Divulgación

¿A estatística está de moda?, ¿existe esta profesión?, ¿a estatística é unha profesión de futuro?,... preguntas como estas teñen resposta incluso en xornais tan coñecidos como o New York Times, The Boston Globe, The Wall Street Journal, ...

Nun artigo do 5 de agosto do 2009 do New York Times podemos ler a necesidade imperiosa dos estatísticos no mundo laboral, http://www.nytimes.com/2009/08/06/technology/06stats.html.

Estatísticos de Estados Unidos identificaron os 250 empleos máis comúns e os clasificaron según seis variables: ingreso, tensión, demandas físicas, crecimiento potencial, seguridade no posto e ambiente de traballo. Según esta clasificación sitúa aos estatísticos en primeiro lugar, http://www.boston.com/news/daily/16/jobs.htm. Esta información está recollida no libro The Jobs Rated Almanac (JRA). The Jobs Rated Almanac é unha publicación anual que empezou no ano 1988.

Outro artigo do 26 de xaneiro do 2009 no The Wall Street Journal sitúa aos estatísticos como a mellor profesión e aos matematicos como a primeira nun listado de 200 profesións, http://online.wsj.com/article/SB123119236117055127.html. Esta nova tamén está recollida na web Matemáticas y sus fronteras, http://weblogs.madrimasd.org/matematicas/archive/2009/02/11/112667.aspx, como resultado dun estudio de análisis de http://www.careercast.com/jobs. No ano 2002 (24 de junio) unha publicación The Wall Street Journal situaba aos estatísticos como a novena mellor profesión valorada.

Preguntas como ¿hai algunha carreira que garantice conseguir empleo e que permita traballar en campos tan diversos como a política, a saúde, a psicoloxía, a enxeñaría e a socioloxía? Sí, a opción existe e chámase Estadística, ... podemos lelo no diario arxentino La Nación, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=889980.

A estatística úsase nun montón de áreas:

 • Negocios (Economía, Enxeñaría, Marketing, Informática, Consultaría...)
 • Salud e Mediciña (Xenética, Epidemioloxía, Farmacoloxía, ...)
 • Estatística Oficial (IGE, INE, EUROSTAT)
 • Ciencias Naturais (Ecoloxía, Agricultura, Física, Química...)
 • Investigación e Educación

os estatísticos analizan:

 • Determinan efectividade de novos fármacos
 • Estudios da contaminación no medio ambiente
 • Estudios de demanda de productos
 • Control de calidadd de servizos
 • Tasas de ocupación, paro, contabilidade nacional, índices de pobreza...
 • Formando profesionais en Estatística e Investigación Operativa
 • Realización de publicacións científicas
 • Asistencia Congresos nacionais e internacionais


Podríamos tomar prestada a frase do autor Herbert George Wells coñecido por H. G. Wells, "Chegará o día en que o pensamento estatístico será unha condición tan necesaria para a convivencia eficiente como a capacidade de ler e escribir" para falar de actualidade estatística......