FVBUSICOULOUR 15
Advice and statistical support

 

 

 

Podemos citar a modo de exemplo algúns dos asesoramentos prestados:

IDEGA. Asesoramento técnico e estatístico sobre software. Interpretación de modelos de mixtura e resultados.
Laboratorio de Antropoloxía. Universidade de Granada. Actividade: Análise estatístico de datos para un estudo dos teratomas quísticos dentro da elaboración dunha tese doutoral.
Dpto. Planificación Forestal. Actividade: en análise de datos para a elaboración de tese.
Dpto. Didáctica da Expresión Corporal. Universidade de Vigo. Actividade: Asesoramento en análise de datos para a elaboración de tese.
Facultade de Bioloxía (varios departamentos). Asesoramento en análise de datos para a elaboración de teses e artigos de investigación.
Facultade de Filoloxía (departamento de Filoloxía Galega). Análise estatístico de datos para a elaboración dunha contribución nun congreso de un membro da USC.
Escuela Politécnica Superior (departamento de Ingeniería Agroforestal). Análise estatístico: deseño mostral do estudo, coa elaboración da mostra e un informe metodolóxico para un traballo de investigación.
Instituto de Acuicultura (unidade de Ictiopatología). Análises estatísticas: deseño dun experimento de tres factores e un estudo de supervivencia para un traballo de investigación tutelado.

 
Back