Enquisas PDF Imprimir Correo-eEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 7 9 7 35 51 79 97 1 285 5.59
P2 1 10 18 29 64 81 78 5 281 5.49
P3 7 7 14 41 56 74 77 10 276 5.40
P4 8 15 15 38 56 65 86 3 283 5.33
P5 6 3 16 37 46 72 90 16 270 5.56
P6 1 1 3 14 19 9 32 207 79 5.58
P7 20 17 27 49 68 48 42 15 271 4.62
P8 18 18 22 46 63 60 54 5 281 4.83
P9 5 9 16 45 44 87 77 3 283 5.41

 
Voltar