Enquisas PDF Imprimir Correo-eEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 4 8 5 18 36 57 61 1 189 5.59
P2 0 7 13 20 41 62 42 5 185 5.43
P3 5 7 13 25 39 58 33 10 180 5.18
P4 5 11 9 26 34 49 53 3 187 5.31
P5 4 2 12 19 29 56 58 10 180 5.59
P6 0 0 1 10 11 6 18 144 46 5.65
P7 14 14 15 27 50 36 19 15 175 4.54
P8 10 15 17 24 40 48 31 5 185 4.82
P9 2 7 10 30 20 65 53 3 187 5.49

 
Voltar