Enquisas PDF Imprimir Correo-eEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 0 1 4 14 18 43 61 1 141 5.99
P2 1 2 3 13 28 39 56 0 142 5.86
P3 5 1 6 12 20 41 56 1 141 5.75
P4 1 1 8 15 33 32 52 0 142 5.69
P5 1 0 5 12 28 32 57 7 135 5.89
P6 1 1 1 4 6 3 29 97 45 6.07
P7 3 3 8 28 32 17 44 7 135 5.30
P8 2 4 8 21 34 21 50 2 140 5.46
P9 0 2 9 8 36 42 45 0 142 5.70

 
Voltar