Enquisas PDF Imprimir Correo-eEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 2 3 10 15 29 57 93 4 209 5.91
P2 4 4 11 19 40 43 87 5 208 5.71
P3 5 9 11 18 25 50 86 9 204 5.66
P4 5 6 11 23 29 42 92 5 208 5.69
P5 7 4 11 18 32 34 98 9 204 5.74
P6 2 3 1 2 3 5 33 164 49 6.02
P7 6 6 17 47 44 37 52 4 209 5.09
P8 8 8 15 28 50 33 65 6 207 5.24
P9 3 7 10 12 38 50 88 5 208 5.77

 
Voltar