Enquisas PDF Imprimir Correo-eEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 7 6 7 13 35 42 42 0 152 5.35
P2 6 8 11 12 33 37 38 7 145 5.21
P3 8 5 7 18 34 37 42 1 151 5.28
P4 7 5 20 12 22 35 51 0 152 5.28
P5 2 7 8 13 35 31 53 3 149 5.53
P6 3 2 2 6 8 7 29 95 57 5.65
P7 12 4 16 22 35 26 23 14 138 4.70
P8 7 12 15 27 32 27 31 1 151 4.79
P9 4 7 11 14 32 36 48 0 152 5.39

 
Voltar