FVBUSICOULOUR 15
Summary of project

 

 

 ESTUDO METODOLóXICO SOBRE A CORRESPONDENCIA ENTRE UNIDADES DE COMPETENCIA E POSTOS DE TRABALLO NO SECTOR PROFESIONAL DA FABRICACIóN MECáNICA


Reference: 2008/CL129
Lines:
Financial entity: FORGA
Participant entities: Universidade de Santiago de Compostela
From: 04-02-2008
To: 03-06-2009
Web page: Not available
Members:  
María Ángeles Fernández Fernández (IP)
María del Carmen Carollo Limeres (Part.)
Rosa María Crujeiras Casais (Part.)
Loreto Fernández Fernández (Part.)
José García Carrera (Col. Externo)
José Mendoza Rodríguez (Part.)
Beatriz Pateiro López (Part.)

 
Back