^Back To Top

Programa

10:00h - 10:10h Entrega do material
10:10h - 10:30h Inauguración e benvida
Hora Ponente TítuloResumo
10:30h - 10:50h Brais González Rodríguez
(Universidade de Santiago de Compostela)
Avances en la resolución de problemas de optimización polinómica
10:50h - 11:10h Laura Davila Pena
(Universidade de Santiago de Compostela)
Novos modelos e algoritmos de optimización para problemas TTRP
11:10h - 11:30h Isabel Méndez Fernandez
(Universidade da Coruña)
Un problema de planificación de servicios en una empresa de atención a domicilio
11:30h- 12:00h Pausa - café
12:00h - 12:45h Mercedes Conde Amboage
(Universidade de Santiago de Compostela)
A Estatística lonxe da media
12:45h - 13:05h Alejandra María López Pérez
(Universidade de Santiago de Compostela)
Inferencia estatística en modelos de difusión descritos con ecuacións diferenciais estocásticas
13:05h - 13:25h Laura Freijeiro González
(Universidade de Santiago de Compostela)
Dealing with the LASSO adjustment problems as a variable selector
13:25h - 13:45h María José Ginzo Villamayor
(Universidade de Santiago de Compostela)
Técnicas estatísticas en xeolingüística. Modelización onomástica
14:00h - 16:00h Pausa - comida
16:00h - 16:20h Arís Fanjul Hevia
(Universidade de Santiago de Compostela)
Inferencia estadística no paramétrica en curvas ROC con covariables
16:20h - 16:40h María Alonso Pena
(Universidade de Santiago de Compostela)
Contrastes no paramétricos para regresión con datos circulares
16:40h - 17:00h Rebeca Peláez Suárez
(Universidade da Coruña)
Métodos no paramétricos para estimar la probabilidad de mora en riesgo de crédito
17:00h - 17:20h Susana Rafaela Guimarães Martins
(Universidade de Vigo)
How to relate IOTF transitions and physical profile
17:20h - 17:30h Pausa
17:30h - 17:45h Entrega de premio á mellor comunicación e clausura
17:45h - 18:00h Paseo ata o Museo de Historia Natural USC
18:00h - FIN Visita ao Museo de Historia Natural USC
2019. PhDay-EIO