Programa de materias PDF Imprimir Correo-eMATERIAS DO PRIMEIRO CUADRIMESTRE. CURSO 2017/2018

Materia Tipo Créditos Teóricos Prácticos Coord.
Análisis Exploratorio de Datos Obrigatoria 6 3 3 UVIGO
Estadística Aplicada Obrigatoria 6 3 3 UDC
Modelos de Probabilidad Obrigatoria 6 4 2 UDC
Modelos de Regresión Obrigatoria 6 3 3 USC
Programación Lineal e Enteira Obrigatoria 6 3 3 USCMATERIAS DO SEGUNDO CUADRIMESTRE. CURSO 2017/2018

Materia Tipo Créditos Teóricos Prácticos Coord.
Análise Multivariante Optativa 5 2.5 2.5 USC
Colas e Inventarios Optativa 5 4 1 USC
Deseño e Análise de Experimentos Optativa 5 2.5 2.5 UDC
Estadística Espacial Optativa 5 2.5 2.5 UVIGO
Estatística non Paramétrica Optativa 5 2.5 2.5 USC
Fiabilidade e Modelos Biométricos Optativa 5 2.5 2.5 UVIGO
Introducción á Teoría de Xogos Optativa 5 4 1 USC
Mostraxe Optativa 5 2.5 2.5 UVIGO
Procesos Estocásticos Optativa 5 2.5 2.5 USC
Redes y Planificación Optativa 5 2.5 2.5 UVIGO
Series de Tiempo Optativa 5 2.5 2.5 UDC
Simulación Estadística Optativa 5 2.5 2.5 UDCMATERIAS DO TERCEIRO CUADRIMESTRE. CURSO2017/2018

Materia Tipo Créditos Teóricos Prácticos Coord.
Contrastes de especificación Optativa 5 2.5 2.5 UVIGO
Control Estatístico da Calidade Optativa 5 3 2 UDC
Datos funcionais Optativa 5 3 2 USC
Estadística Matemática Optativa 5 2.5 2.5 USC
Inxeniería Financeira Optativa 5 3.75 1.25 USC
Xogos cooperativos Optativa 5 3.33 1.66 UVIGO
Modelos Interactivos da Inv. Op Optativa 5 4 1 USC
Programación Matemática Optativa 5 4 1 USC
Técnicas de Remostraxe Optativa 5 3 2 UDC
Teoría de la Probabilidad Optativa 5 2.5 2.5 USC
TRABALLO FIN DE MASTER 10 0 0 TODOS
 
Voltar