Enquisas PDF Imprimir Correo-eEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 11 7 11 15 42 62 51 2 199 5.31
P2 8 16 14 14 37 48 55 9 192 5.19
P3 12 5 8 22 41 54 56 3 198 5.33
P4 10 8 22 13 32 48 66 2 199 5.30
P5 3 9 10 14 45 42 73 5 196 5.59
P6 5 2 2 6 10 8 33 135 66 5.58
P7 17 4 19 26 48 32 26 29 172 4.65
P8 12 15 22 31 40 40 38 3 198 4.74
P9 6 9 16 16 43 48 61 2 199 5.36

 
Voltar