Enquisas PDF Imprimir Correo-eEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 11 10 22 30 63 116 142 2 394 5.64
P2 5 11 25 39 64 130 118 4 392 5.57
P3 6 17 28 63 80 108 92 2 394 5.25
P4 10 15 23 43 71 102 129 3 393 5.47
P5 12 14 20 34 55 110 139 12 384 5.58
P6 3 3 3 2 9 18 33 325 71 5.77
P7 24 23 41 78 81 73 69 7 389 4.71
P8 20 35 41 54 72 79 91 4 392 4.85
P9 6 20 25 40 65 110 126 4 392 5.48

 
Voltar