Admisión e matrícula PDF Imprimir Correo-e

Nota: Esta web é só informativa e o proceso de preinscripción e matriculación realízase nas universidades organizadoras do Máster (USC, UDC e UVigo). Por iso, unha información máis precisa e actualizada sobre o calendario, preinscripción, matriculación, listaxes de admitidos,…. pode atoparse nas webs principais (sección docencia en Programas de Posgrao) de cada unha das tres universidades galegas.

  • Criterios de admisión e selección

Número de prazas de cada Universidade:

  1. Universidade de Santiago de Compostela: 25 prazas.
  2. Universidade da Coruña: 25 prazas.
  3. Universidade de Vigo: 25 prazas.

Na selección entre os estudantes preinscritos terase en conta: O expediente académico dos solicitantes. A valoración global do currículo do solicitante. Nos casos que así o requiran, entrevistarase ós solicitantes de admisión para aclarar cuestións relativas ós seus méritos.

Calendario de Pre-inscripción e Matrícula


USC

Web oficial da USC

1.- Criterios de selección xerais:

a) Solicitude: do 7 de xullo ao 11 de agosto do 2014.
b) Matrícula provisional: do 14 ao 21 de agosto do 2014.
c) Vacantes alumnos en lista de espera: do 22 ao 9 de agosto do 2014.
d) Matrícula de prazas vacantes: do 11 de agosto ao 19 de setembro do 2014.
e) Prazas reservadas para setembro: do 23 de setembro ao 2 de outubro do 2014.

 

Nota: Só abren a matrícula os master con límite de prazas e con vacantes, e sen límite prazas que o solicitaron dende a Comisión académica do propio máster.

 

2.- Continuación de estudos:

a) Matrícula: do 3 ao 6 de setembro do 2014.

UDC

 

Prazo para estudantes axeos ao EEES e non axeos:

- Preinscrición: do 15 de xaneiro ao 15 de abril de 2014. 
- Publicación listado provisional: 25 de abril de 2014.

- Período de reclamacións: do 28 ao 30 de abril de 2014.

- Publicación listado definitivo: 7 de maio de 2014.

- Matrícula: do 22 ao 29 de xullo de 2014.

Prazos xerais:

1.- Primeiro prazo: (xuño-xullo do 2014):

a) Preinscrición: do 23 de xuño ao 7 de xullo do 2014.
b) Publicación listado provisional: 11 de xullo do 2014.

c) Período de reclamacións: 11-16 de xullo do 2014.

d) Publicación listado definitivo: 21 de xullo do 2014.

e) Matrícula: do 22 ao 29 de xullo do 2014.

 

2.- Segundo prazo: (agosto-setembro de 2014):

a) Preinscrición: do 18 de agosto ao 2 de setembro do 2014.
b) Publicación listado provisional: 5 de setembro do 2014.

c) Período de reclamacións: 5-10 de setembro do 2014.

d) Publicación listado definitivo: 15 de setembro do 2014.

e) Matrícula: do 16 ao 23 de setembro do 2014.

 

3.- Terceiro prazo: (septembro-octubre do 2014):

a) Preinscripción: do 24 ao 30 de setembro do 2014.
b) Publicación listado provisional: 3 de outubo do 2014.

c) Período de reclamacións: 3-8 de outubro de 2014.

d) Publicación listado definitivo: 10 de outubro do 2014.

e) Matrícula: do 13 ao 20 de outubro do 2014.

3.- Estudantes estranxeiros (curso 2015/2016):

a) Preinscrición: do 15 de xaneiro ao 15 de abril do 2015.
b) Publicación listado provisional: 22 ao 24 de abril do 2015.

c) Período de reclamacións: 24 ao 30 de abril do 2015.

d) Publicación listado definitivo: do 6 ao 8 de maio do 2015.

e) Matrícula: por determinar.

 

UVigo

Web oficial da UVigo - Acceso ao RR con toda a información

 

1.- Primeiro prazo: Inicio do 27 de xuño ao 23 de xullo de 2014

a) Preinscrición: do 27 de xuño ao 3 de xullo do 2014.
b) Publicación listado provisional: 11 de xullo do 2014.

c) Período de reclamaciones: del 12 de xullo al 16 de xullo do 2014.

d) Publicación listado definitivo: 18 de xullo do 2014.

e) Matrícula: del 19 al 23 de xullo do 2014.

 

2.- Segundo prazo: Dende o 27 de agosto ao 21 de setembro do 2014

a) Preinscrición: do 27 de agosto ao 3 de setembro do 2014.
b) Publicación listado provisional: 10 de setembro do 2014.

c) Período de reclamacións: do 11 ao 15 de setembro do 2014.

d) Publicación listado definitivo: 17 de setembro do 2014.

e) Matrícula: do 18 ao 21 de setembro do 2014.

 

3.- Terceiro prazo: Dende o 29 de setembro ao 17 de outubro do 2014 (por solicitude expresa da Comisión Académica do Máster)

a) Preinscrición: do 29 de setembro ao 1 de outubro do 2014.
b) Publicación listado provisional: 7 de outubro do 2014.

c) Período de reclamacións: do 8 ao 11 de outubro do 2014.

d) Publicación listado definitivo: 14 de outubro do 2014.

e) Matrícula: do 15 ao 17 de outubro do 2014.

4.- Segundo cuadrimestre: Dende o 6 ao 23 de febreiro do 2015

a) Preinscrición: do 6 ao 10 de xaneiro do 2015.

b) Publicación listado provisional: 13 de febreiro do 2015.

c) Período de reclamacións: do 14 ao 17 de febreiro do 2015.

d) Publicación listado definitivo: 19 de febreiro do 2015.

e) Matrícula: do 20 ao 23 de febreiro do 2015.

5.- Continuación de estudos: do 1 ao 10 de setembro.

 


Convocatoria dun prazo extraordinario de admisión en másters, para estudantes estranxeiros no curso 2013/14.
Número de prazas: Cada máster poderá adiantar a admisión de ata 5 alumnos estranxieros.
Prazo de solicitudes: Do 1 de marzo ao 20 de xuño de 2013.

Máis información

Admisión y matrícula a tiempo parcial:


 

A USC e a UVigo permiten matricularse parcialmente dos cursos de forma que o alumno realice o Máster no dobre de tempo seguindo un Plan de Estudos que o alumno acordará co coordinador do Máster. A UDC permite unha matriculación parcial do curso máis flexible, podéndose matricular de menos materias en cada curso. Para iso o alumno debe ter a aprobación do coordinador do Máster. Para unha maior información sobre este tipo de matrícula poñerse en contacto co coordinador do Máster na universidade correspondente.

Admisión e matrícula - Máis información

 
Voltar