alcohol-related emergency calls to the ambulance service in Galicia (Oral-Invitada). Libro de actas: PROGRAMA E LIVRO DE RESUMOS. ISBN 978-072-8890-49-0. Depósito Legal 521068/23. (pp: 28-28). XXVI Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE 2023). Guimarães (Portugal).

38) Vidal García, M. (2023).E a min a estatística, de que me serve? (Comunicación oral). Noite Europea das Persoas Investigadoras. Santiago de Compostela (España).

39) Rodríguez-Barreiro, M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2023).Coordinando os helicópteros nun incendio forestal (Comunicación oral). Noite Europea das Persoas Investigadoras. Santiago de Compostela (España).

40) Ameijeiras-Alonso, J. (2023).Data-driven smoothing parameter selection for circular data analysis (Ponencia invitada). CLAssification and Data Analysis Group (CLADAG) 2023. Salerno (Italia).

41) Castro-Prado, F.; González-Manteiga, W.; Costas Costas, J and Edelmann, D. (2023).Testing for associations in genomic data with distances and kernels: From unconditional to conditional settings (Comunicación oral). 5th Conference of the Central European Network of the International Biometric society (CEN-IBS 2023) & 69th German Biometric Colloquium (IBS-DR 2023) . Basilea (Suiza).

42) Castro-Prado, F.; González-Manteiga, W.; Costas Costas, J and Edelmann, D. (2023).Pearson’s chi-squared meets distance and kernel tests: An application to complex disease genetics (Comunicación oral). 44th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics. Milán (Italia).

43) Martínez-Miranda, M.D.; Gámiz,, M.L.; Mammen, E. and Nielsen, J.P. (2023).Monitoring a developing pandemic with available data (Oral-Invitada). Workshop on Goodness-Of-Fit, Change-Point and Related Problems. Kruger Park (South Africa).

44) González-Manteiga, W.; Borrajo, M.I. and González-Pérez, I. (2023).Spatial structure comparison of point processes on linear networks with applications (Comunicación oral). Workshop on Goodness-Of-Fit, Change-Point and Related Problems. Kruger Park (South Africa).

45) Castro-Prado, F.; Costas Costas, J; Edelmann, D.; Goeman, J.J.; González-Manteiga, W. and R Penas, David (2023).Testing independence in 2023: Metric spaces and beyond (Comunicación oral). 18th German Conference of PhD Students in Statistics (DTS 2023). Heidelberg (Alemania).

46) Rodríguez-Barreiro, M.; Novo Pérez, M.A.; Buide Carballosa, A. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2023).Support for the aerial resource scheduling during the suppression of large wildfires (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de abstracts, talleres y mesas redondas. (pp: 79-79). EDUCAR PARA CONVIVIR CON EL FUEGO - EDUCATION TO LIVE WITH FIRE. Santiago de Compostela (España).

47) Novo Pérez, M.A.; Rodríguez-Barreiro, M.; Buide Carballosa, A. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2023).Automatic detection of fire-fighting aerial resources's circuits and water pickup zones (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de abstracts, talleres y mesas redondas. (pp: 78-78). EDUCAR PARA CONVIVIR CON EL FUEGO - EDUCATION TO LIVE WITH FIRE. Santiago de Compostela (España).

48) Buide Carballosa, A.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Novo Pérez, M.A. and Rodríguez-Barreiro, M. (2023).Experiences in the development of algorithms in forest firefighting (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de abstracts, talleres y mesas redondas. (pp: 77-77). EDUCAR PARA CONVIVIR CON EL FUEGO - EDUCATION TO LIVE WITH FIRE. Santiago de Compostela (España).

49) González-Díaz, J.; González-Rodríguez, B.; Gómez-Casares, Ignacio and Pateiro-López, B. (2023).RAPOSa: A freely available global solver for polynomial MINLP problems (Oral-Invitada). 23rd Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS). Santiago de Chile (Chile).

50) González-Díaz, J.; Ghaddar, B.; Gómez-Casares, Ignacio; González-Rodríguez, B.; Pateiro-López, B. and Rodríguez Ballesteros, S. (2023).Algorithm Selection: Learning for Spatial Branching (Oral-Invitada). 23rd Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS). Santiago de Chile (Chile).

51) Saavedra-Nieves, P. and Fernández Pérez, M. (2023).Directional density-based clustering (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Resúmenes: XIX Conferencia Española y VIII Encuentro Iberoamericano de Biometría. ISBN 978-84-8158-974-0. (pp: 129). XIX Conferencia Española de Biometría (CEB) y VIII Encuentro Iberoamericano de Biometría (EIB). Vigo (España).

52) Conde Amboage M. and Sánchez Sellero, C. (2023).An asymptotic lack-of-fit test for multiple quantile regression (Comunicación oral). XIX Conferencia Española de Biometría (CEB) y VIII Encuentro Iberoamericano de Biometría (EIB). Vigo (España).

53) Ginzo-Villamayor, M.J.; Saavedra-Nieves, P.; Royé, D. and Caamaño-Isorna, F. (2023).A retrospective analysis of alcohol-related emergency calls to the ambulance service in Galicia (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Resúmenes: XIX Conferencia Española y VIII Encuentro Iberoamericano de Biometría (CEB-EIB 2023). ISBN 978-84-8158-974-0. (pp: 97-97). XIX Conferencia Española de Biometría (CEB) y VIII Encuentro Iberoamericano de Biometría (EIB). Vigo (España).

54) Ferrás-Sexto, C.; Ginzo-Villamayor, M.J. and García-Vázquez, Y. (2023).Mapa de localización de las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género (Póster - invitada). Libro de actas: Libro de Actas: Epistemoloxías feministas en acción. (pp: 175-184). Epistemoloxías feministas en acción - XUGeX - Xornada Universitaria Galega en Xénero. Vigo (España).

55) Febrero-Bande, M. (2023).Functional regression models with functional response: New approaches and a comparative study (Oral-Invitada). I Joint Workshop on Functional Data Analysis and Nonparametric Statistics. Madrid (España).

56) Crujeiras, R.M. (2023).An overview on regression methods for circular variables (Conferencia plenaria). I Joint Workshop on Functional Data Analysis and Nonparametric Statistics. Madrid (España).

57) Ameijeiras-Alonso, J. (2023).Miembro del comité Organizador (Organizador/a y moderador/a de sesión). I Joint Workshop on Functional Data Analysis and Nonparametric Statistics. Madrid (España).

58) Cholaquidis, A.; Fraiman, R.; Moreno, L. and Pateiro-López, B. (2023).Statistical analysis of non-convexity measures (Comunicación oral). I Joint Workshop on Functional Data Analysis and Nonparametric Statistics. Madrid (España).

59) Borrajo, M.I. (2023).Addressing the population comparison problem for point processes on linear networks (Oral-Invitada). Libro de actas: Proceedings of the I Joint Workshop on Functional Data Analysis and Nonparametric Statistics. (pp: 5). I Joint Workshop on Functional Data Analysis and Nonparametric Statistics. Madrid (España).

60) Ginzo-Villamayor, M.J. (2023).Classification of Galician surnames with web-scraping (Comunicación oral). VII International Seminar on Statistics with R. Brasil.

61) Ameijeiras-Alonso, J. (2023).Inferencia estadística frecuentista y aplicaciones (Organizador/a y moderador/a de sesión). VI Congreso de Jóvenes Investigadores de la Real Sociedad Matemática Española. León.

62) Bolon, D.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2023).Un nuevo contraste de multimodalidad para datos circulares (Oral-Invitada). Libro de actas: Actas del VI Congreso de Jóvenes Investigadores de la RSME. (pp: 209). VI Congreso de Jóvenes Investigadores de la Real Sociedad Matemática Española. León.

63) Freijeiro González, L.; González-Manteiga, W. and Febrero-Bande, M. (2023).Procedimientos de selección de covariables para modelos de regresión en alta dimensión (Comunicación oral). Libro de actas: https://rsmejovenes23.unileon.es/wp-content/uploads/sites/12/2023/02/ProgramaDetallado.pdf. (pp: 5). VI Congreso de Jóvenes Investigadores de la Real Sociedad Matemática Española. León.

64) Vidal García, M. (2023).La correlación de distancias. Una aplicación en Análisis de Supervivencia (Comunicación oral). VI Congreso de Jóvenes Investigadores de la Real Sociedad Matemática Española. León.

65) Fanjul Hevia, A.; González-Manteiga, W. and Pardo Fernández, Juan Carlos (2023).Métodos no paramétricos para comparar curvas ROC con covariables (Comunicación oral). (pp: 210). VI Congreso de Jóvenes Investigadores de la Real Sociedad Matemática Española. León.

66) Ginzo-Villamayor, M.J. and Crujeiras, R.M. (2023).Onomastic modelling for Galicia (Poster). Libro de actas: Libro de actas: BIOSTAT_NExT: advancing in the research of excellence in biostatistics at national and international level.. (pp: 46-47). 5ª Reunión General de BIOSTATNET. Santiago de Compostela (España).

67) Juan A. Arias; Baluja-González, A.; de Sousa, B.; de Uña Álvarez, Jacobo; Díaz-Louzao, C.; Duarte, E.; Gutiérrez-Botella, J.; Faes, C.; Garcia-Tahoces, Pablo; Ginzo-Villamayor, M.J.; Gude-Sampedro, F.; Jácome, M. A.; Kneib Thomas; Lado Baleato, O.; Lago-Balseiro, A.; Francisco de Asis L.A.; Meira-Machado, L.; Oviedo, M; Roca Pardiñas, Javier; MX Rodríguez-Álvarez and Rodríguez-Pastoriza, S. (2023).Galicia Node (Poster). Libro de actas: Libro de actas: BIOSTAT_NExT: advancing in the research of excellence in biostatistics at national and international level.. (pp: 19-20). 5ª Reunión General de BIOSTATNET. Santiago de Compostela (España).

68) Fanjul Hevia, A.; Pardo Fernández, Juan Carlos and González-Manteiga, W. (2022).Nonparametric methods for the comparison of ROC curves with covariate information (Oral-Invitada). Libro de actas: PROGRAMME AND ABSTRACTS 16th International Conference on Computational and Financial Econometrics and 15th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics ISBN 978-9925-7812-6-3. (pp: 57-58). 15th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics. (London (United Kingdom)).

69) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2022).Estimating the number of directional clusters from density-based methods (Oral-Invitada). Libro de actas: PROGRAMME AND ABSTRACTS: 15th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics. ISBN 978-9925-7812-6-3. (pp: 139). 15th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics. (London (United Kingdom)).

70) Alonso-Pena, M. and Crujeiras, R.M. (2022).Multimodal regression with circular data (Oral-Invitada). Libro de actas: PROGRAMME AND ABSTRACTS: 15th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics. ISBN 978-9925-7812-6-3. (pp: 10). 15th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics. (London (United Kingdom)).

71) Alonso-Pena, M. and Crujeiras, R.M. (2022).Joint modeling of conditional mean and dispersion with a circular predictor (Oral-Invitada). Libro de actas: PROGRAMME AND ABSTRACTS: 15th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics. ISBN 978-9925-7812-6-3. (pp: 99). 15th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics. (London (United Kingdom)).

72) Castro-Prado, F.; Costas Costas, J; Edelmann, D.; González-Manteiga, W. and R Penas, David (2022).Testing for genetic interaction with distance correlation (and kernels) (Comunicación oral). 2022 IMS International Conference on Statistics and Data Science (ICSDS). Firenze (Italia).

73) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).The intervention of algorithms in forest fires (Oral-Invitada). Libro de actas: BCAM Workshop on Wildfires: Mathematical, Physical and Statistical investigation. (pp: 9). BCAM Workshop on Wildfires: Mathematical, Physical and Statistical investigations. Bilbao (España).

74) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).OnomasticDiversity: un paquete para cuantificar regiones desde la onomástica (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de comunicaciones ISBN: 978-84-09-46015-1 . (pp: 21). I Congreso & XII Jornadas de Usuarios de R. Córdoba (España).

75) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).A transversalidade da Estatística e da Investigación de Operacións (Ponencia invitada). X Xornada De Formación SGAPEIO-AGAPEMA 2022. Santiago de Compostela (España).

76) Castro-Prado, F. (2022).A long journey learning from/with kernels and distances (Comunicación oral). III PhDay-EIO. Vigo (España).

77) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).Unha investigación atípica (Ponencia invitada). III PhDay-EIO. Vigo (España).

78) Vidal García, M. (2022).Medidas de dependencia: la correlación de distancias (Comunicación oral). III PhDay-EIO. Vigo (España).

79) Gómez-Casares, Ignacio; Ghaddar, B.; González-Díaz, J.; González-Rodríguez, B.; Pateiro-López, B. and Rodríguez Ballesteros, S. (2022).Learning for Spatial Branching: An Algorithm Portfolio Approach (Comunicación oral). III PhDay-EIO. Vigo (España).

80) Bolon, D.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2022).Un test de multimodalidade baseado na verosimilitude (Comunicación oral). III PhDay-EIO. Vigo (España).

81) Ezquerro, A.; Aneiros Pérez, German and Oviedo, M (2022).New covariates selection method in dynamic regression models with a public implementation in R language (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. (pp: 27-30). IX XORNADA DE USUARIOS R EN GALICIA. Santiago de Compostela (España).

82) Vidal García, M. (2022).A new measure of dependence: distance correlation (Comunicación oral). IX XORNADA DE USUARIOS R EN GALICIA. Santiago de Compostela (España).

83) Gómez-Casares, Ignacio; Ghaddar, B.; González-Díaz, J.; González-Rodríguez, B.; Pateiro-López, B. and Rodríguez Ballesteros, S. (2022).Learning for Spatial Branching: An Algorithm Selection Approach (Comunicación oral). 2022 INFORMS Annual Meeting. Indianápolis (EE.UU.).

84) Ezquerro, A.; Aneiros Pérez, German and Oviedo, M (2022).Automatic covariates selection in dynamic regression models with application to COVID-19 evolution (Comunicación oral). Libro de actas: Proceedings of V XoveTIC Conference. XoveTIC 2022. (pp: 34-36). V Congreso XoveTIC. A Coruña (España).

85) González-Manteiga, W.; Borrajo, M.I. and Fuentes-Santos, I. (2022).STATISTICAL INFERENCE WITH SYNTHETIC FUNCTIONAL DATA DERIVED FROM POINT PROCESSES WITH APPLICATIONS (Conferencia plenaria). 8TH IBERIAN MATHEMATICAL MEETING. Sevilla (España).

86) Borrajo, M.I. (2022).Estatística e o azar nas probas da COVID-19 (Oral-Invitada). Noite Europea das Persoas Investigadoras. Santiago de Compostela (España).

87) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).As matemáticas unha ferramenta para a loita contra os incendios forestais (Comunicación oral). Noite Europea das Persoas Investigadoras. Santiago de Compostela (España).

88) Febrero-Bande, M.; Colubi, A.; González-Manteiga, W. and Gil González-Rodríguez (2022).The two sample problem for functional data (Comunicación oral). Libro de actas: http://www.cmstatistics.org/RegistrationsV2/COMPSTAT2022/viewSubmission.php?id=384&token=0p9or318r1219p7s8np4r59r1r233q41. 24th International Conference on COMPUTATIONAL STATISTICS (COMPSTAT 2022). Bolonia (Italia).

89) Crujeiras, R.M. and Alonso-Pena, M. (2022).Multimodal regression with circular data (Oral-Invitada). Royal Statistical Society International Conference 2022. Aberdeen (Reino Unido).

90) Alonso-Pena, M. and Crujeiras, R.M. (2022).Multimodal regression with circular data (Oral-Invitada). RSS International Conference 2022. Aberdeen (Reino Unido).

91) González-Manteiga, W.; Freijeiro González, L.; López Pérez, A.M. and Febrero-Bande, M. (2022).Testing specification in some complex models using correlation distances (Comunicación oral). Libro de actas: https://ensai.fr/wp-content/uploads/2022/08/book.pdf. (pp: 23). 5th International Workshop on Goodness-Of-Fit (GOF) and Change-Point (CP) Problems . Rennes (Francia).

92) Conde Amboage M.; Van Keilegom, I. and González-Manteiga, W. (2022).Testing quantile regression models with censored data and high-dimensional covariates (Póster - invitada). Libro de actas: Book of Abstracts of the 5th International Workshop on Goodness-Of-Fit (GOF) and Change-Point (CP) Problems . (pp: 44). 5th International Workshop on Goodness-Of-Fit (GOF) and Change-Point (CP) Problems . Rennes (Francia).

93) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2022).Detection of relevant covariates involved in casual rentals in the Capital bikeshare program of Washington, D.C., by means of new nonparametric specification tests for additive concurrent models formulation (Comunicación oral). Libro de actas: https://www.iwsm2022.com/wp-content/uploads/2022/07/Proceedings_IWSM_36_Trieste_2022.pdf. (pp: 167-171). 36th International Workshop on Statistical Modellilng (IWSM 2022). Trieste (Italia).

94) Alonso-Pena, M. and Crujeiras, R.M. (2022).Modelling zebrafish escape strategies with circular modal regression (Comunicación oral). Libro de actas: Proceedings of the 36th International Workshop on Statistical Modelling. (pp: 58-63). 36th International Workshop on Statistical Modellilng (IWSM 2022). Trieste (Italia).

95) Gómez-Casares, Ignacio; Ghaddar, B.; González-Díaz, J.; González-Rodríguez, B.; Pateiro-López, B. and Rodríguez Ballesteros, S. (2022).Learning for Spatial Branching: An Algorithm Selection Approach (Comunicación oral). 32nd European Conference on Operational Research (EURO 2022). Espoo (Finland).

96) Molina-Valero, J.A.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Novo Pérez, M.A.; Álvarez-González, J.G.; Montes-Pita, F.; Pérez-Cruzado, C. and Martínez Calvo, Adela (2022).FORTLS: un paquete de R para la estimación de variables dasométricas para su uso en inventario forestal (Poster). Libro de actas: Libro de actas: La Ciencia forestal y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ISBN 978-84-941695-6-4 . (pp: 1-19). 8º Congreso Forestal Español (8CFE). Lleida (España).

97) Castro-Prado, F.; Edelmann, D. and Goeman, J.J. (2022).Distance Correlation, Hilbert–Schmidt and Global Tests: The three cultures of independence testing… For discrete marginal spaces (Comunicación oral). Libro de actas: Conference Book for the 2022 IMS Annual Meeting in London. https://www.imsannualmeeting-london2022.com/_files/ugd/52c264_774f83a9ca7b4b7b8efbbec4df7b7618.pdf. (pp: 83-84). IMS Annual Meeting 2022 & IMS+COLT Joint Workshop. Londres (Reino Unido.

98) Alonso-Pena, M. (2022).Nonparametric multimodal regression for a circular response (Comunicación oral). Libro de actas: Book of Abstracts ISNPS 2022. (pp: 92). International Symposium on NonParametric Statistics 2022. Pafos (Chipre).

99) Ameijeiras-Alonso, J. and I. Gijbels (2022).Kernel estimation of copulas for circular distributions (Oral-Invitada). Libro de actas: Book of Abstracts ISNPS 2022. (pp: 75). International Symposium on NonParametric Statistics 2022. Pafos (Chipre).

100) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2022).Novel nonparametric specification tests for additive concurrent model formulation (Comunicación oral). Libro de actas: http://cyprusconferences.org/isnps2022/wp-content/uploads/2022/06/14_06_second_simple111111.pdf. (pp: 68). International Symposium on NonParametric Statistics 2022. Pafos (Chipre).

101) Álvarez-Liébana, J.; López Pérez, A.M.; González-Manteiga, W. and Febrero-Bande, M. (2022).A goodness-of-fit test for functional time series with applications to diffusion processes (Ponencia invitada). International Symposium on NonParametric Statistics 2022. Pafos (Chipre).

102) Conde Amboage M.; Van Keilegom, I. and González-Manteiga, W. (2022).A new lack-of-fit test for censored quantile regression models when the covariate is high-dimensional (Oral-Invitada). Libro de actas: Conference Handbook of the International Symposium on Nonparametric Statistics. (pp: 83). International Symposium on NonParametric Statistics 2022. Pafos (Chipre).

103) Borrajo, M.I. (2022).Kernel estimation methods beyond planar point processes (Ponencia invitada). International Symposium on NonParametric Statistics 2022. Pafos (Chipre).

104) Bolon, D.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2022).A hybrid method for estimating highest density regions of directional data (Comunicación oral). Libro de actas: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NONPARAMETRIC STATISTICS. (pp: 92). International Symposium on NonParametric Statistics 2022. Pafos (Chipre).

105) Alonso-Pena, M. and Crujeiras, R.M. (2022).Circular modal regression with applications to prey escaping strategies (Póster - invitada). Libro de actas: ADISTA22: Advances in Directional Statistics. (pp: 55-56). Advances in Directional Statistics (ADISTA 2022). Santiago de Compostela (España).

106) Ameijeiras-Alonso, J. and I. Gijbels (2022).On a Nonparametric Version of the Circulas (Oral-Invitada). Libro de actas: Book of Abstracts ADISTA22: Advances in Directional Statistics. (pp: 15). Advances in Directional Statistics (ADISTA 2022). Santiago de Compostela (España).

107) Ginzo-Villamayor, M.J. and Saavedra-Nieves, P. (2022).Nonparametric Plug-in Estimation of Spherical Highest Density Regions for Galician Surnames (Poster). Libro de actas: ADISTA22: Advances in Directional Statistics. (pp: 61). Advances in Directional Statistics (ADISTA 2022). Santiago de Compostela (España).

108) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2022).Testing independence and selecting covariates in the concurrent model (Comunicación oral). Libro de actas: https://www.ugr.es/~organizador.seio2022/Actas_SEIO2022.pdf. (pp: 184). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

109) Conde Amboage M.; Van Keilegom, I. and González-Manteiga, W. (2022).Testing quantile regression models with censored data and high-dimensional covariates (Ponencia invitada). Libro de actas: Libro de Actas del XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y XIII Jornadas de Estadística Pública. ISBN: 978-84-09-41628-8.. (pp: 224). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

110) Gómez-Casares, Ignacio; González-Díaz, J.; Ghaddar, B.; González-Rodríguez, B.; Pateiro-López, B. and Rodríguez Ballesteros, S. (2022).Aprendizaje en técnicas de ramificación y acotación (Comunicación oral). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

111) Castro-Prado, F.; Edelmann, D. and Goeman, J.J. (2022).Screenings in high-throughput genomic data with contemporary association measures (Comunicación oral). Libro de actas: Actas del XXXIX Congreso SEIO. ISBN: 978-84-09-41628-8. Ed.: Ana María Aguilera del Pino, Víctor Blanco, Juan Eloy Ruiz Castro y María Dolores Ruiz Medina. (pp: 220). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

112) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2022).Estimating the number of directional clusters from density-based methods (Oral-Invitada). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

113) Fuentes-Santos, I.; González-Manteiga, W. and Marey Pérez, Manuel F. (2022).Datos georeferenciados y procesos puntuales en la lucha contra incendios forestales (Comunicación oral). Libro de actas: Isabel Fuentes-Santos, Wenceslao González-Manteiga, Manuel F. Marey-Pérez. XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública.. Granada (España).

114) Alonso-Pena, M.; Crujeiras, R.M. and I. Gijbels (2022).Local likehood regression estimation for circular covariates (Oral-Invitada). Libro de actas: Libro de Actas XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. (pp: 260). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

115) Algaba-Durán, E.; Saavedra Nieves, A. and Saavedra-Nieves, P. (2022).On centrality measures in graphs based on clustering (Oral-Invitada). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

116) Ameijeiras-Alonso, J. and I. Gijbels (2022).On a semiparametric circular regression model (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Actas XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. (pp: 261). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

117) Ginzo-Villamayor, M.J. and Rodríguez-Barreiro, M. (2022).La intervención de los algoritmos en incendios forestales (Oral-Invitada). Libro de actas: Libro de Actas del XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y XIII Jornadas de Estadística Pública. ISBN: 978-84-09-41628-8. (pp: 203). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

118) Bolon, D.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2022).Highest density region estimation for directional data under shape conditions (Comunicación oral). Libro de actas: XXXIX CONGRESO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA XIII JORNADAS DE ESTADÍSTICA PÚBLICA. (pp: 296). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

119) Rodríguez-Barreiro, M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).Gestión eficiente de recursos aéreos en la extinción de grandes incendios forestales (Oral-Invitada). Libro de actas: Libro de Actas del XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y XIII Jornadas de Estadística Pública. ISBN: 978-84-09-41628-8. (pp: 203). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

120) Febrero-Bande, M.; Galeano, P.; García-Portugués, Eduardo and González-Manteiga, W. (2022).Goodness-of-fit tests for the functional linear model with scalar response with responses missing at random Libro de actas: https://www.ugr.es/~organizador.seio2022/Actas_SEIO2022.pdf. (pp: 183). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

121) Fanjul Hevia, A.; González-Manteiga, W. and Pardo Fernández, Juan Carlos (2022).Métodos no paramétricos para la comparación de cruvas ROC con covariables (Comunicación oral). Libro de actas: ISBN: 978-84-09-41628-8. (pp: 223). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

122) Oviedo, M; Teodoro, V.; Escudero, C. and Febrero-Bande, M. (2022).Expert system for CO2 concentration level forecast in classrooms (Oral-Invitada). Libro de actas: https://www.ugr.es/~organizador.seio2022/Actas_SEIO2022.pdf. (pp: 231). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

123) Borrajo, M.I.; González-Manteiga, W. and Martínez-Miranda, M.D. (2022).Statistical inference on intensity funcións with applications (Ponencia invitada). XXXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las XIII Jornadas de Estadística Pública. Granada (España).

124) Fuentes-Santos, I.; Borrajo, M.I. and González-Manteiga, W. (2022).Classification of intensity functions of inhomogeneous point processes (Comunicación oral). Libro de actas: Isabel Fuentes-Santos, María Isabel Borrajo and Wenceslao González-Manteiga. (pp: 97-101). METMA X. Lleida (España).

125) Oviedo, M (2022).Functional outlier detection (Comunicación oral). VI International Seminar on Statistics with R. Brasil.

126) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2022).HDiR: An R Package for Nonparametric Plug-in Estimation of Directional Highest Density Regions (Comunicación oral). VI International Seminar on Statistics with R. Brasil.

127) Febrero-Bande, M. (2022).Contrastes de hipótesis para datos funcionales con una o dos muestras (Oral-Invitada). VI International Seminar on Statistics with R. Brasil.

128) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).Geographic visualisation of onomastics data with R (Comunicación oral). VI International Seminar on Statistics with R. Brasil.

129) Castro-Prado, F.; Temperán-Becerra, G. and Rodríguez-López, Julio (2022).Enseñando y aprendiendo probabilidad (y genética) (Comunicación oral). XIV Seminario ESTALMAT-España. Las Palmas de Gran Canaria (España).

130) Ginzo-Villamayor, M.J.; Saavedra Nieves, A. and Saavedra-Nieves, P. (2022).Maxima (Comunicación oral). Software Libre Científico Edición 2022. Santiago de Compostela (España).

131) Castro-Prado, F.; Edelmann, D. and Goeman, J.J. (2022).A kernel and distance-covariance perspective on the genomics of quantitative traits (Comunicación oral). 6th DAGSTAT Conference & 68th Biometric Colloquium of the German Region of the International Biometric Society (IBS-DR). Hamburg (Germany).

132) Oviedo, M (2022).New contributions for the analysis of complex functional data (Ponencia invitada). Congreso Internacional de Investigación Aplicada a Ciencia de Datos – II Congreso Nacional de R Users Group. Ecuador.

133) Crujeiras, R.M. (2022).Una mirada matemática al ODS5: igualdad de género (Ponencia invitada). Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española. Ciudad Real (España).

134) Alonso-Pena, M.; I. Gijbels and Crujeiras, R.M. (2021).A general approach for nonparametric regression with circular predictors (Oral-Invitada). 14th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2021). London (United Kingdom).

135) Ameijeiras-Alonso, J.; I. Gijbels and Verhasselt, A. (2021).Exploring the utility of a circular mode-based model (Oral-Invitada). Libro de actas: Book of Abstracts CFE-CMStatistics 2021. (pp: 88). 14th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2021). London (United Kingdom).

136) Borrajo, M.I. (2021).Kernel methods to cope with the analysis of point processes on road networks (Oral-Invitada). New Bridges between Mathematics and Data Science. Valladolid (España).

137) Pichel, Juan C. and Pateiro-López, B. (2021).Sparse Matrix Classification on Imbalanced Datasets Using Convolutional Neural Networks (Oral-Invitada). New Bridges between Mathematics and Data Science. Valladolid (España).

138) Álvarez-Liébana, J.; López Pérez, A.M.; González-Manteiga, W. and Febrero-Bande, M. (2021).A goodness-of-fit test for functional time series with applications to diffusion processes (Ponencia invitada). New Bridges between Mathematics and Data Science. Valladolid (España).

139) Crujeiras, R.M. and Alonso-Pena, M. (2021).Complex regression for complex data (Ponencia invitada). New Bridges between Mathematics and Data Science. Valladolid (España).

140) Conde Amboage M.; Van Keilegom, I. and González-Manteiga, W. (2021).Testing quantile regression models when the response variable is right-censored and the covariate is high-dimensional (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Actas do XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operación. I.S.B.N.: 978-84-09-35306-4.. (pp: 158). XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

141) Castro-Prado, F.; Edelmann, D. and Goeman, J.J. (2021).A distance covariance approach to genome-wide association studies (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas. ISBN 978-84-09-35306-4. (pp: 210-221). XV Congreso SGAPEIO. Santiago de Compostela (España).

142) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2021).A new approach to directional clustering from set estimation techniques (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Actas XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. (pp: 35). XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

143) Borrajo, M.I.; Conde Amboage M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2021).Aprendendo ferramentas TIC para o ensino da Estatística (Curso). Libro de actas: Libro de actas. ISBN 978-84-09-35306-4. (pp: 275-277). XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

144) Borrajo, M.I.; Comas, C. and Mateu, J. (2021).APPLICATIONS OF KERNEL METHODS TO THE ANALYSIS OF WILDLIFE-VEHICLE COLLISIONS (Comunicación oral). Libro de actas: Actas del XV Congreso SGAPEIO. XV Congreso SGAPEIO. Santiago de Compostela (España).

145) Teodoro, V.; Hernández, M.J.; Oviedo, M and Escudero, C. (2021).Analysis and prediction of indoor CO2 levels with Functional Data Analysis for the prevention of SARS-CoV-2 infection (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas . (pp: 125-130). XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

146) Rodríguez-Barreiro, M.; Novo Pérez, M.A.; Vaamonde Rivas, M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2021).Índice de risco de ocorrencia de incendios en España (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas. ISBN 978-84-09-35306-4. (pp: 153-157). XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

147) Novo Pérez, M.A.; Rodríguez-Barreiro, M.; Vaamonde Rivas, M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2021).Detección automática de norias y de sus zonas de carga y descarga (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas. ISBN 978-84-09-35306-4. (pp: 148-152). XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

148) Bolon, D.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2021).Un novo test de unimodalidade para datos circulares (Comunicación oral). Libro de actas: XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. (pp: 185 - 194). XV Congreso SGAPEIO. Santiago de Compostela (España).

149) Ameijeiras-Alonso, J.; I. Gijbels and Verhasselt, A. (2021).Modelling periodic data with a two-pieces distribution (Comunicación oral). Libro de actas: Book of Abstracts XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. (pp: 33). XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

150) Ginzo-Villamayor, M.J. and Saavedra Nieves, A. (2021).Analysis of the overall isonymy in Galicia under a cooperative game theory approach (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas. ISBN 978-84-09-35306-4. (pp: 108-112). XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

151) Alonso-Pena, M. and Crujeiras, R.M. (2021).Analizando as estratexias de escape en larvas de peixe cebra mediante regresión multimodal circular (Comunicación oral). Libro de actas: Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Libro de Actas. ISBN 978-84-09-35306-4. (pp: 198-209). XV Congreso SGAPEIO. Santiago de Compostela (España).

152) López Pérez, A.M.; Álvarez-Liébana, J.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2021).Contraste de Especificación para Series de Tiempo Funcionales con Aplicación a Modelos de Difusión (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas. ISBN 978-84-09-35306-4. (pp: 39). XV Congreso SGAPEIO. Santiago de Compostela (España).

153) Fanjul Hevia, A.; González-Manteiga, W. and Pardo Fernández, Juan Carlos (2021).Including covariates in ROC curve analyses (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas, I.S.B.N.: 978-84-09-35306-4. (pp: 115-117). XV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

154) Freijeiro González, L. (2021).Novel effect and goodness-of-fit tests for the concurrent model (Comunicación oral). Libro de actas: http://xvcongreso.sgapeio.es/descargas/actas-xvSGAPEIO.pdf. (pp: 37). XV Congreso SGAPEIO. Santiago de Compostela (España).

155) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2021).HDiR: AN R PACKAGE FOR NONPARAMETRIC PLUG-IN ESTIMATION OF DIRECTIONAL HIGHEST DENSITY REGIONS (Oral-Invitada). Libro de actas: LIBRO DE RESUMOS - VIII Xornada de Usuarios de R en Galicia. ISBN: 978-84-09-34662-2. (pp: 53-54). VIII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

156) Hernández, M.J.; Teodoro, V.; Oviedo, M and Escudero, C. (2021).Análisis de la concentración de CO2 en espacios interiores para la prevención del contagio de la COVID-19 (Mesa redonda). Libro de actas: Libro de resumos. (pp: 42-44). VIII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

157) Fanjul Hevia, A. (2021).Dibujando árboles genealógicos académicos con la librería visNetwork (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos, ISBN: 978-84-09-34662-2. (pp: 25-26). VIII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

158) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2021).HDiR: An R package for nonparametric plug-in estimation of directional highest density regions (Oral-Invitada). Libro de actas: LIBRO DE RESUMOS - VIII Xornada de Usuarios de R en Galicia. ISBN: 978-84-09-34662-2. (pp: 53-54). VIII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

159) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2021).Nonparametric estimation of the number of clusters for directional data (Oral-Invitada). Libro de actas: BOOK OF ABSTRACTS AND SHORT PAPERS. (pp: 207). 13th Scientific Meeting of the Classification and Data Analysis Group. Florencia (Italia).

160) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2021).Analysing the LASSO Covariates Selection Capability in the High-dimensional Framework under Dependence among Covariates (Comunicación oral). Libro de actas: http://wp.lancs.ac.uk/rsc2021/files/2021/07/RSC_Programme.pdf. (pp: 17). 44th Research Students’ Conference in Probability and Statistics. virtual .

161) Alonso-Pena, M. (2021).Contributions on Nonparametric Regression with Circular Variables (Comunicación oral). Libro de actas: http://wp.lancs.ac.uk/rsc2021/files/2021/07/RSC_Programme.pdf. (pp: 13). 44th Research Students’ Conference in Probability and Statistics. virtual .

162) Saavedra Nieves, A. and Saavedra-Nieves, P. (2021).On systems of quotas from bankruptcy perspective: the sampling estimation of the random arrival rule (Online). 6th World Congress of the Game Theory Society. Budapest (Hungary).

163) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2021).Nonparametric estimation of directional highest density regions (Conferencia plenaria). Webinar on Statistics. Vigo, Spain.

164) González-Rodríguez, B.; González-Díaz, J.; González-Rueda, A. M.; Pateiro-López, B.; R Penas, David and Rodríguez Martínez, D. (2021).RAPOSa: A Polynomial Optimization Solver (Comunicación oral). Libro de actas: https://europt2021.recherche.enac.fr/wp-content/uploads/2021/09/EUROPT2021_program.pdf. EUROPT 2021, the 18th international workshop on continuous optimization. Toulouse (Francia).

165) Oviedo, M and Febrero-Bande, M. (2021).Multivariate functional data analysis (Comunicación oral). UseR! 2021 - The R Conference. Online.

166) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2021).Covariates selection in high-dimensional data and specification tests for the concurrent model (Comunicación oral). II PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

167) Alonso-Pena, M. and Crujeiras, R.M. (2021).New nonparametric tools for circular regression (Comunicación oral). II PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

168) Fanjul Hevia, A. (2021).Y el depósito ¿para cuándo? (Oral-Invitada). II PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

169) Ginzo-Villamayor, M.J. (2021).Técnicas estatísticas en xeolingüística. Modelización onomástica (Comunicación oral). II PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

170) Borrajo, M.I. (2021).Sobre a etapa postdoutoral (Mesa redonda). II PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

171) García-Portugués, Eduardo; Álvarez-Liébana, J.; Álvarez-Pérez, G. and González-Manteiga, W. (2021).Goodness-of-fit tests for functional linear models based on integrated projections (Ponencia invitada). Libro de actas: https://iwfos2021.sci.muni.cz/media/3326670/iwfos2021-book-of-abstracts.pdf. (pp: 19). 5th International Workshop on Functional and Operatorial Statistics. Online.

172) López Pérez, A.M. (2021).Statistical Inference in Diffusion Models with Stochastic Differential Equations (Comunicación oral). II PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

173) Molina-Valero, J.A.; Martínez Calvo, Adela; Ginzo-Villamayor, M.J.; Novo Pérez, M.A.; Álvarez-González, J.G.; Montes-Pita, F. and Pérez-Cruzado, C. (2021).FORTLS: an R package for processing Terrestrial Laser Scanning (TLS) data and estimating stand variables in forest inventories (Comunicación oral). Workshop Biostatnet Software. Online.

174) Oviedo, M and Azarang, L. (2021).idmTPreg: Regression Model for Progressive Illness Death Data (Comunicación oral). Workshop Biostatnet Software. Online.

175) Oviedo, M (2021).Análisis de Datos Funcionales con R (Curso invitado). Departamento de Estadística e Investigacón Operativa, Universidade de Vigo. Online.

176) Febrero-Bande, M. (2021).Building a ShinyApp for CoVid-19 from the very beginning (Conferencia plenaria). Libro de actas: Canal Youtube/seruff. V Seminario Internacional de Estatística com R. Rio de Janeiro (Brasil).

177) Alonso-Pena, M. (2021).Datos circulares e regresión: cando a periodicidade importa (Comunicación oral). Libro de actas: https://pro-assets-usc.azureedge.net/cdn/ff/-I6BYlOCPmMWHQ4sze0HwFZ2echajVdJCX044MKQqw0/1621860076/public/documents/2021-05/programadefinitivo3.pdf.. (pp: 3). VIII Encontro da Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela.

178) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2021).Selección de variables en alta dimensión (Comunicación oral). Libro de actas: https://pro-assets-usc.azureedge.net/cdn/ff/-I6BYlOCPmMWHQ4sze0HwFZ2echajVdJCX044MKQqw0/1621860076/public/documents/2021-05/programadefinitivo3.pdf. (pp: 3). VIII Encontro da Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela.

179) Ginzo-Villamayor, M.J. and Rodríguez-Barreiro, M. (2021).Statistical and Operational Research algorithms in the fight against forest fires (Comunicación oral). Seminario do Laboratório de Engenharia Matemática do ISEP (LEMA) da Universidade de Porto. Porto (Portugal).

180) Oviedo, M and Febrero-Bande, M. (2021).Functional regression models for the prediction of Covid-19 (Oral-Invitada). Libro de actas: EMR 2021 Abstracts. (pp: 3-4). Virtual Conference of the International Biometric Society Eastern Mediterranean Region. Virtual (online).

181) Oviedo, M (2021).Análisis de Datos Funcionales con la librería fda.usc de R (Curso). X Seminario Internacional de Estadística Aplicada. Online.

182) Ginzo-Villamayor, M.J. and Rodríguez-Barreiro, M. (2021).Los datos abiertos en la lucha contra incendios (Comunicación oral). Día de los Datos Abiertos 2021 - A Coruña. Online.

183) Ginzo-Villamayor, M.J.; Gómez-Rúa, M. and Saavedra Nieves, A. (2021).Obradoiro de LaTex (Curso invitado). Xornada De Formación SGAPEIO-AGAPEMA 2020. Online.

184) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2021).Analysis of LASSO and its derivatives for variable selection under dependence among covariates (Ponencia invitada). Statistical Learning Seminars. virtual .