Enquisas PDF Imprimir Correo-eEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 1 1 4 12 14 29 50 0 111 5.92
P2 1 2 10 14 14 30 40 0 111 5.59
P3 2 5 12 17 15 28 32 0 111 5.25
P4 3 4 6 16 11 23 48 0 111 5.60
P5 5 3 1 8 14 28 48 4 107 5.79
P6 2 0 1 2 1 4 18 83 28 6.00
P7 9 6 6 21 19 23 25 2 109 4.87
P8 9 10 12 8 15 28 28 1 110 4.87
P9 3 2 10 13 17 23 42 1 110 5.51

 
Voltar