Enquisas PDF Imprimir Correo-eEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 5 9 6 25 46 74 86 1 251 5.65
P2 1 7 13 28 52 78 68 5 247 5.55
P3 6 7 13 29 50 71 66 10 242 5.43
P4 6 14 11 33 45 61 79 3 249 5.39
P5 5 2 15 28 40 69 79 14 238 5.60
P6 1 0 1 11 11 7 26 195 57 5.74
P7 17 14 18 37 66 47 38 15 237 4.75
P8 13 15 20 37 55 58 49 5 247 4.93
P9 4 8 12 34 39 78 74 3 249 5.51

 
Voltar