Admisión e matrícula PDF Imprimir Correo-e

Nota: Esta web é só informativa e o proceso de preinscripción e matriculación realízase nas universidades organizadoras do Máster (USC, UDC e UVigo). Por iso, unha información máis precisa e actualizada sobre o calendario, preinscripción, matriculación, listaxes de admitidos,…. pode atoparse nas webs principais (sección docencia en Programas de Posgrao) de cada unha das tres universidades galegas.

  • Criterios de admisión e selección

Número de prazas de cada Universidade:

  1. Universidade de Santiago de Compostela: 25 prazas.
  2. Universidade da Coruña: 25 prazas.
  3. Universidade de Vigo: 25 prazas.

Na selección entre os estudantes preinscritos terase en conta: O expediente académico dos solicitantes. A valoración global do currículo do solicitante. Nos casos que así o requiran, entrevistarase ós solicitantes de admisión para aclarar cuestións relativas ós seus méritos.

Calendario de Pre-inscripción e Matrícula


USC

Web oficial da USC

1.- Criterios de selección XERAIS

a) Solicitude de praza: 7 xullo – 7 agosto 2015.
b) Publicación adxudicación prazas: 11 agosto 2015.
c) 1ª Convocatoria Matrícula admitidos: 12 ao 14 de agosto 2015.

d) 2ª Convocatoria Matrícula (Masters con listado de agarda): 18– 20 agosto 2015.
e) 3ª Convocatoria Matrícula (Masters con listado de agarda): 21 - 22 agosto 2015.
f) Matrícula en vacantes (Masters sen listado de agarda): 18 agosto ao 17 setembro 2015.

 

2.- CONTINUACIÓN DE ESTUDOS DE MÁSTER

a) Matrícula para continuación de estudos: 7 xullo – 3 setembro 2015.
b) Continuación de estudos tras a convocatoria do TFM de setembro: 23 setembro - 2 outubro 2015.

UDC

 

Prazo para estudantes axeos ao EEES:

- Preinscrición: ata 5 de maio de 2015. 
- Publicación listado provisional: 12-14 de maio de 2015.

- Período de reclamacións: do 14 ao 21 de maio de 2015.

- Publicación listado definitivo: 1-2 de xuño de 2015.

- Matrícula: do 22 de xullo ao 5 de agosto de 2015.

Prazos xerais:

1.- Primeiro prazo: (xuño-xullo do 2015):

a) Preinscrición: do 23 de xuño ao 13 de xullo do 2015.
b) Publicación listado provisional: 16 de xullo do 2015.

c) Período de reclamacións: 16-23 de xullo do 2015.

d) Publicación listado definitivo: 28 de xullo do 2015.

e) Matrícula: do 1 ao 10 de agosto do 2015.

 

2.- Segundo prazo: (agosto-setembro de 2015):

a) Preinscrición: do 20 de agosto ao 3 de setembro do 2015.
b) Publicación listado provisional: 9 de setembro do 2015.

c) Período de reclamacións: 9-10 de setembro do 2015.

d) Publicación listado definitivo: 15 de setembro do 2015.

e) Matrícula: do 17 ao 23 de setembro do 2015.

 

3.- Terceiro prazo: (septembro-octubre do 2015):

a) Preinscripción: do 24 ao 30 de setembro do 2015.
b) Publicación listado provisional: 2 de outubo do 2015.

c) Período de reclamacións: 2-7 de outubro de 2015.

d) Publicación listado definitivo: 9 de outubro do 2015.

e) Matrícula: do 13 ao 20 de outubro do 2015.

3.- Estudantes estranxeiros (curso 2016/2017):

a) Preinscrición: do 18 de xaneiro ao 18 de abril do 2016.
b) Publicación listado provisional: 25 ao 27 de abril do 2016.

c) Período de reclamacións: do 27 de abril ao 5 de maio do 2016.

d) Publicación listado definitivo: do 11 ao 13 de maio do 2016.

e) Matrícula: por determinar.

 

UVigo

Web oficial da UVigo - Acceso ao RR con toda a información

 

1.- Primeiro prazo: Inicio do 26 de xuño ao 24 de xullo de 2015

a) Preinscrición: do 26 de xuño ao 2 de xullo do 2015.
b) Publicación listado provisional: 13 de xullo do 2015.

c) Período de reclamaciones: do 14 ao 16 de xullo do 2015.

d) Publicación listado definitivo: 20 de xullo do 2015.

e) Matrícula: do 21 ao 24 de xullo do 2015.

 

2.- Segundo prazo: Dende o 27 de agosto ao 20 de setembro do 2015

a) Preinscrición: do 27 de agosto ao 2 de setembro do 2015.
b) Publicación listado provisional: 10 de setembro do 2015.

c) Período de reclamacións: do 11 ao 13 de setembro do 2015.

d) Publicación listado definitivo: 16 de setembro do 2015.

e) Matrícula: do 17 ao 20 de setembro do 2015.

 

3.- Terceiro prazo: Dende o 28 de setembro ao 16 de outubro do 2015 (por solicitude expresa da Comisión Académica do Máster)

a) Preinscrición: do 28 ao 30 de setembro do 2015.
b) Publicación listado provisional: 6 de outubro do 2015.

c) Período de reclamacións: do 7 ao 9 de outubro do 2015.

d) Publicación listado definitivo: 14 de outubro do 2015.

e) Matrícula: do 15 ao 16 de outubro do 2015.

4.- Segundo cuadrimestre: Dende o 12 ao 29 de febreiro do 2016

a) Preinscrición: do 12 ao 15 de febreiro do 2016.

b) Publicación listado provisional: 18 de febreiro do 2016.

c) Período de reclamacións: do 19 ao 23 de febreiro do 2016.

d) Publicación listado definitivo: 25 de febreiro do 2016.

e) Matrícula: do 26 ao 29 de febreiro do 2016.

5.- Continuación de estudos: do 1 ao 11 de setembro.

 


Convocatoria dun prazo extraordinario de admisión en másters, para estudantes estranxeiros no curso 2013/14.
Número de prazas: Cada máster poderá adiantar a admisión de ata 5 alumnos estranxieros.
Prazo de solicitudes: Do 1 de marzo ao 20 de xuño de 2013.

Máis información

Admisión y matrícula a tiempo parcial:


 

A USC e a UVigo permiten matricularse parcialmente dos cursos de forma que o alumno realice o Máster no dobre de tempo seguindo un Plan de Estudos que o alumno acordará co coordinador do Máster. A UDC permite unha matriculación parcial do curso máis flexible, podéndose matricular de menos materias en cada curso. Para iso o alumno debe ter a aprobación do coordinador do Máster. Para unha maior información sobre este tipo de matrícula poñerse en contacto co coordinador do Máster na universidade correspondente.

Admisión e matrícula - Máis información

 
Voltar