FVBUSICOULOUR 15
Resumen proxecto

 

 

 REALIZACIóN DE ESTUDOS DIRIXIDOS á ANáLISE E COñECEMENTO DA EVOLUCIóN DA ECONOMíA GALEGA


Referencia: Ref. (Sin especificar)
Liñas:
Entidade financiadora: Fundación Caixa Galicia
Entidades participantes: Universidad de Santiago de Compostela
Dende: 27-02-2008
Ata: 30-09-2009
Páxina web: Non dispoñible
Integrantes:  
Alberto Meixide Vecino (IP)
Wenceslao González Manteiga (Part.)

 
Voltar