Traballos fin de máster PDF Imprimir Correo-e

No terceiro cuadrimestre o alumno debe realizar un Proxecto Fin de Carreira ou Traballo Tutelado nunha empresa colaboradora co Programa cunha dedicación equivalente a 10 créditos ECTS.


O Proxecto Fin de Carreira consiste no desenvolvemento dun traballo de carácter teórico ou aplicado. En moitos dos proxectos teóricos preténdese que o alumno faga unha revisión crítica dalgúns dos traballos de investigación de recente publicación nos campos correspondentes á temática de cada traballo, comparando as distintas alternativas existentes ou, incluso, propoñendo novas alternativas que poidan ser estudadas máis profundamente nunha futura Tese Doctoral. Os proxectos de tipo aplicado consisten na análise, estudo e resolución de problemas con datos reais nos que se deben aplicar modernas técnicas da Estatística ou a Investigación Operativa.


Os traballos tutelados nunha empresa colaboradora do Programa teñen como obxectivo que o alumno analice e estude problemas da área da Estatística e Investigación Operativa nos que estean interesadas as empresas colaboradoras. Empresas que na maioría dos casos xa desenvolveron convenios e proxectos cos departamentos universitarios que colaborarán con este Programa. En todos os casos o alumno do Proxecto Fin de Carreira ou Traballo Tutelado estará autorizado por un profesor do Programa.

 

Unha referencia para realizar un traballo fin de máster pode elexirse de calquera das líñas de investigación que figuran no doutorado.

 

 

Os membros do tribunal único serán:

Ignacio García, como secretaria Rosa Crujeiras e como vocal Juan Carlos Pardo.

Como suplentes actuarán, por este orden, Balbina Virginia Casas, Ricardo Cao, Rubén Fernández e Germán Aneiros. 

Cada estudante entregará tres exemplares en papel da memoria así como un documento electrónico en formato pdf co manuscrito ao coordinador local da súa universidade, xunto coa autorización (ou non) para a súa publicación na web do máster. No caso de non autorizar á publicación do documento o estudante deberá aportar un resumen de non menos de dúas páxinas onde, ademáis, figuren os motivos polos cales non se autoriza á difusión vía web da memoria.

Convocatoria de Xaneiro:

A data de entrega dos traballos será ata o 15 de Xaneiro do 2015. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).
A lectura será o 22 de Xaneiro do 2015.

Convocatoria de Xullo:

A data de entrega dos traballos será ata o 8 de Xullo do 2015. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).
A lectura será o 22de Xullo do 2015.

Convocatoria de Setembro (só para alumnos matriculados na UDC e USC):
Por determinar.

O tempo máximo de exposición será de 30 minutos. Tamén poderá facerse por videoconferencia.
TRABALLOS FIN MÁSTER ACTIVOS

Título: Análise das series de prevalencias no consumo de tabaco (USC)
Director-es:
Crujeiras Casais, Rosa María;  Pérez Ríos, Mónica;  Santiago Pérez, María Isolina
Alumno/a: Blanco Romón, Alejandro
Título: Análise estatística dunha base de datos de paneis de catas de alimentos. Descripción dos atributos relevantes e construción de modelos para o seu estudo (UDC)
Director-es:
Valeiro Novo, Celia;  Vilar Fernández, José Antonio
Alumno/a: Prieto Rodríguez, Daniel
Título: Análise temporal e xeográfico da mortalidade evitable en España 1980-2012 (USC)
Director-es:
Santiago Pérez, María Isolina;  Pérez Ríos, Mónica;  Sánchez Sellero, César Andrés
Alumno/a: Juanatey Martínez, Andrés
Título: Análisis de Métricas para Análisis Cluster aplicado a la Encuesta Financiera de Hogares del Banco Central de Chile 2011-2012 (USC)
Director-es:
González Manteiga, Wenceslao;  Pateiro López, Beatriz
Alumno/a: Molina Cofré, Luisa Loreto
Título: Análisis del uso de la tarjeta Millennium (UDC)
Director-es:
Fernández Casal, Rubén
Alumno/a: Díaz López, Juliana
Título: Aplicación del programa estadístico R al análisis de datos procedentes de plataformas de secuenciación masiva de ADN (NGS:Next Generation Sequencing) (USC)
Director-es:
Pateiro López, Beatriz;  Fernández Marmiesse, Ana
Alumno/a: Roca Otero, Iria
Título: Clasificación con datos funcionales (USC)
Director-es:
Febrero Bande, Manuel
Alumno/a: López Álvarez, Xián
Título: Comparación de estimadores de la función de distribución para datos espaciales (UVIGO)
Director-es:
Cotos Yáñez, Tomás;  García Soidán, María del Pilar
Alumno/a: Román Capeáns, Pablo
Título: Continuous glucose monitoring by Functional Data Analysis (USC)
Director-es:
Gude Sampedro, Francisco;  Febrero Bande, Manuel
Alumno/a: Rúa Pérez, Cintia
Título: El problema del cartero chino (UDC)
Director-es:
Lorenzo Freire, Silvia María
Alumno/a: Yorda Pérez, Jesús
Título: Estimación del MSE en modelos de área con efecto temporal (UDC)
Director-es:
Lombardía Cortiña, María José;  López Vizcaíno, María Esther
Alumno/a: Lois Alfonsín, Paula
Título: Estimación presuavizada para el problema de truncamiento (USC)
Director-es:
Sánchez Sellero, César Andrés
Alumno/a: Nicieza Iglesias, Ana
Título: Estudio de modelos estadísticos para la degradación de biomateriales (UDC)
Director-es:
Naya Fernández, Salvador
Alumno/a: Méndez Rodríguez, Jessica
Título: Estudio estadístico de control de la prescripción y gasto farmacéutico hospitalario del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) (UDC)
Director-es:
Veloso Rodríguez, Ramón;  Naya Fernández, Salvador;  Tarrío Saavedra, Javier
Alumno/a: Rodríguez Dopico, Esteban
Título: Joint Modelling for longitudinal and time-to-event survival. Applications to biomedical data (USC)
Director-es:
Cadarso Suárez, Carmen María
Alumno/a: Fanjul Hevia, Arís
Título: Modelización de variables de evolución del negocio y de tipo macroeconómico en NOVAGALICIABANCO (USC)
Director-es:
Febrero Bande, Manuel;  Fernández de Castro, Belén M.;  González Manteiga, Wenceslao
Alumno/a: Anido Rodríguez, Juan
Título: Modelos predictivos del churn (tasa de abandono) para operadores de telecomunicaciones (UVIGO)
Director-es:
Roca Pardiñas, Javier;  Vidal Vidal, Antonio
Alumno/a: Lozano Núñez, David
Título: Spatial multivariate analysis: explaining spatial patterns of multivariate responses (USC)
Director-es:
Crujeiras Casais, Rosa María
Alumno/a: García-Baquero Moneo, Gonzalo
Título: Structured Additive Regression Models. Applications in Biomedicine (USC)
Director-es:
Cadarso Suárez, Carmen María;  Lustres Pérez, Vicente
Alumno/a: Espasandín Domíngez, Jenifer
Título: Teoría de xogos e deseño de tarifas en problemas de aeroporto e outros relacionados (USC)
Director-es:
Casas Méndez, Balbina Virginia
Alumno/a: Méndez Vázquez, Luis Arsenio
Título: Un paquete de R para gestión de proyectos (UDC)
Director-es:
García Jurado, Ignacio
Alumno/a: Rivero de Aguilar Ameneiro, Javier
Título: Una revisión de las técnicas de Análisis Multivariante en datos de alta dimensión con aplicaciones. (USC)
Director-es:
González Manteiga, Wenceslao;  Pateiro López, Beatriz
Alumno/a: Sánchez Robredo, Belén


TRABALLOS FIN MÁSTER OFERTADOS

Título: Confounding and bias in observational studies: a review of existing approaches (UVIGO)
Director-es:
de Uña Álvarez, Jacobo
Modalidade: Académico
Título: Contrastes para a comparación de curvas de regresión usando (UVIGO)
Director-es:
Pardo Fernández, Juan Carlos
Modalidade: Académico
Título: Control estadístico de calidad aplicado a la eficiencia energética y calidad del aire en viviendas (UDC)
Director-es:
Tarrío Saavedra, Javier
Modalidade: Académico
Título: Definición y estudio de una solución ordinal en juegos cooperativos sin utilidad transferible (UVIGO)
Director-es:
Vidal Puga, Juan
Modalidade: Académico
Título: El cálculo de soluciones en juegos cooperativos sin utilidad transferible (UVIGO)
Director-es:
Vidal Puga, Juan
Modalidade: Académico
Título: El núcleo de un juego TU con prioridades entre coaliciones (UVIGO)
Director-es:
Sánchez Rodríguez, María Estela
Modalidade: Académico
Título: El problema de asignación (UVIGO)
Director-es:
Lorenzo Picado, Leticia
Modalidade: Académico
Título: El Problema de la Dieta: Planteamiento, Generalizaciones y Resolución (USC)
Director-es:
González Díaz, Julio
Modalidade: Académico
Título: Extensión monótona del nucleolo a juegos cooperativos sin utilidad transferible (UVIGO)
Director-es:
Vidal Puga, Juan
Modalidade: Académico
Título: Fuegos forestales y actividad humana (USC)
Director-es:
Crujeiras Casais, Rosa María;  Rodríguez Casal, Alberto
Modalidade: Académico
Título: Implementación en R de Utilidades para Inferencia Estadstica en Diseño de Experimentos (UDC)
Director-es:
Vilar Fernández, José Antonio
Modalidade: Académico
Título: Juegos simples e Índices de Poder: Propiedades, computación y cooperación restringida (USC)
Director-es:
Alonso Meijide, José María;  Álvarez Mozos, Mikel
Modalidade: Académico
Título: Los valores perdidos en el muestreo de poblaciones finitas. Técnicas de imputación (UVIGO)
Director-es:
Vaamonde Liste, Antonio
Modalidade: Académico
Título: Métodos espectrales para el modelado de la dependencia espacial (UDC)
Director-es:
Fernández Casal, Rubén
Modalidade: Académico
Título: Métodos estadísticos para la asignación y disputa de autorías (UDC)
Director-es:
Martínez López, Mª José;  Cao Abad, Ricardo
Modalidade: Académico
Título: Reducción de la dimensión en problemas de datos missing (UVIGO)
Director-es:
Pérez González, Ana
Modalidade: Académico
Título: Regresión con datos censurados y truncados: revisión y comparación de métodos (UVIGO)
Director-es:
Iglesias Pérez, María del Carmen
Modalidade: Académico
Título: Reparto de los costes generados por el retraso de un proyecto (UVIGO)
Director-es:
Bergantiños Cid, Gustavo
Modalidade: Académico
Título: Selección del parámetro de suavizado del estimador kernel de la función de densidad para datos agrupados. Un estudio de simulación (UDC)
Director-es:
Francisco Fernández, Mario
Modalidade: Académico
 
Voltar