Admisión e matrícula PDF Imprimir Correo-e

Nota: Esta web é só informativa e o proceso de preinscripción e matriculación realízase nas universidades organizadoras do Máster (USC, UDC e UVigo). Por iso, unha información máis precisa e actualizada sobre o calendario, preinscripción, matriculación, listaxes de admitidos,…. pode atoparse nas webs principais (sección docencia en Programas de Posgrao) de cada unha das tres universidades galegas.

  • Criterios de admisión e selección

Número de prazas de cada Universidade:

  1. Universidade de Santiago de Compostela: 25 prazas.
  2. Universidade da Coruña: 25 prazas.
  3. Universidade de Vigo: 25 prazas.

Na selección entre os estudantes preinscritos terase en conta: O expediente académico dos solicitantes. A valoración global do currículo do solicitante. Nos casos que así o requiran, entrevistarase ós solicitantes de admisión para aclarar cuestións relativas ós seus méritos.

Calendario de Pre-inscripción e Matrícula


USC

Web oficial da USC

1.- Criterios de selección xerais:

a) Solicitude: do 7 de xullo ao 11 de agosto do 2014.
b) Matrícula provisional: do 14 ao 21 de agosto do 2014.
c) Vacantes alumnos en lista de espera: do 22 ao 9 de agosto do 2014.
d) Matrícula de prazas vacantes: do 11 de agosto ao 19 de setembro do 2014.
e) Prazas reservadas para setembro: do 23 de setembro ao 2 de outubro do 2014.

 

Nota: Só abren a matrícula os master con límite de prazas e con vacantes, e sen límite prazas que o solicitaron dende a Comisión académica do propio máster.

 

2.- Continuación de estudos:

a) Matrícula: do 3 ao 6 de setembro do 2013.

 

1.- Primeiro prazo:

a) Preinscrición: (plazo excepcional para estudantes alleos ao EEEE)

-  Preinscrición: do 9 de xanerio ao 13 de abril do 2012. 
-  Publicación listado provisional: 20 de abril do 2012.

-  Período de reclamacións: 23 e 24 de abril do 2012.

-  Publicación listado definitivo: 27 de abril do 2012.

b) Preinscrición xeral

-  Preinscrición xeral: do 15 de xuño ao 23 de xullo do 2012.

-  Publicación listado provisional: 26 de xullo do 2012.

-  Período de reclamacións: 26 y 27 de xullo do 2012.

-  Publicación listado definitivo: 31 de julio do 2012.

-  Matrícula para todo o estudantado: do 1 de agosto ao 7 de setembro do 2012

 

2.- Segundo prazo: Dende o 17 setembro ao 15 de outubro do 2012:

a) Preinscrición: do 17 de setiembre al 27 de septiembre de 2012.
b) Publicación listado provisional: 2 de octubre de 2012.

c) Período de reclamaciones: 4 de octubre de 2012.

d) Publicación listado definitivo: 8 de octubre de 2012.

e) Matrícula: del 9 al 15  de octubre de 2012.

 

3.- Plazo extraordinario de preinscrición para estudiantes ajenos al EEEE (curso 2013/2014):

a) Preinscrición: del 9 de enero al 12 de abril de 2013.
b) Publicación listado provisional: 19 de abril de 2013.

c) Período de reclamaciones: 22 y 23 de abril de 2013.

d) Publicación listado definitivo: 29 de abril de 2013.

 

UVigo

Web oficial da UVigo

 

1.- Primeiro prazo: Inicio do 28 de xuño ao 24 de xullo de 2013

a) Preinscrición: do 28 de xuño ao 4 de xullo do 2013.
b) Publicación listado provisional: 12 de xullo do 2013.

c) Período de reclamaciones: del 13 de xullo al 17 de xullo do 2013.

d) Publicación listado definitivo: 19 de xullo do 2013.

e) Matrícula: del 20 al 24 de xullo do 2013.

 

2.- Segundo prazo: Dende o 27 de agosto ao 12 de setembro do 2013

a) Preinscrición: do 27 de agosto ao 3 de setembro do 2013.
b) Publicación listado provisional: 10 de setembro do 2013.

c) Período de reclamacións: do 11 ao 12 de setembro do 2013.

d) Publicación listado definitivo: 13 de setembro do 2013.

e) Matrícula: do 14 ao 17 de setembro do 2013.

 

3.- Terceiro prazo: Dende o 26 de setembro ao 14 de outubro do 2013 (por solicitude expresa da Comisión Académica do Máster)

a) Preinscrición: do 26 ao 30 de  setembro do 2013.
b) Publicación listado provisional: 4 de outubro do 2013.

c) Período de reclamacións: do 5 ao 8 de  outubro  do 2013.

d) Publicación listado definitivo: 10 de outubro do 2013.

e) Matrícula: do 11 ao 14 de outubro do 2013.

4.- Segundo cuadrimestre: Dende o 24 de xaneiro ao 17 de febreiro do 2014

a) Preinscrición: do 24 ao 31 de  xaneiro do 2013.

b) Publicación listado provisional: 6 de febreiro do 2013.

c) Período de reclamacións: do 7 ao 10 de febreiro do 2014.

d) Publicación listado definitivo: 12 de febreiro do 2014.

e) Matrícula: do 13 ao 17 de febreiro do 2014.

5.- Continuación de estudos: do 2 ao 11 de setembro.

6.- Novidadades da convocatoria:

  • -O tempo parcial, de acordo coa nova normativa de permanencia, queda limitado para alumnos matriculados entre 24 e 47 ECTS.-
  • -A nova normativa de permanencia modifica tamén os límites de simultaneidade, que no caso dunha titulación de máster cunha titulación á extinguir pasa a ser de 40 créditos en titulacións a extinguir e 60 ECTS no máster. Compre telo ten conta para os alumnos que acceden pola modalidade de formación continua e pretendan solicitar o cambio a ordinaria no mesmo curso académico.
  • -A data para que o alumnado de formación continua poida solicitar o cambio á modalidade ordinaria dentro do curso académico adiantase ao 16 de decembro de 2013.
  • -Incorpórase unha excepción ao requisito de cumprimento das condicións de acceso no peche do prazo de preinscrición: a do alumnado autorizado a realizar a matrícula fóra de prazo en másteres con prazas vacantes, que terán que cumprir os requisitos de acceso no momento de realizar a solicitude.
  • -En canto aos programas de doutoramento, aparte das novidades relacionadas coa implantación da nova regulación, compre mencionar a habilitación dun prazo en xullo de 2013 para solicitarlle á Comisión de Estudos de Posgrao a baixa definitiva no programa daqueles alumnos que a Comisión Académica do Programa de Doutoramento (CAPD) entenda que non deben continuar no programa por causas relacionadas co seguimento docente. Así mesmo, nese mesmo período habilitarase un prazo para que os alumnos matriculados en másteres investigadores no curso 2012/2013, que tiveran intención de incorporarse a programas de doutoramento no curso 2013/2014 e non poidesen facelo, por non cumprir os requisitos da nova regulación, poidan solicitar excepcionalmente, coa autorización da CAPD, a súa incorporación ao período de investigación dos programas de doutoramento regulados polo RD 1393/2007.

Convocatoria dun prazo extraordinario de admisión en másters, para estudantes estranxeiros no curso 2013/14.
Número de prazas: Cada máster poderá adiantar a admisión de ata 5 alumnos estranxieros.
Prazo de solicitudes: Do 1 de marzo ao 20 de xuño de 2013.

Máis información

Admisión y matrícula a tiempo parcial:


 

A USC e a UVigo permiten matricularse parcialmente dos cursos de forma que o alumno realice o Máster no dobre de tempo seguindo un Plan de Estudos que o alumno acordará co coordinador do Máster. A UDC permite unha matriculación parcial do curso máis flexible, podéndose matricular de menos materias en cada curso. Para iso o alumno debe ter a aprobación do coordinador do Máster. Para unha maior información sobre este tipo de matrícula poñerse en contacto co coordinador do Máster na universidade correspondente.

Admisión e matrícula - Máis información

 
Voltar