Enquisas PDF Imprimir Correo-eEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 6 6 8 17 28 54 76 9 195 5.67
P2 3 6 17 23 25 66 55 9 195 5.46
P3 4 11 18 29 33 54 46 9 195 5.16
P4 7 9 14 22 29 42 72 9 195 5.42
P5 10 5 8 17 25 52 71 16 188 5.56
P6 3 2 3 2 2 11 22 159 45 5.64
P7 14 14 21 39 35 36 34 11 193 4.61
P8 16 23 23 20 31 37 44 10 194 4.62
P9 6 9 16 25 27 49 61 11 193 5.33

 
Voltar