Traballos fin de máster PDF Imprimir Correo-e

No terceiro cuadrimestre o alumno debe realizar un Proxecto Fin de Carreira ou Traballo Tutelado nunha empresa colaboradora co Programa cunha dedicación equivalente a 10 créditos ECTS.


O Proxecto Fin de Carreira consiste no desenvolvemento dun traballo de carácter teórico ou aplicado. En moitos dos proxectos teóricos preténdese que o alumno faga unha revisión crítica dalgúns dos traballos de investigación de recente publicación nos campos correspondentes á temática de cada traballo, comparando as distintas alternativas existentes ou, incluso, propoñendo novas alternativas que poidan ser estudadas máis profundamente nunha futura Tese Doctoral. Os proxectos de tipo aplicado consisten na análise, estudo e resolución de problemas con datos reais nos que se deben aplicar modernas técnicas da Estatística ou a Investigación Operativa.


Os traballos tutelados nunha empresa colaboradora do Programa teñen como obxectivo que o alumno analice e estude problemas da área da Estatística e Investigación Operativa nos que estean interesadas as empresas colaboradoras. Empresas que na maioría dos casos xa desenvolveron convenios e proxectos cos departamentos universitarios que colaborarán con este Programa. En todos os casos o alumno do Proxecto Fin de Carreira ou Traballo Tutelado estará autorizado por un profesor do Programa.

 

Unha referencia para realizar un traballo fin de máster pode elexirse de calquera das líñas de investigación que figuran no doutorado.

 

Neste enlace poden verse algunhas indicacións sobre os contidos mínimos e o formato do traballo fin de máster (MTE_PlantillaTFM.pdf). O arquivo *.zip que se descarga contén tamén unha plantilla de LaTeX de exemplo (MTE_PlantillaTFM.tex) e os logos das tres universidades que organizan o máster (logoUDC.pdf, logoUSC.pdf e logoUVigo.pdf).

 

Os membros do tribunal único serán:

Presidente: Carmen María  Cadarso Suárez, como secretario Tomás Cotos Yáñez e como vocal Germán Aneiros Pérez.

Como suplente: Javier Roca Pardiñas.


Cada estudante entregará tres exemplares en papel da memoria así como un documento electrónico en formato pdf co manuscrito ao coordinador local da súa universidade, xunto coa autorización (ou non) para a súa publicación na web do máster. No caso de non autorizar á publicación do documento o estudante deberá aportar un resumen de non menos de dúas páxinas onde, ademáis, figuren os motivos polos cales non se autoriza á difusión vía web da memoria.

Convocatoria de Xaneiro:

A data de entrega dos traballos será ata o 13 de Xaneiro do 2017. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).
A lectura será o 30 de Xaneiro do 2017.


Convocatoria de Xullo:

A data de entrega dos traballos será ata o 12 de Xullo do 2017. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).
A lectura será o 26 e 27 de Xullo do 2017.

Convocatoria de Setembro (só para alumnos matriculados na UDC e USC):

A data de entrega dos traballos será ata o xx de Setembro do 2017. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).

A lectura será o xx de Setembro do 2017.

O tempo máximo de exposición será de 30 minutos. Tamén poderá facerse por videoconferencia.
TRABALLOS FIN MÁSTER ACTIVOS

Título: Análisis de datos de los consumos de computación y sus resultados utilizando plataformas de Big Data
Director/a:
Febrero Bande, Manuel;  Gómez Tato, Andrés
Alumno/a: Pernas Goy, Elena
Título: Análisis de datos espaciales de devoluciones
Director/a:
Fernández Casal, Rubén;  Salceda Sánchez, Jesús
Alumno/a: Martínez Reglero, Cristina
Título: Análisis de los tiempos de espera en el abordaje de los trastornos músculo-esqueléticos en la EOXI de Vigo
Director/a:
Vaamonde Liste, Antonio
Alumno/a: Varela Vigo, Carlos
Título: Análisis técnico de los mercados bursátiles
Director/a:
Francisco Fernández, Mario
Alumno/a: Fondevila Vázquez, Alejandro
Título: Aplicación de modelos de regresión cópula semiparamétricos a un problema biomédico
Director/a:
Cadarso Suárez, Carmen María;  Gude Sampedro, Francisco
Alumno/a: Lado Baleato, Oscar
Título: Caracterización de perfiles de glucosa en población no diabética
Director/a:
Febrero Bande, Manuel;  Gude Sampedro, Francisco
Alumno/a: Irazu Paz, Isabel
Título: Comparación de funciones de regresión sobre covariables de alta dimensión
Director/a:
Sánchez Sellero, César Andrés
Alumno/a: Baliñas Villaverde, Santiago
Título: Control estadístico de calidad aplicado a eficiencia energética y calidad del aire en edificaciones.
Director/a:
Naya Fernández, Salvador;  Tarrío Saavedra, Javier;  Martínez, Francisco
Alumno/a: Munín Taboada, Elisa
Título: Detección de anomalías en espacios de alta dimensión
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier;  Fernández Castro, Bruno
Alumno/a: Alonso Macías, Víctor
Título: El juego de producción lineal
Director/a:
Lorenzo Freire, Silvia María
Alumno/a: Prieto Rodríguez, Daniel
Título: El problema de coloración de grafos
Director/a:
Lorenzo Freire, Silvia María
Alumno/a: Pena Seijas, Sergio
Título: Estadística y análisis topológico de datos (TDA)
Director/a:
Pateiro López, Beatriz
Alumno/a: Fernández Castiñeira, Miguel
Título: Estudio de datos sísmicos y extremos mediante técnicas no paramétricas
Director/a:
Francisco Fernández, Mario
Alumno/a: de Castro Díaz, Mario
Título: Formulación de un modelo de scoring para solicitantes de créditos, no clientes de una entidad financiera
Director/a:
Cao Abad, Ricardo;  García Romarís, Jorge
Alumno/a: Barrientos Guillén, David
Título: Interpolación por estimadores de densidad kernel para el registro subpixel de imágenes
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier;  Ordóñez Galán, Celestino
Alumno/a: Fero Muiños, Adrián
Título: Juegos simples e Índices de Poder: Propiedades, computación y cooperación restringida
Director/a:
Alonso Meijide, José María;  Álvarez Mozos, Mikel
Alumno/a: Cortegoso Arias, Estefanía Iria
Título: Modelización del mercado de apuestas deportivas online
Director/a:
Vidal Puga, Juan
Alumno/a: Gil Rial, Alejandro
Título: Modelización estadística en inteligencia de clientes
Director/a:
Vilar Fernández, José Antonio;  Pou Bueno, Marta
Alumno/a: Longueira Mariño, Lucas
Título: Modelizando el efecto de factores de riesgo con eventos competitivos
Director/a:
de Uña Álvarez, Jacobo
Alumno/a: Román Capeáns, Pablo
Título: Modelo de estimación de ingresos para no clientes
Director/a:
Cao Abad, Ricardo;  González Fragueiro, Cristina
Alumno/a: Fernández Agraso, Francisco Manuel
Título: Modelos cuantiles autoregresivos
Director/a:
Sánchez Sellero, César Andrés
Alumno/a: Novo Cambón, Silvia
Título: Optimización bajo incertidumbre en plantas de proceso industrial
Director/a:
González Díaz, Julio;  Reyes Valenzuela, Patricio
Alumno/a: López García, Daniel
Título: Optimización bajo incertidumbre en redes de gas
Director/a:
González Díaz, Julio;  Rodríguez Martínez, Diego
Alumno/a: Buide Carballosa, Ana
Título: Penalizaciones en proyectos
Director/a:
Lorenzo Picado, Leticia
Alumno/a: Romay Vázquez, María
Título: Problemas de rutas de vehículos estocásticos
Director/a:
Casas Méndez, Balbina Virginia
Alumno/a: Gonçalves Dosantos, Juan Carlos
Título: Proyecciones financieras para entidades de crédito a partir de modelos estadísticos
Director/a:
Fernández de Castro, Belén M.
Alumno/a: Veiga Rodríguez, Teresa
Título: Text Analytics para Procesado Semántico
Director/a:
Fernández Casal, Rubén;  González, Juan Ramón
Alumno/a: Calvo Torres, María
Título: Un paquete de R para gestión de proyectos
Director/a:
García Jurado, Ignacio
Alumno/a: Rivero de Aguilar Ameneiro, Javier
Título: Un problema de organización de la producción con prioridades y afinidad geográfica en los pedidos
Director/a:
Carpente Rodríguez, Maria Luisa
Alumno/a: Quintáns Fernández, Estela
Título: Una aplicación de los métodos de investigación operativa a la toma de decisiones clínicas: el caso del potasio en un hospital terciario
Director/a:
Casas Méndez, Balbina Virginia;  Gude Sampedro, Francisco
Alumno/a: Novoa Flores, Guido Ignacio
Título: Validación inicial de la capacidad predictiva de los estudios genéticos en la evaluación del riesgo de muerte súbita en pacientes con Miocardiopatía Hipertrófica
Director/a:
López de Ullibarri Galparsoro , Ignacio ;  Monserrat Iglesias, Lorenzo
Alumno/a: Carballido Regueiro, Sandra
Título: Valores para juegos cooperativos con estructura de coaliciones y de comunicación: aplicación al análisis de las elecciones autonómicas de mayo de 2015 y 2016
Director/a:
García Jurado, Ignacio
Alumno/a: Méndez Fernández, Isabel


TRABALLOS FIN MÁSTER OFERTADOS

Título: Algoritmia y soluciones propuestas para la optimización de la logística alimentaria en explotaciones agropecuarias
Director/a:
Bergantiños Cid, Gustavo;  Lago Fernández, Joaquín
Modalidade: B
Título: Análisis de la red de autobuses urbanos de A Coruña
Director/a:
Fernández Casal, Rubén;  Díaz Grandío , Daniel
Modalidade: B
Título: Análisis estadístico de datos para el mantenimiento predictivo de maquinaria industrial
Director/a:
Fernández Castro, Bruno;  Roca Pardiñas, Javier
Modalidade: B
Título: Análisis estadístico y predictivo de la infraestructura Finis Terrae II
Director/a:
Febrero Bande, Manuel;  Fernández Sánchez, Carlos
Modalidade: B
Título: Análisis y modelización del tráfico marítimo
Director/a:
Naya Fernández, Salvador;  Tarrío Saavedra, Javier
Modalidade: A
Título: Aplicación de la modelización espacio-temporal a un problema con datos reales
Director/a:
Cotos Yáñez, Tomás;  García Soidán, María del Pilar
Modalidade: A
Título: Aplicación de modelos de diagnosis cognitiva (CDM) e IRT para tutorización adaptativa en entornos de aprendizaje
Director/a:
Pardo Fernández, Juan Carlos;  Martínez Villanueva, Nora
Modalidade: B
Título: Aplicación de técnicas de supervivencia (survival analysis) en contextos de aprendizaje
Director/a:
de Uña Álvarez, Jacobo;  Martínez Villanueva, Nora
Modalidade: B
Título: Buscando a F desesperadamente
Director/a:
de Uña Álvarez, Jacobo
Modalidade: A
Título: Caracterización de perfiles de glucosa en población no diabética
Director/a:
Febrero Bande, Manuel;  Gude Sampedro, Francisco
Modalidade: B
Título: Contrastes de bondade de axuste baseados do proceso cuantil empírico
Director/a:
Pardo Fernández, Juan Carlos
Modalidade: A
Título: Contrastes para a comparación de curvas de regresión usando os momentos dos residuos
Director/a:
Pardo Fernández, Juan Carlos
Modalidade: A
Título: Control dinámico de AGVs (automatic guided vehicles)
Director/a:
González Díaz, Julio;  Sierra García, Enrique
Modalidade: B
Título: Cuotas de apuestas para la estimación del potencial de equipos en competiciones deportivas
Director/a:
Vidal Puga, Juan
Modalidade: A
Título: Curvas de crecemento da poboación infantil galega
Director/a:
Iglesias Pérez, María del Carmen;  Santiago Pérez, María Isolina
Modalidade: B
Título: Desagregación del consumo energético en un hogar inteligente: estado del arte y aplicación a datos reales
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier;  Sousa Vazquez, Xose Ramón
Modalidade: B
Título: Desarrollo de herramientas computacionales para el análisis de los datos genómicos
Director/a:
Fernández López, Helena
Modalidade: B
Título: Desarrollo de Modelos Predictivos. Inteligencia de Clientes.
Director/a:
Fernández Casal, Rubén;  Mazaira Gómez, Juan Manuel
Modalidade: B
Título: Desarrollo de predictores de riesgo genético, y análisis de ligamiento, para un software de generación de árboles familiares
Director/a:
López de Ullibarri Galparsoro , Ignacio ;  Iglesias Veiga, Pablo
Modalidade: B
Título: El núcleo de un juego TU con prioridades entre coaliciones
Director/a:
Sánchez Rodríguez, María Estela
Modalidade: A
Título: El parámetro de suavizado en estimación de conjuntos
Director/a:
Rodríguez Casal, Alberto
Modalidade: A
Título: El problema de bancarrota
Director/a:
Vidal Puga, Juan
Modalidade: A
Título: Estimación de la función de regresión mediante bases de funciones
Director/a:
Ramil Novo, Luis Alberto
Modalidade: A
Título: Estimación de tipo núcleo de la tendencia espacial
Director/a:
Cotos Yáñez, Tomás;  García Soidán, María del Pilar
Modalidade: A
Título: Estimación no paramétrica de la función varianza condicional con errores dependientes. Un estudio de simulación
Director/a:
Francisco Fernández, Mario
Modalidade: A
Título: Estimación non paramétrica do variograma: unha comparativa
Director/a:
Crujeiras Casais, Rosa María
Modalidade: A
Título: Estudio estadístico sobre los efectos de la crisis en las empresas de Galicia
Director/a:
Vaamonde Liste, Antonio
Modalidade: A
Título: La implementación de análisis Big Data en Capital Humano
Director/a:
Vilar Fernández, José Antonio;  Vázquez García, Judit
Modalidade: B
Título: Métodos espectrales para el modelado de la dependencia espacial
Director/a:
Fernández Casal, Rubén
Modalidade: A
Título: Métodos estadísticos para la estimación del área de actividad de un animal (home range)
Director/a:
Pateiro López, Beatriz
Modalidade: A
Título: Modelado y predicción del Customer Lifetime Value en Banca
Director/a:
Cao Abad, Ricardo;  García Romarís, Jorge
Modalidade: B
Título: Modelización de la degradación y el comportamiento mecánico de biomateriales para aplicaciones médicas
Director/a:
Tarrío Saavedra, Javier;  Naya Fernández, Salvador
Modalidade: A
Título: Modelos de investigación operativa en sistemas de hospitalización domiciliaria
Director/a:
Casas Méndez, Balbina Virginia;  Gude Sampedro, Francisco
Modalidade: B
Título: Modelos de Predicción y Clasificación con alta dimensión en el número de covariables.
Director/a:
González Manteiga, Wenceslao
Modalidade: A
Título: Optimización bajo incertidumbre en plantas de proceso industrial
Director/a:
González Díaz, Julio;  Rodríguez Veiga, Jorge
Modalidade: B
Título: Optimización de cajas de cobro especializadas
Director/a:
Lorenzo Freire, Silvia María;  Montero Souto, Pablo
Modalidade: B
Título: Optimización MILP en retailing
Director/a:
Carpente Rodríguez, Maria Luisa;  González Diéguez, Francisco José
Modalidade: B
Título: Paralelización de rutinas con alto coste computacional
Director/a:
Febrero Bande, Manuel
Modalidade: A
Título: Previsión de variables de negocio y generación de escenarios macroeconómicos con modelo estadísticos
Director/a:
Cao Abad, Ricardo;  Fernández de Castro, Belén M.
Modalidade: B
Título: Problemas de bancarrota con bienes indivisibles. Un caso práctico.
Director/a:
Lorenzo Picado, Leticia
Modalidade: A
Título: Regresión cuantil con datos censurados por intervalos
Director/a:
Sánchez Sellero, César Andrés
Modalidade: A
Título: Regresión parcialmente lineal con datos circulares
Director/a:
Aneiros Pérez, Germán
Modalidade: A
Título: Reparto dos dereitos televisivos entre os clubs
Director/a:
Bergantiños Cid, Gustavo
Modalidade: A
Título: Score Financiación Clientes usando métodos de Machine Learning
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier;  Rodríguez Calvo, Sabela
Modalidade: B
Título: Scoring No Clientes (Modelización con información Big Data)
Director/a:
Cao Abad, Ricardo;  González Fragueiro, Cristina
Modalidade: B
Título: Selección de modelos para estimación de áreas pequeñas. Aplicación a datos económicos de la Comunidad de Galicia
Director/a:
Lombardía Cortiña, María José;  López Vizcaíno, María Esther
Modalidade: B
Título: Sobre el valor posicional en juegos cooperativos
Director/a:
García Jurado, Ignacio
Modalidade: A
Título: Una revisión de medidas de asociación para modelos autorregresivos de datos categóricos
Director/a:
Vilar Fernández, José Antonio
Modalidade: A
Título: Valores para juegos con externalidades
Director/a:
Álvarez Mozos, Mikel;  Alonso Meijide, José María
Modalidade: A
 
Voltar