Project summary

EspañolEnglishREALIZACIóN DE ESTUDOS DIRIXIDOS á ANáLISE E COñECEMENTO DA EVOLUCIóN DA ECONOMíA GALEGA


Reference: Ref. (Sin especificar)
Lines: Not available
Financial entity: Fundación Caixa Galicia
Participant entities: Universidad de Santiago de Compostela
From: 27-02-2008
To: 30-09-2009
Web page: Not available
Members:  
Alberto Meixide Vecino (IP)
Wenceslao González Manteiga (Part.)

 
Back