Project fichaEstudo da Inserción Laboral das persoas tituladas no Sistema Universitario de Galicia 2017-2018 e apoio no desenvolvemento dunha infraestrutura de datos para os estudos de inserción laboralReference: 2023-CP110 Lines: Egresados Universitarios e Inserción Laboral
Funding Organization:
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
Participant Organizations:
USC-CITMAga-UDC-INDITEX
From: 10-10-2023 To: 31-12-2023
Web page: Not available
Participants:
Pedro Faraldo Roca (IP)
Rosa María Crujeiras Casais (Part.)
María José Lombardía Cortiña (Part.)
Salvador Naya Fernández (Part.)
Belén M. Fernández de Castro (Part.)
Documentation: Not available