Facultade de MatemáticasMANUAL SIMPLIFICADO DO SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDADE

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

1.2.4 REGULAMENTOS E NORMAS
- Regulamento de Réxime Interno da Facultade de Matemáticas
- Regulamentos de Réxime Interno dos departamentos adscritos á Facultade:
      ·Álxebra
      ·Análise Matemática
      ·Estatística e Investigación Operativa
      ·Matemática Aplicada
      ·Xeometría e Topoloxía
- Regulamento de Réxime Interno da Comisión Académica do Máster en Técnicas Estatísticas
- Memoria do Grao en Matemáticas
- Memoria do Máster en Enxeñaría Matemática
- Memoria do Máster en Matemática Industrial
- Memoria do Máster en Matemáticas
- Memoria do Máster en Técnicas Estatísticas