Páxina web I Encontro Luso-Galaico de Estatística no Medio Ambiente e na Ecoloxía (EES2014).

http://sgapeio.es/descargas/congresos_SGAPEIO/ees2014/gl.htm.