Enquisas PDF Imprimir Correo-eEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 0 1 4 12 14 29 50 0 110 5.96
P2 0 2 10 14 14 30 40 0 110 5.64
P3 1 5 12 17 15 28 32 0 110 5.29
P4 2 4 6 16 11 23 48 0 110 5.65
P5 4 3 1 8 14 28 48 4 106 5.84
P6 1 0 1 2 1 4 18 83 27 6.19
P7 8 6 6 21 19 23 25 2 108 4.91
P8 8 10 12 8 15 28 28 1 109 4.91
P9 2 2 10 13 17 23 42 1 109 5.55

 
Voltar