Enquisas PDF Imprimir Correo-eEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 0 4 4 31 51 69 129 4 288 5.96
P2 5 5 5 26 56 68 116 11 281 5.81
P3 7 2 10 29 52 76 111 5 287 5.75
P4 1 3 18 35 52 61 118 4 288 5.74
P5 1 0 11 21 54 69 122 14 278 5.96
P6 1 1 1 14 16 13 57 189 103 6.01
P7 5 8 11 54 68 41 83 22 270 5.32
P8 3 6 11 36 71 48 108 9 283 5.62
P9 0 4 12 20 63 81 109 3 289 5.84

 
Voltar