Admisión e matrícula PDF Imprimir Correo-e

Nota: Esta web é só informativa e o proceso de preinscripción e matriculación realízase nas universidades organizadoras do Máster (USC, UDC e UVigo). Por iso, unha información máis precisa e actualizada sobre o calendario, preinscripción, matriculación, listaxes de admitidos,…. pode atoparse nas webs principais (sección docencia en Programas de Posgrao) de cada unha das tres universidades galegas.

  • Criterios de admisión e selección

Número de prazas de cada Universidade:

  1. Universidade de Santiago de Compostela: 25 prazas.
  2. Universidade da Coruña: 25 prazas.
  3. Universidade de Vigo: 15 prazas.

Na selección entre os estudantes preinscritos terase en conta: O expediente académico dos solicitantes. A valoración global do currículo do solicitante. Nos casos que así o requiran, entrevistarase ós solicitantes de admisión para aclarar cuestións relativas ós seus méritos.

Calendario de Pre-inscripción e Matrícula


USC

Web oficial da USC

1.- Criterios de selección XERAIS

a) Solicitude de praza: 4 xullo – 4 agosto 2016.
b) Publicación adxudicación prazas: 8 agosto 2016.
c) 1ª Convocatoria Matrícula admitidos: 9 ao 11 de agosto 2016.

d) 2ª Convocatoria Matrícula (Masters con listado de agarda): 17– 28 agosto 2016.
e) 3ª Convocatoria Matrícula (Masters con listado de agarda): 22 - 23 agosto 2016.
f) Matrícula en vacantes (Masters sen listado de agarda): 18 agosto ao 16 setembro 2016.

 

2.- CONTINUACIÓN DE ESTUDOS DE MÁSTER

a) Matrícula para continuación de estudos: 4 xullo – 2 setembro 2016.
b) Continuación de estudos tras a convocatoria do TFM de setembro: 23 setembro - 3 outubro 2016.

UDC

 

Prazo para estudantes axeos ao EEES:

- Preinscrición: do 18 de xaneiro ao 18 de abril do 2016. 
- Publicación listado provisional: 25-27 de abril de 2016.

- Período de reclamacións: do 27 de abril ao 5 de maio de 2016.

- Publicación listado definitivo: 11-13 de maio de 2016.

- Matrícula: do 1 ao 10 de agosto de 2016.

Prazos xerais:

1.- Primeiro prazo: (xuño-xullo do 2016):

a) Preinscrición: do 23 de xuño ao 13 de xullo do 2016.
b) Publicación listado provisional: 18 de xullo do 2016.

c) Período de reclamacións: 18-26 de xullo do 2016.

d) Publicación listado definitivo: 29 de xullo do 2016.

e) Matrícula: do 1 ao 10 de agosto do 2016.

 

2.- Segundo prazo: (agosto-setembro de 2016):

a) Preinscrición: do 22 ao 31 de agosto do 2016.
b) Publicación listado provisional: 7 de setembro do 2016.

c) Período de reclamacións: 7-9 de setembro do 2016.

d) Publicación listado definitivo: 14 de setembro do 2016.

e) Matrícula: do 15 ao 20 de setembro do 2016.

 

3.- Terceiro prazo: (septembro-octubre do 2016):

a) Preinscripción: do 22 ao 30 de setembro do 2016.
b) Publicación listado provisional: 3 de outubo do 2016.

c) Período de reclamacións: 3-6 de outubro de 2016.

d) Publicación listado definitivo: 10 de outubro do 2016.

e) Matrícula: do 11 ao 20 de outubro do 2016.

3.- Estudantes estranxeiros (curso 2017/2018):

a) Preinscrición: do 16 de xaneiro ao 18 de abril do 2017.
b) Publicación listado provisional: 24 ao 26 de abril do 2017.

c) Período de reclamacións: do 26 de abril ao 5 de maio do 2017.

d) Publicación listado definitivo: do 11 ao 12 de maio do 2017.

e) Matrícula: por determinar.

 

UVigo

Web oficial da UVigo - Acceso ao RR con toda a información

 

1.- Primeiro prazo: Inicio do 27 de xuño ao 25 de xullo de 2016

a) Preinscrición: do 27 de xuño ao 4 de xullo do 2016.
b) Publicación listado provisional: 12 de xullo do 2016.

c) Período de reclamaciones: do 13 ao 15 de xullo do 2016.

d) Publicación listado definitivo: 19de xullo do 2016.

e) Matrícula: do 20 ao 25 de xullo do 2016.

 

2.- Segundo prazo: Dende o 26 de agosto ao 18 de setembro do 2016

a) Preinscrición: do 27 de agosto ao 1 de setembro do 2016.
b) Publicación listado provisional: 8 de setembro do 2016.

c) Período de reclamacións: do 9 ao 12 de setembro do 2016.

d) Publicación listado definitivo: 14 de setembro do 2016.

e) Matrícula: do 15 ao 18 de setembro do 2016.

 

3.- Terceiro prazo: Dende o 26 de setembro ao 14 de outubro do 2016 (por solicitude expresa da Comisión Académica do Máster)

a) Preinscrición: do 26 ao 28 de setembro do 2015.
b) Publicación listado provisional: 4 de outubro do 2016.

c) Período de reclamacións: do 5 ao 7 de outubro do 2016.

d) Publicación listado definitivo: 12 de outubro do 2016.

e) Matrícula: do 13 ao 14 de outubro do 2016.

4.- Segundo cuadrimestre: Dende o 10 ao 28 de febreiro do 2017

a) Preinscrición: do 10 ao 13 de febreiro do 2017.

b) Publicación listado provisional: 16 de febreiro do 2017.

c) Período de reclamacións: do 17 ao 21 de febreiro do 2017.

d) Publicación listado definitivo: 23 de febreiro do 2017.

e) Matrícula: do 24 ao 28 de febreiro do 2017.

5.- Continuación de estudos: do 1 ao 12 de setembro do 2016.

 


Convocatoria dun prazo extraordinario de admisión en másters, para estudantes estranxeiros no curso 2013/14.
Número de prazas: Cada máster poderá adiantar a admisión de ata 5 alumnos estranxieros.
Prazo de solicitudes: Do 1 de marzo ao 20 de xuño de 2013.

Máis información

Admisión y matrícula a tiempo parcial:


 

A USC e a UVigo permiten matricularse parcialmente dos cursos de forma que o alumno realice o Máster no dobre de tempo seguindo un Plan de Estudos que o alumno acordará co coordinador do Máster. A UDC permite unha matriculación parcial do curso máis flexible, podéndose matricular de menos materias en cada curso. Para iso o alumno debe ter a aprobación do coordinador do Máster. Para unha maior información sobre este tipo de matrícula poñerse en contacto co coordinador do Máster na universidade correspondente.

Admisión e matrícula - Máis información

 
Voltar